Hac İle İlgili Ayetler

Aşağıda hac ile ilgili ayetler sıralanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de hac ibadeti ile ilgili ayetleri paylaşıyoruz.

1- “Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz.(bundan böyle) yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.” (Bakara, 2/ 144)

2- “ Sana, hilalleri soruyorlar. De ki:” Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir.” (Bakara, 2/ 189)

3- “Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. (Bakara, 2/ 158)

4- “Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne yaparsanız, Allah onu bilir.(Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. ( Allah’a karşı gelmekten sakınma) Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara, 2/ 197)

5- “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olursa fidye olarak ya oruç tutması, sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum) ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.” (Bakara, 2/ 196)

6- “ Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık ( cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” ( Bakara, 2/ 200)

Vakfe Nedir

Vakfe; durmak, ayakta dikilmek, duraksama anlamlarına gelmektedir. Dini bir kavram olarak, hac ibadetini yapan kişilerin belirli vakitlerde Arafat ve Müzdelife’de durmasını ifade eder.

ARAFAT VAKFESİ NEDİR

Arafat vakfesi, hac ibadetinin iki rüknünden biri olup, farzdır.

Vakfe, bir yerde bir süre durmak ya da beklemek anlamına gelir. Arafat vakfesi titiz şekilde yerine getirilmesi gereken önemli bir rükündür. Çünkü belli bir zaman süresinde Arafat’ta bulunamayanlar o yıl hacca yetişememiş sayılırlar. Arafat vakfesi dışında zamanında yapılamayan diğer menasik ise, daha sonradan fidye ödemekle ya da kaza yapmak ile telafi edilebilir.

Hz. peygamber efendimiz (s.a.v) “Hac Arafat’tan ibarettir.” (Tirmizi, Ebu Davud) sözü Arafat vakfesinin önemini belirttiği gibi, aynı zamanda bu vakfeyi yerine getirmek için titiz davranılması gereğini açıklamaktadır.

Vakfenin geçerli olması için iki şart vardır.

1- İhrama girmiş olmak gerekir.

2- Vakfeyi özel yer ve zamanda yapmak gerekir.

Arafat bölgesi vakfe yapılacak yerdir. Arafat bölgesinin sınırı, Ürene vadisidir. Ürene vadisinin haricinde Arafat bölgesinin her tarafında vakfe yapılmaktadır. Ürene vadisi Arafat bölgesinden değildir. Bu bölgede bulunan Nemire Mescidinin kıble tarafının bir bölümü de vakfe yeri dışında kalır.

VAKFE ZAMANI

Vakfe zamanı Zilhicce’nin 9. arefe günü başlayıp, Kurban bayramının ilk günü tan yerinin ağarmasına kadar olan süredir. Vakfenin sahih olması için, belli süre içerisinde ister uykuda, isterse uyanık, ister şuurlu, isterse şuursuz, ister abdestli, isterse abdestsiz olsun, fark etmez. Bir an için dahi orada bulunan, hatta o bölgeden geçen bir kimse vakfe yapmış sayılır.

Hanefi mezhebine göre, Arefe günü gündüz vakti Arafat’ta olanların, güneş batmadan önce, mazeret olmadan Arafat’tan ayrılmaması vaciptir. Geçerli bir mazereti olmadan ayrılmış olan kişi güneş doğmadan geri dönerse ceza gerekli değildir. Geri dönmez ise ceza gerekir. Gündüz vakti Arafat’ta olmayıp, güneş battıktan sonra gelen kişilere bir ceza gerekli değildir.

Şafii mezhebine göre ise, güneş batmadan ayrılanlara ceza gerekmez. Maliki mezhebine göre ise de, gecenin bir anında Arafat’ta bulunmak vakfe için sıhhat şartıdır.

Mikat Bölgesi Nedir

Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Bir terim olarak ise, çeşitli bölgelerden ve değişik ülkelerden gelen hacı adaylarının ihrama girecekleri özel yerleri ifade etmektedir. Bir kişinin, hac ya da umre için mikat bölgesini ihramsız olarak geçmesi caiz değildir. Aksi durumda kurban kesmesi ya da mikat yerine geri dönmesi gerekir.

Mikat bölgesinden önce ihrama girmek ittifakla caizdir. Hanefilere göre bir sakınca olmazsa, ihramı öne almak daha uygundur.”Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız” (el bakara, 2/196) ayetinde buna delalet vardır. Mikatları beklemeksizin, ikamet ettiği yerden ihrama girmek hac ve umreyi eksiksiz tamamlamak demektir. Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud’un görüşü budur. Çünkü bunda daha çok meşakkat ve daha büyük tazim vardır.

İhrama girme yerleri Mekke, Mekke ile mikatlar arasında hıll bölgesi, veya mikatların dışında kalan bölgelerde oturanlara göre değişiklik gösterir.

Mekke’de ikamet edenler için ihrama girme yeri Mekke’dir. Hz. peygamber efendimiz ashabı kirama hac için ihrama, Mekke’nin içinde girmelerini emir buyurmuştur. Mekke dışında harem dâhilinde ikamet edenler içinde aynı durum geçerlidir. Mekkeliler için mikat yeri dilediği herhangi bir yer olabilir. Hıll harem bölgesine en yakın olan bir bölgedir. Umre için ise ihrama girmek için Hıll bölgesinin en faziletli yeri Hanefi ve Hanbelîlere göre önce “Tenim”, sonra “Ci’rane” ve daha sonra ise “Hudeybiye”dir.

Hıll’de oturanlar için, hac ya da umre için ihrama girme yeri, ikamet ettikleri yer ve bu yer ile harem arasında kalan, hıll’den herhangi bir yer olabilir.

Mikat bölgelerinin dışında oturanlar için ise, Arabistan’da mikat bölgeleri dışında oturanlar ile, dış devletlerden hac ve umre için gidenler için geldiği bölge ya da ülkeye göre ihrama girme yerleri değişiklik göstermektedir.

İhrama girme yerlerini Hz. peygamberimiz tayin ettiğinden dolayı hac ve umre için ya da başka bir amaçla gidecek olan her Müslüman’ın bu mikat bölgelerinde, veya daha önceden ihrama girmiş olası gereklidir. Şayet bu bölgelerden geçmiyor ise, buraların hizasına gelindiğinde ihrama girilir. Medine’de bulunanlar, hac için Mekke’ye gitmek istediklerinde ise Zülhuleyfe’de Abar-ı Ali denilen yerde ihrama girer.

Hacı Hediyelikleri

Hacı adayları kutsal topraklara gitmeden önce alışveriş yapmak için, hac malzemesi satan iş yerlerine gider, Hac ibadeti sırasında gerekli olabilecek ihram ve diğer malzemeleri almak isterler. Ayrıca hediyelik olarak seccade, tespih, esans, takke, yüzük, kolye, başörtüsü, zemzem takımı, misvak, sürme ve kına gibi ürünleri alırlar. Fiyatlar ise marka ve kaliteye göre değişiklik gösterir.

Kutsal yolculuk öncesi, gerekli olan ihtiyaçlar; ihram, terlik, terlik çantası, para kesesi ve ihram sabunu.

Hac dönüşü dağıtılacak hediyelik ürünler; Seccade, tespih, esans, gümüş yüzük, zemzem takımı, kına, sürme, misvak, ezanlı saat, bilezik, bilezik ve gülsuyu gibi.

Hacı adayları iki yüz’e yakın çeşit arasındaki ürünlerden güçleri nispetinde alırlar. Bu ürünlerin fiyatları marka ve kaliteye göre değişir.

Hac malzemeleri ve hediyelik eşyaların % 80’i Türkiye’de üretilir. Bu malzemeleri Suudi Arabistan’da lüks mağazalarda bulmak mümkündür. Türkiye’de rahat bir şekilde daha ucuza, taşıma ve kargo masrafı ödemeden temin etmek mümkün iken, Hacılarımız ülkemizden Suudi Arabistan’a giden malzemeleri tekrar daha fazla ödemek zorunda kalarak Türkiye’ye getirirler.

Suudi Arabistan’da satılan malların büyük bir kısmı Çin’den ithal ediliyor. Genellikle de kullanışsız olmaktadır. Hacıların gitmeden önce her ihtiyaçlarını ülkemizden karşılamaları gerekir. Ancak hacılarımız kutsal topraklar diye birçok malzemeyi getirirler. Oradan alacakları malzemenin ne gibi bir kutsallığı olabilir ki. Üstelik hurma, zemzem ve misvak dışında diğer bütün ürünler dış devletlerden gelme. Ülkemizde yapılacak olan alışveriş Türkiye ekonomisine fayda sağladığı gibi, bu işlerle uğraşan esnafımızın da işlerinin hareketlenmesi ve para kazanması demektir.

Mekke’de Türk hacıları başta olmak üzere müthiş bir alışveriş hastalığı vardır. Çoğu hac mevsiminde açılan üç aylık dükkânlar hacı adayları tarafından dolup boşalır. Fiyatlar belli ölçüde düşük olur. Bu dükkânların en iyi müşterileri de Türklerden oluşur. Esnaflar bundan dolayı yetecek kadar Türkçe konuşurlar.

Dünyanın her tarafından, hac ibadeti için Mekke’ye gelen hacı adayları, ibadetlerden kalan zamanlarında bol şekilde alışveriş yaparlar.

İster Türkiye’de isterse Mekke ve Medine’de alışveriş yapın, her alışverişte muhakkak pazarlık yapınız. Fiyatları bir hayli düşürmek mümkün olacaktır.

Hac Hediyelik Eşyalar

 

Türk hacıları, takke, tespih ve seccade gibi hediyelik eşya alımında bu yıl da Türkiye’yi tercih etmişlerdir. Suudi Arabistan’daki vergi avantajı dolayısı ile cazip fiyatlardan satılan bazı elektronik ürünleri ise kutsal topraklardan almaktadır. Hacı adaylarının Türkiye’den yaptığı hediyelik eşya harcamasının yaklaşık olarak 90 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

Kutsal topraklardan dönen Türk hacı adayları, eskiden tespih, takke ve seccade gibi hediyelik eşya aldıkları Mekke ve Medine’den, artık her gün piyasaya yeni çıkan cep telefonu ve diz üstü bilgisayar gibi ürünleri getirmektedir.

Hediyelik eşyalar 2000’li yıllardan önce büyük çoğunlukla Suudi Arabistan’dan alınırdı. Şimdi ise, cep telefonu gibi bazı elektronik cihazlar dışında, hediyelik eşyanın büyük oranda Türkiye’den temin edildiği ifade edilmektedir. Hediyelik eşya ticaretindeki bu değişiklik Türkiye’nin hac kontenjanına göre 100 milyon liraya yakın bir paranın da Türkiye’de kalmasına sebep olmaktadır. Özellikle kutsal topraklara hava yolu ile giden hacı adayları bu şekilde yanlarında ki fazla yüklerden de kurtulmuş oluyorlar.

Tekstil malzemeleri başta olmak üzere takke, seccade ve tespih gibi ürünlerin Suudi Arabistan’a,  Türkiye’den gönderiliyor olması da bu durumun nedeni olarak gösteriliyor. Tüm dünyadan gelen hacılar da, Mekke ve Medine’de satılan hediyelik eşya için Türk mallarını tercih ediyorlar.

Hac ve umre malzemeleri toptan satışı yapan bir firmanın sahibi Ahmet Şahin, “ kutsal topraklar yerine artık Türkiye’den alınan hediyelik eşya için Türk hacıların yaptığı harcamanın bu yıl yaklaşık 90 milyon lira olduğu tahmininde bulundu.” Türkiye’den bu yıl 90 bin kişini hacca gittiğini düşünürsek, her hacı ortalama 1000 liralık harcama yapsa 90 milyon lirayı bulmaktadır.

Suudi Arabistan’daki vergi avantajları sebebiyle elektronik aletlerin ucuz olarak satılması ile birlikte, takke, seccade ve tespih gibi ürünlerin Türkiye’den kutsal topraklara gönderilmesi de etkili olmuştur.

Hacılarımızın dönüşte hediyelik eşya alışverişi, cep telefonu başta olmak üzere elektronik eşyaya dönüştü. Çin malı orijinal olmayan cep telefonlarının pasaportlara işlenmemesi, bazı hacı adaylarının mağdur olmasına sebep olmaktadır. Orijinal olan ürünlerde de garanti olsa bile Türkiye’de karşılığı olmayabiliyor. Ürünlerin gelirken yollarda hasar görmesi de mümkün olabiliyor.

Hac ve Umre Hediyeleri

Kutsal topraklarda müthiş bir şekilde alışveriş hastalığı vardır. Türkler tabi olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Üç aylık sezon için açılan iş yerleri her gün dolup taşar. Fiyatlar ise yapılan pazarlıklar sonunda bir hayli düşmektedir. İş yeri sahipleri Türklerden çok memnun olduklarını, konuştukları Türkçe ile açıklıyorlar. Bunun için çoğunluğu Türkçeyi yeteri kadar öğrenmişler.

Türkler, yakınlarına hediye etmek üzere; Kuran’ı Kerim, tespih, seccade, takke, gümüş yüzük, kına, misvak, sürme ve ezanlı saat gibi hediyelikler alıyorlar.

Türkler genel olarak, takke, seccade, battaniye, esans, parfüm, kolye, yüzük, zemzem takımı, başörtüsü, kına, sürme, slâyt makinesi, namaz örtüsü, çay, ezanlı saat, çanta, terlik, yerel kıyafetler almaktalar. Hediyelik ürünlerin fiyatları ise kalite ve markaya göre değişiyor. Bir ziyaretçi yaklaşık olarak ihtiyacı olan malzemeler ve dağıtacağı hediyeler için 200- 1000 TL arasında para harcamaktadır.

Hac ve umre ziyaretçilerinin en önemli yüklerinden biri olan zemzem için şirketler kurmuşlar ve 60 Riyal’e 20 litre zemzemi İstanbul’a kadar gönderiyorlar.

Medine’de hurma bahçelerini dolaşıp istediğiniz hurmayı seçiyorsunuz ve kilo başına 2 riyal’e memleketinize kargo ile gönderiyorsunuz. Kilosu 5 riyal’den 16 riyal’e kadar hurma fiyatları değişiyor.

Kutsal topraklarda adım başı seyyar satıcılar vardır. Sokaklara tezgâh kuran Afganistan, Pakistan, Hindistan, Sudan, Gana, Nijerya ve Somali uyruklu seyyar satıcılar, esans, misvak, tespih, gibi her türlü alet ve hediyelik eşya satarlar. Ayrıca kına, baharat ve karanfil tohumu gibi baharat ürünleri de satarlar.

Bizim kültürümüzde, kutsal topraklara gidene hediye verme ve ziyarette bulunanın da eşine, dostuna ve akrabalarına hediye getirmesi geleneği vardır. Dinimize göre hediyeleşmek sünnettir. Hediyenin kutsal topraklardan gelmesi farklı duygular yaşatır.

Suudi Arabistan’dan hurma, zemzem ve misvak dışında getirilecek olan hiçbir ürün kutsal topraklarda yetişmez ya da üretilmez. Büyük çoğunlukla dış devletlerden gelir.

Hac ve umre ziyaretçilerinin alışverişlerini Türkiye’de yapmaları ekonomimize büyük fayda sağlar. İhtiyaç duyulacak her şey ülkemizde mevcuttur. Türkiye’de daha kaliteli ürünler daha ucuza alınabilmektedir. Buradan yapılan alışveriş hac malzemesi satan iş yerlerimize fayda sağladığı gibi, dışarıdan alınan ürünlerin garantili olmaması da önemlidir.

Hac Hediyelik Eşya Fiyatları

Hac mevsimi gelince, Tahtakale piyasasında hac heyecanı yaşanır. Binlerce hacı adayı kutsal topraklara gitmek için alışveriş yapmaya, Tahtakale’de hac malzemesi satan iş yerlerine giderler.

Hac ibadeti için gerekli olan ihram ve diğer malzemeler yanında, hediyelik olarak seccade, tespih, yüzük, kolye, takke, esans, başörtüsü, zemzem takımı, misvak, kına ve sürme gibi ürünleri satın alırlar. Tabi ki, marka ve kaliteye göre fiyatlar değişmektedir.

Tahtakale’deki iş yerlerinde hem toptan, hem de perakende satış yapılır. Hac malzemesi satan iş yerleri durumdan oldukça memnunlar. Hacı adaylarının Tahtakale’de harcadıkları para, kişi başına 350 TL ile 1000 TL arasında olmaktadır. Esnafların açıklamalarına göre, zengin hacı adaylarının harcamaları 5000 TL.’i bulmaktadır.

Tahtakale’nin büyük firmalarından birinde müdür olan Mehmet Öztürk, kutsal yolculuğun öncesinde hacı adaylarının almaları gerekli olan ihtiyaçları şöyle sıralıyor: “İhram, terlik çantası, para kesesi, ihram sabunu, dikişsiz terlik, hacıların tercihine göre hediyelik eşya.”

Hac malzemeleri fiyatları, Tahtakale’de birçok ürünlerde olduğu gibi değişiklik gösterir. Seccade, tespih, takke, esans, yüzük, kolye, zemzem takımı, kına, misvak, başörtüsü ve misvak gibi hac dönüşünde dağıtılacak hediye ürünlerinin fiyatları kalite ve markaya göre değişmektedir. Tahtakale sadece İstanbul’un değil, Türkiye’deki bütün şehirlerin ve Avrupa’daki hacı adaylarının da ihtiyaçlarını karşılar. Hacı adaylarının 200’e yakın olan çeşitleri içerisinde slâyt makineleri, ezanlı saat, kolye, bilezik ve gülsuyu gibi hediyelikler bulunur.

Hac malzemeleri ve hediyelik eşyaların % 80’i Türkiye’de üretilmektedir. Başörtüleri Çin’den gelmektedir. Hacı adayları Suudi Arabistan’dan zemzem, hurma ve misvak getirirler. Bu ürünlerin dışında kalan diğer bütün ürünler Tahtakale’den alınır.

HAC HEDİYELİK EŞYA FİYATLARI

Seccade: 2 TL- 6 TL arası

Takke: 2 TL- 14 TL arası

Tespih: 1.750 TL- 16 TL arası

Esans: 2 TL- 30 TL arası

İhram: 20 TL-35 TL arası

Hacı kadın giyim: 20 TL- 30 TL arası

Hacı erkek giyim: 10 TL- 50 TL arası

Yüzük çeşitleri:1 TL- 35 TL arası

Bilezik: 1 TL-3 TL arası

Kolye: 3 TL- 5 TL arası

Zemzem takımları: 20 TL- 40 TL arası

Başörtüleri: 1 TL- 5 TL arası

Hac Hediyesi

Hac ziyaretinden gelen birisini görmeye gidildiğinde, özellikle çocuklar verilen hediyelere çok sevinirler. Günümüzde hediye olayı biraz abartılıyor. Tespih ve hurmanın yerini inciler, boncuklar almaya başladı.

Hediye almak telaşına düşen hacı adayları, ibadete ayıracakları zamanı alışverişe ayırıyor. Müslümanlar ömürlerinde bir kez olsun, hac ibadetini yerine getirmenin hayalini kurarlar. Çoğunluğumuz kutsal toprakları ziyaret etmenin hayali peşinde iken, bir grup Müslüman, o kutlu görevi yerine getirmenin heyecanını yaşamaktadır, şu anda. Türkiye’nin her tarafından dualar eşliğinde uğurlanan hac kafileleri sevinçlerle yollara çıkmaktadır.

Hac ziyaretine gidenlerin, döneceği gün heyecanla beklenir. Dönüşte hacı sıfatıyla karşılayacağımız büyükler, evlerimize ayrı bir huzur ve bereket getirecektir. Her tarafı mis gibi bir koku sarar. Hediye olarak getirilen tespih, yüzük ve seccadeler haccın atmosferine girmemizi sağlar. Hacca gönderdiğimiz annemiz, babamız, dedemiz, babaannemiz ya da anneannemiz ise bol hediye ile uğurluyoruz onları. Onlarda dönüşte inci, elbise, saat ve şal gibi birçok çeşit ile dönerler. Aslında bunların tamamını ülkemizde buluruz. Belki kutsal topraklardan gelecek olması nedeni ile belki işlemesi ile belki de modelleri farklı olduğundan dolayı cazip geliyor olabilir.

İslam’ın beş şartından birini yerine getirmek için Mekke’de ve Medine’de bulunan hacı adayları hediye almak düşüncesi ile meşgul olurlar. İşin maddi tarafı da var tabi ki. Hediyeleşme biraz abartılınca haccın masrafı da artmaktadır.

Hacca giden kişinin hediye vermesi, şart olan bir durum değildir. Hediye vermeyen bir kişinin haccı eksik olmaz. Hediyeleşmek güzel olan bir sünnettir. Hacca giden bir Müslüman’ı ziyaret etmek, hediye vermek, helalleşmek, uğurlamak ve döndüğünde tebrik etmek için gitmek, güzel davranıştır. Hacının da eşine, dostuna ve akrabalarına hediye getirmesi güzel bir davranıştır. Ancak zaman ve maddi imkânlarında uygun olması gereklidir.

Hediyeleşmenin makul ölçüsü, Peygamber Efendimizin (s.a.v) uygulamasıdır. Hediye kişilerin kendi güçleriyle orantılı olmalıdır. Hediyeleşen insanların eşit şekilde hediyeleşmesi şart değildir. Çünkü herkesin imkânı aynı değildir.

Kutsal topraklardan getirilecek en güzel hediye hurma ve zemzemdir. Takke, tespih ve seccade de olabilir. Hacca giden hacı adayları orada zamanını bol şekilde ibadete ayırmalıdır.

Hac Malzemeleri Fiyatları

Tahtakale esnafında hac heyecanı yaşanıyor. Binlerce hacı adayı alışveriş yapmak için Tahtakale’de hac malzemeleri satan iş yerlerine gidiyor. Hac malzemeleri fiyatları da esnaftan esnafa değişiklik gösteriyor.

Hac ibadeti sırasında gerekli olan ihram ve diğer eşyalar ile birlikte hediyelik olarak alınan seccade, tespih, yüzük, takke, kolye, esans, başörtüsü, zemzem takımı, kına, sürme ve misvak gibi ürünlerin fiyatları marka ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Tahtakale’de ki iş yerlerinde hem toptan hem de perakende satışlar yapılmaktadır. Esnaflar durumdan memnun. Hacı adaylarının harcadıkları para, kişi başına 350 TL. İle 1000 TL. Arasında değişiyor. Esnafın açıklamasına göre, zengin hacı adaylarının hac alışverişi, ortalamanın çok üstüne çıkarak 5000 TL.’i bulmaktadır.

Tahtakale’nin büyük şirketlerinden birinin müdürü olan Mehmet Öztürk, Kutsal yolculuk öncesi hacı adaylarının mutlaka alması gerekli olan ihtiyaçları söyle sıralıyor: “İhram, terlik çantası, para kesesi, dikişsiz terlik, ihram sabunu, hacı adaylarının tercihine göre hediyelik eşya.”

Birçok üründe olduğu gibi hac malzemesinde de fiyatlar çok değişmektedir. Seccade, tespih, takke, esans, yüzük, kolye, başörtüsü, misvak, kına ve zemzem takımı gibi, hac dönüşü dağıtılacak hediyeliklerin fiyatları da kalite ve markasına göre değişiyor.

Tahtakale sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin diğer şehirlerinin ve Avrupa’daki hacılarında ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hac malzemelerinin ve hediyelik eşyanın % 80’i Türkiye’de üretilmektedir. Hacılar dönerlerken Suudi Arabistan’dan sadece hurma, misvak ve zemzem getiriyorlar. Bunlar dışında ki tüm malzemeler Tahtakale’den alınıyor.

Almış oldukları takke, yüzük, tespih ve diğer malzemeleri önce kutsal topraklara götürüp de, sonra Türkiye’ye geri getiren hacı adayları oluyor mu? Bu soruya Mehmet Öztürk şu cevabı veriyor: “Yıllar önce oluyordu. Bazı hacı adayları hediyelik eşyaları kutsal topraklara götürüp geri getiriyorlardı. Hediyelerin kutsal yerlerden geldiğini bilmek alana da verene de farklı duygular yaşatırdı. Ancak artık böyle bir uygulama yoktur. Çünkü hacı adayları oldukça fazla alışveriş yapıyorlar. Zaten oradan da en önemli olan hurma ve zemzemi getiriyorlar.”

Türkiye’de alışveriş yapmamız hem ülke ekonomisine katkı sağlar. Hem de ülkemiz esnafına kazanç sağlar. Suudi Arabistan’dan alacağımız hurma ve zemzem dışında diğer ürünlerin hiçbir cazibesi yoktur. Hem kaliteli olmuyor, hem de ürünlerin hiç birinin garantisi olmuyor.

Hac ve Umre Kıyafetleri Önerileri

Hac ve umre ziyaretine gidecek olan erkekler, rida ve izar adı verilen iki parçadan oluşan dikişsiz kıyafeti giyerler.

Bayanlar ise, üzerlerindeki İslam’a uygun kıyafetleri ile niyet ederek ihrama girerler.

Erkekler, umreye gitmeden önce ihram kıyafetlerinin yeterli olacağını düşünürler. Hâlbuki umrede zaman boldur ve sivil kıyafetlere de ihtiyaç duyulur. Özellikle üst kıyafetlerini bol almakta fayda vardır. Sıcak bir ülkeye gidilmektedir. İnce gömlek ve tişört alınmalı. Hac malzemeleri satan iş yerlerinde şile bezi kıyafetler vardır, onlarda faydalı olur. Ayrıca ince pantolon alınmalı.

Bayanlara ise, feraceler çok uygun olacaktır. İçine giyilecek olan bluz, tişört ve body tarzı kıyafetleri bol olarak almak faydalıdır. Pantolon orada çok kullanışlı olabilir. Tabi ki etek de giyersiniz. Kendinizi nasıl rahat hissedecekseniz, o şekilde kıyafet alınız. Her hangi kıyafet zorunluluğu yoktur. Feraceleri Mekke’de satan mağazalar olduğu söylense de, Türkiye’den almanız her şekilde uygun olacaktır. Fular, şal, eşarp ve bone alınız.

İnce pijama alınmasında fayda var. Klimalı ortamlara karşı da tedbir almak için biraz daha kalın bir şeyler alınabilir.

İç çamaşırı ve çorap yetecek kadar almalı. Yoksa yıkamak ya da yıkatmak zorunda kalırsınız.

Hac malzemesi satan iş yerlerinde bayanlara uygun, bale pabuçlarına benzeyen tavaf patikleri vardır ve çok kullanışlı oluyor. Mutlaka alınız. Ya da bunun yerine kaymaz ve terletmez olan çoraplardan da kullanabilirsiniz. Erkekler çıplak ayak olmak zorundadır. Tavaf dışında kullanmak isterlerse çorap kullanabilirler.

Erkekler, ihramlı iken önü ve arkası açık sandalet ya da terlik kullanabilirler. Diğer vakitler için yazlık ve rahat olan ayakkabı almaları gerekir. Spor ayakkabıya da ihtiyaç olmaktadır. Özellikle Nurdağı ve Arafat bölgesi gezilerinde faydalı olacaktır.

Hacca giderken Diyanet’in verdiği elbiseleri rahat olacağınız bir şekilde diktiriniz.

Sivil elbise giyeceğinizi de düşünerek, alacağınız elbiseye de bayrak dikmelisiniz.

Özellikle Medine’de sabahları ve akşam namazından sonra hava serin olmaktadır. Ona göre ince bir hırka ya da ceket alınız.

Erkekler için dikişsiz terlik almayı unutmayınız.

Ayağınıza uzun yürüyüşler için rahat bir ayakkabı ve terlik alınız.

Bayanlar, genel olarak sıcak nedeniyle açık renk tercih ederler ama dikkat çekmemek adına biraz koyu giysiler seçilebilir.