Hacda Şeytan Taşlama Yeri

Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, Hac kurbanlarının kesildiği mezbaha neler ve sevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid-i hayf burada bulunur. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek Haccın vaciplerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek haccın sünnetlerindendir.

Şeytan Taşlama (remy-i cimar) : Hacıların bayram günlerinde Mina’da birinci gün, yalnız akabe cemresine, diğer günlerde sırasıyla küçük, orta ve akabe cemresine önceden hazırlanmış olan özel taşları atmalarıdır. Bu taşlamada kullanılan taşlara cemre ismi verilir. Bu ibadet vaciptir. Burada yapılan hareketler, haccın şartlarındandır. Güzel bir hatırayı yâd etmektir. Bütün insanlığın ortak düşmanı olan şeytanı taşa tutarak lanetlemektir.

Hacda şeytan taşlama ayetle sabittir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“ Allah’ı sayılı günlerde anın. Kim acele eder, (Mina’dan) dönerse, üzerinde bir günah kalmaz. Kim de geri kalırsa, onun da üzerinde günah kalmaz. Bu, sakınanlar için böyledir. Allah’tan sakının. Bilin ki, siz onun huzuruna toplanacaksınız.” (Bakara, 2/203)

Kurban bayramının birinci gününe yevm-ün-nahr, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine de eyyam-ı teşrik denir. Birinci günü hacılar, şeytan taşlar, kurban keser ve Mekke’ye inip Kâbe’yi tavaf ederler. Mina’ya döndükleri zaman o gün bitmiş, ikinci gün, yani eyyam-ı teşrik başlamış olur. Geriye Mina’da arka arkaya üç günde yapılacak şeytan taşlama ibadeti kalır. Hacılar, Peygamberimizin yaptığı gibi, her gün öğleden sonra küçük, orta ve büyük şeytanı taşlar ve hac görevlerini bitirirler. Ayette belirtildiği gibi hac görevini bitiren, eğer bu süre içinde yanlış davranışlardan sakınmışsa günahsız hale gelmiş olur. Bu görevi iki günde bitirenlerin hali de aynıdır. Şeytana taş atarken “bismillahi Allahu ekber” denir. Bu günlerin zikri budur. Bunu Peygamberimiz, uygulamasıyla göstermiştir.

Temsili olarak tespit edilmiş olan üç yerde taşlama yapılır. Bu ibadet şekli bize Hz. İbrahim’den intikal etmiştir. Şeytan; Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hacer validemize vesvese vermek için onların peşinden koşmuştur. Haccın vacip bir rüknü olan şeytan taşlama da, onların şeytanı kovup taşlamalarının bir hatırasıdır.

Benzer Konular: