Hacda Şeytan Taşlama Nerede Yapılır

Şeytan taşlama vazifesi, Mina’da Kurban bayramı günlerinde ifa edilir. Şeytan taşlama ittifakla haccın asli vaciplerinden biridir.

Sözlükte küçük taşlar atmak anlamına gelen “remy-i cimar” , bir hac terimi olarak “cemerat” diye adlandırılan belli yerlere belli zamanda ve belli sayıda taş atmak demektir. Yüce Allah, İbrahim Peygambere oğlu İsmail’i kurban etmesini emrettiğinde şeytan bu emri yerine getirmelerine engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine Hz. İbrahim, eşi Hacer ve oğlu İsmail, şeytanın bu tuzağını fark edip onu taşlamışlardı. İşte “remy-i cimar” bu olayı sembolize etmektedir. Burada şeytana karşı direniş ve protesto söz konusudur.

Kurban bayramı günleri ( Zilhicce 10, 11, 12 ve 13 ) Mina’da şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olmak üzere üç görev ifa edilir. Fecr-i Sadık’a kadar veya gecenin her hangi bir saatinde kısa bir sürede olsa bulunmak vacip, fecr-i sadık’a kadar gecelemek ise sünnettir.

Bu görevin terk edilmesi dem gerektirir. Şeytan taşlama günlerinde Mina’da gecelemek sünnettir. Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre kurban bayramının 1. gününü 2. gününe, 2. gününü 3. gününe ve dördüncü günü kalacaksa 3. gününü 4. gününe bağlayan gecenin yarıdan çoğunu Mina’da geçirmek vaciptir. Mazeretsiz olarak bu görevin terki dem gerektirir.

Mina’da şeytanın taşlandığı “cemerat diye anılan üç yer vardır:

1- Cemre-i Suğra ( küçük cemre): Mescid-i Hayf tarafındadır. Bu cemreye halk arasında “küçük şeytan” denir.

2- Cemre-i Vusta (orta cemre): Mekke cihetinde küçük cemreden 150 m. mesafede yer alır.

Bu cemreye halk arasında “orta şeytan) denir.

3- Cemre-i Akabe (büyük cemre) Mina’nın Mekke istikametindeki sınırında yer alır. Bu cemreye halk arasında “büyük şeytan) denir.

Cemrelere taş atmanın, kurban bayramı günleridir.

Bayramın birinci günü, büyük şeytan denilen Akabe cemresine yedi taş atılır.

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır.

Bayramın dördüncü günü de sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır.

Taşlar, her gün belirlenen zamanda atılmazsa ertesi günü veya en geç dördüncü gün güneş batımından önce atılmalıdır. Aksi takdirde dem gerekir.

Benzer Konular: