Haccın Farzları Maddeler Halinde

HACCIN FARZLARI ( ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ)

Haccın farzlarını iki grup altında toplamak mümkündür: Haccın müstakil farzları (şartları ve rükünleri), haccı oluşturan menasikin kendi içindeki farzları (şartları ve rükünleri).

 1. A) HACCIN MÜSTAKİL FARZLARI ( ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ)

Hanefi mezhebine göre haccın bir şartı iki rüknü vardır. Şartı, ihrama girmek, rükünleri ise Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir.

Şafii mezhebine göre;

 1. a) İhrama girmek
 2. b) Arafat’ta vakfe yapmak
 3. c) Kâbe’yi tavaf etmek
 4. d) Sa’y yapmak
 5. e) Saçları tıraş etmek veya kısaltmak
 6. f) Bu rükünlerin çoğu arasında tertibe uymak haccın rüknüdür.

Maliki mezhebine göre;

 1. a) İhrama girmek
 2. b) Arafat’ta vakfe yapmak
 3. c) Kâbe’yi tavaf etmek
 4. d) Sa’y yapmak haccın rüknüdür.
 5. B) HAC MENASİKİNİN FARZLARI ( ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ)

1- İHRAMIN RÜKÜNLERİ

 1. a) Niyet
 2. b) Telbiye

2- TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

 1. a) Niyet
 2. b) Şavtların en az dördünü yapmak
 3. c) Tavafı Kâbe’nin etrafında ve Haremin içinde yapmak
 4. d) Tavafı zamanında yapmak

Ayrıca Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre şunlar da tavafın sahih olmasının şartıdır.

 1. a) Cünüp, adetli ve nifas olmamak ve tavafı abdestli yapmak
 2. b) Avret yerlerini örtmek
 3. c) Tavafı Kâbe’yi soluna alarak sağdan yapmak
 4. d) Tavafa hacer-ül esved hizasından başlamak
 5. e) Tavafı Hatim’in dışından dolanarak yapmak
 6. f) Ziyaret, Umre ve Veda tavaflarını yedi şavta tamamlamak

Bunlar Hanefi mezhebine göre vaciptir.

3- SA’YİN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

 1. a) Umre sa’yini, ihramlı olarak umre tavafından sonra yapmak
 2. b) Hac sa’yini, ihrama girdikten sonra geçerli bir tavafın peşinden yapmak
 3. c) Hac sa’yini, hac ayları içinde yapmak
 4. d) Geçerli bir tavaftan sonra yapmak
 5. e) sa’yi Safa ve Merve tepeleri arasında yapmak
 6. f) sa’ye Safa tepesinden başlayıp Merve tepesinde bitirmek
 7. g) sa’yin en az dört şavtını yapmak

Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre yedi şavta tamamlamak rükündür.

4- ARAFAT VAKFESİNİN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

 1. a) Hac için ihrama girmiş olmak
 2. b) Vakfeyi Arafat dağında yapmak
 3. c) Vakfeyi arefe günü güneşin tepe noktasına gelmesinden bayramın birinci günü fecr-i sadık’a kadar olan zamanda yapmak

Malikilere göre az da olsa geceleyin vakfe yapmak

5- ZİYARET TAVAFININ GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

 1. a) Arafat vakfesini yapmış olmak
 2. b) bayramın birinci günü fecr-i sadıktan sonra yapmak

6- MÜZDELİFE VAKFESİNİN ŞARTLARI

 1. a) Hac için ihramlı olmak
 2. b) Arafat Vakfesini yapmış olmak
 3. c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
 4. d) Belirli zamanda yapmak

7- SA’YİN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

 1. a) Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
 2. b) Şavtların en az dördünü yapmak
 3. c) sa’ye Safa’dan başlamak
 4. d) Haccın sa’yini hac ayları başladıktan sonra yapmak
 5. e) Sa’yi muteber bir tavaftan sonra yapmak

8- VEDA TAVAFININ GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

 1. a) Ziyaret tavafının yapılmış olması
 2. b) Niyet

Benzer Konular: