En Ucuz Umre

GÜNÜ                                                    GİDİŞ DÖNÜŞ.           İKİLİ ODA.          ÜÇLÜ ODA

7 GÜN (4 gece Mekke, 2gece Medine)    02-08 Nisan 2016        840 DOLAR.        790 DOLAR

10 GÜN(07 gece Mekke 2gece Medine) 02-10 Nisan 2016          891 DOLAR.        851 DOLAR

15 GÜN(12 gece Mekke 2gece Medine) 02-08 Nisan 2016         991 DOLAR.         951 DOLAR

21 GÜN(18 gece Mekke 2 gece Medine) 02.04.2016                  1140 DOLAR.      1090 DOLAR

26 GÜN( 23 gece Mekke 2 gece Medine) 02.04. 2016.               1240 DOLAR.      1190 DOLAR

Yukarıda örnek bir umre programına ait fiyatlar verilmiştir. Güncel ücretler değişkenlik göstermektedir.

10 GÜNLÜK ÖRNEK UMRE TUR PROGRAMI

1.GÜN: Havaalanında buluşma, yurtdışı çıkış harçlarının yatırılması, check-in işlemleri, uçağa biniş. Medine’de otele yerleştikten sonra efendimizi ziyaret… Medine’de ikindi namazı sonrası yürüyerek yapılacak ziyaretlerin Cennet’ül Baki Mescidi, Gamame Mescidi, Ebu Bekir Mescidi, Ali Anberiye mescidi, Osmanlı tren istasyonu, Medine müzesinin grup halinde ziyaret edilmesi.

2.GÜN: Medine ziyaret yerlerinin Uhud Dağı, Kuba Mescidi, Mescidi Kıbleteyn, Mescidi Seba gezilmesi ve hurma bahçesi ziyareti ve hurma alış verişi.

3.GÜN: Efendimize veda selamlaması, Medine’den hareket,Abarı alide ihrama giriş umreye niyet ve Mekke’ye varış. Mekke’ye otelimize yerleşme. Kahvaltı.2-3 saat istirahattan sonra umre için hareme gidiş ve umrenin tamamlanması.

4.GÜN: İkindi namazı sonrası Mekke’de yürüyerek yapılacak ziyaretlerin Mescidi Şecere, Cennetü Muallâ, Cin Mescidinin grup olarak ziyaret edilmesi. Yatsı namazından sonra toplu tavaf.

5.GÜN: Sabah namazı sonrası kahvaltıya müteakip Mekke’de arabayla yapılacak ziyaret yerlerinin Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr, Hira gibi yerlerin grup olarak ziyaret edilmesi.

6.GÜN: Hira nur dağına çıkmak isteyenler için, gece saat 3’te nur dağına hareket.

7.GÜN: Cidde gezisine katılmak isteyenlerin Hz. Havva mescidi, mescidi kısas ve Kızıldeniz rahmet camisi ziyaretleri. Al Baik yemek ziyafeti.

8.GÜN: Sevr dağına çıkmak isteyenler için gece saat 3’de Sevr dağına hareket. Sabah namazını kıldıktan sonra, toplu dua. Otele dönüş.

9.GÜN: Şeytan taşlama mahallinin yakından görülmesi ve Mekke’de alış veriş yapacakların Bin Davud Aziziye El Baik telefoncular çarşısı, alış veriş yerlerinin gezdirilmesi Mekke’de son hazırlıkların yapılması. Kâbe’yi son defa veda tavaf duası.

10.GÜN: Cidde havaalanında zemzemlerin dağıtılması ve İstanbul’a dönüş.

Umre Ziyareti Ne Zaman Yapılır?

Umre: Ziyaret etmek anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Hac gibi zilhicce ayında yapılması gerekli değildir. Belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kimse, ihrama girer, umre tavafı yapar, sonra sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre yapmak sünnettir. Belirli bir zamanı yoktur. Arefe günü ve arefeyi izleyen kurban bayramının dört günü dışında, yani yılda beş günün haricinde her zaman umre yapılabilir. Kısacası hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denilir. Bu ziyareti yerine getiren kişiye de mutemir (yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır.

1-İhram

2-Tavaf

İhram; şart, tavaf ise: rükündür.

Umrenin vacipleri: Sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umrenin pek çok faziletleri vardır. Özellikle ramazan ayında yapılması tavsiye edilir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)umre hakkında şöyle buyururlar.

“Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”ve “umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim de şöyle buyururlar:

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.”

Umre yapmak isteyen kişi, ilk olarak genel bir vücut temizliği yapar. Saç ve sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, gusül abdesti alır. Eğerki gusül abdesti alması mümkün değilse, abdest alır. Gusül abdesti temizlik amaçlıdır. Bundan dolayı, özel durumda bulunan bayanlarda gusül abdesti alırlar. Temizlik bitince erkekler izar ve rida adında ki iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinirler. Bayanlar için kıyafet zorunluluğu yoktur. Normal kıyafetleriyle, sade ve gösterişsiz olmak kaydıyla ihrama girerler.

İhram kıyafetlerini giydikten sonra iki rekât namaz kılınır. Kılınacak olan bu namazın ilk rekâtında, Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise, Fatiha suresi ile ihlas suresi okunur.

Namazdan sonra umreye niyet edilir.

“Allah’ım! Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım! Senin rızan için niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonra ise telbiye getirilir.

“Allah’ım senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve benzerin yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve benzerin yoktur senin.”

Böylece ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Tekbir, tehlil, telbiye ve salavat okunarak harem-i şerife gidilir

“Allah’ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diye niyet edilir. Usulüne uygun şekilde tavaf yapılır. Tavaftan sonra, namaz kılınır. Tavaf namazını kıldıktan sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır.

Usulüne uygun sa’y yapıldıktan sonra ise tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Kabe Arabistan’ın Hangi Şehrindedir?

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindedir.

Mekke’de, İslam âleminde kıble kabul edilen kutsal bir yapıdır. Harem-i şerif diye anılan büyük caminin avlusunun ortasındadır. İki kenarı 12,öteki iki kenarı 10,yüksekliği de 15 metredir. Mekke’nin çevresinden getirilen siyah taşlarla yapılmıştır. Tek kapısı vardır. Ve içi tek odadan ibarettir. Odada damı tutan üç direk bulunur. Ayrıca dama çıkmak için bir merdiveni vardır. Odanın duvarları mermerle kaplıdır. İçeride çeşitli altın, gümüş kandiller vardır.

Dışarıda kapıya yakın bir yerde, yerden 1,5 metre yüksekte hacer-ül esved adı verilen kutsal bir taş bulunur. Bu taşın biraz ötesinde de hacer-i es’ad taşı vardır. Kâbe’nin üstü her yıl değişen siyah bir örtüyle kaplanır. Yere kadar inen bu örtünün üzerine kelime-i şahadet işlidir. Örtünün üst yarısında bulunan altın şeridin üzerinde de Kur’an sureleri yazılıdır.

Kâbe’nin hazreti İbrahim tarafından temelleri atıldığı ve yeryüzünde kurulmuş ilk kutsal yapı olduğu Kuran’da yazılıdır. Kur’an Hazreti İbrahim’in, Tanrı’nın iradesiyle, insanlara haccı emrettiğini de yazar. Hazreti Muhammed’in(s.a.v) hicri 8. yılda Kâbe’yi fethinden sonra hac başlamıştır. Yapılan törenlere putperestler alınmamış, burası tam bir Müslüman yeri olmuştur.

Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kur’anda Kâbe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir. Dünyadaki bütün Müslümanlar nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir. İslam’ın beş şartından biri olan hac sırasında Kabe; farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilir. Bunların dışındaki tavaflar ise sünnettir.

Tavaf saat yönünün tersine bir yönde hacer-ül esved köşesinden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi tam tur yürümektir. Hac sırasında milyonlarca hacı toplanarak aynı gün tavaf yaparlar.

Kâbe’nin M.Ö. 800’de inşa edildiği tahmin edilmektedir. Putperestlerin ve paganların putlarının bulunduğu bir yapıydı. Birçok put ile birlikte İbrahim, İsmail, İsa ve Meryem’in figürlerinin de yer aldığı kaydedilmiştir. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)  Kâbe’de köklü değişikliklere gitmiş ve put sayılmayan hacer-ül evsedin dışındaki bütün putları kaldırmıştır. Kur’anda İbrahim ve oğlu İsmail peygamber tarafından Kâbe’nin temellerinin yükseltildiği yazılıdır.

Kâbe tarih boyunca birçok değişikliklere uğramıştır. Bazen bütünüyle yenilenmiş bazı zamanlarda çeşitli felaketler uğramış ve tamirler görmüştür.

Umre Ziyareti Kaç Gün Sürer?

Umre: Belli bir zamana bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra Kabe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y etmekten ibarettir. Tavaf ve Sa’y dan sonra tıraş olarak ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Ülkemizde hac ve umre ziyaretlerini diyanet işleri başkanlığı organize etmektedir. Belirli zamanlarda bu turlar ilan edilmekte olup, Müslümanlara yardımcı olmaya çalışılmaktadır.

2015-2016 UMRE KONAKLAMA TÜRLERİ

OTEL-1 (7 günlük) 7 günlük umre programı(4 gün veya gece Mekke,3 gün veya gece Medine)

OTEL-2 (10 günlük) 10 günlük umre programı(5 gün veya gece Mekke,5 gün veya gece Medine)

OTEL-3 (12günlük) 12 günlük umre programı(6 gün veya gece Mekke,6 gün veya gece Medine)

OTEL-4(14 günlük) 14 günlük umre programı(7 gün veya gece Mekke,7 gün veya gece Medine)

NORMAL(14 günlük) 14 günlük umre programı(7 gün veya gece Mekke, 7 gün veya gece Medine)

NORMAL(20 günlük) 20 günlük umre programı(13 gün veya gece Mekke,7 gün veya gece Medine)

EKONOMİK(14 günlük) 14 günlük umre programı(9 gün veya gece Mekke,5-6 gün veya gece Medine)

EKONOMİK(24 günlük) 24 günlük umre programı(18-19 gün veya gece Mekke,5-6 gün veya gece Medine)

SÖMESTR EKONOMİK(11günlük) 11 günlük umre programı(8 gün veya gece Mekke,3 gün veya gece Medine)

SÖMESTR NORMAL(11 GÜNLÜK) 11 günlük umre programı(8 gün veya gece Mekke,3 gün veya gece Medine)

DİYANETE MAHSUS HİZMETLER

A- Eğitim ve irşat hizmetleri umre ibadetini manevi bir yenilenme fırsatı haline getirebilmek, yolcularımızın ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için umre yolcularımıza, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında eğitim, bilgilendirme ve irşat seminerleri verilmektedir.

B- Havaalanları ile ilgili hizmetler umre yolcularımıza yardımcı olmak üzere ve onlara en güzel hizmeti sunabilmek amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında havaalanlarında gerekli tedbir alınmaktadır.

C- Sağlık ve yemek hizmetleri ibadet sağlıklı insanların eda edebilecekleri bir görevdir. Umre yolcularımızın ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için sağlık ekiplerimiz Mekke ve Medine’de hizmet vermektedir.

D- Servis, gezi ve intikal hizmetleri Mekke ve Medine’de ziyaret yerlerine gezi organizasyonları ve Mekke-Medine arasındaki intikal başkanlığımız tarafından gerçekleşmektedir.

Hacılar Neden Beyaz Giyer?

İhram: Yapılması caiz olan bazı söz ve davranışların hac ve umre yapacak kişiler için belirli bir süre için Allah resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

Hac veya umre, niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen iki parça olan beyaz havluya bürünürler. Hanımlar, normal kıyafetlerini giyerler. Yüzleri açık olmalı, sade ve renksiz kıyafetler giyerler.

Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik konumlarını gösteren dünya kıyafetlerini, makam, mevki ve konumlarını, kültürlerini, zevklerini bir kenara bırakarak, Allah önünde herkesin eşit olduğunun sembolü olarak, iki basit giysiye bürünmüş olurlar. Allah önünde mal, mülk madde ve maddi varlığın bir hiç olduğu, tüm Müslümanların bu kutsal iklimde eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden üstün gösteren hiçbir belirti yoktur. Artık dünya elbiseleri çıkmış sadece kişilikler kalmıştır.

Diğer bir ifade ile kişilikleri çok zaman örten, şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler çıkar,”Takva elbisesi” esas alınır. Burada örtülen iki parça sadece eşitlik sağlar ve avret yerlerini örtmeye yöneliktir. mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gereken elbise ise takva elbisesi; sorumluluk bilincidir. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Takva elbisesi daha hayırlıdır” (Araf, 7-26)

Baş açık, ayak çıplak, aç ve muhtaç bir görüntü içerisinde; sonsuz güç ve kudret sahibi yüce Allah karşısında bir anlam ifade etmediğini açıklayacak şekilde girilir harem bölgesine…

Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, tövbe edilerek gelinmesi, ihram ile birlikte kendisine yasaklar koyması, bütün günahlardan uzaklaşması, geçici bir süre için beyaz kanatlı meleklere dâhil olması anlamına da gelir. Melekler gibi, Allah’a isyan etmeyecek, ne emir olunmuşsa onu yapacak, nefis ve şehvet gibi beşeri zafiyetlerden uzak olacak, elde ettiği yeni yaşamıyla adeta melekleşecektir.

Giyindikleri beyaz örtüler içindeki hacılar, barış bayrakları açacak, barış sembolü beyaz güvercinlere benzeyerek, harem bölgesine, barış meydanına gireceklerdir.

İhram, ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni de temsil eder. Hacca giden Müslüman’ın ihrama girerken büründüğü giysi ile kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliği dikkatini çekecektir. Bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uyduracak ve bunun etkilerini duyacaktır. Dünyada iken ölüm elbisesine, ihrama bürünür, ahrete, mahşer gününe gider gibi kefen giyer.

Hacda Arafatın Önemi

Arafat: Mekke’nin yaklaşık 25 km güneydoğusunda harem sınırları dışında bir bölgedir.

Vakfe: Bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. Arafat vakfesi önemli ve titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü süresi içinde Arafat’ta bulunamayanlar, o sene hacca yetişememiş olurlar. Arafat vakfesi dışında vaktinde yapılamayan diğer menasik ise, daha sonra kaza edilerek veya fidye ödenerek telafi edilebilir.

Hz. peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyururlar;”Hac Arafat’tan ibarettir.”(Tirmizi, Ebu Davud)

Vakfenin geçerli olmasının şartları:

1-Hac için ihramlı olmak.

2-Vakfe’yi özel yer ve zamanda yapmak.

Vakfenin yeri, Arafat bölgesidir. Arafat bölgesinin Mekke tarafındaki sınırı ürene vadisidir. Ürene vadisi dışında Arafat bölgesinin her yerinde vakfe yapılabilir. Bu vadi Arafat bölgesinden değildir. Burada bulunan ”nemire mescidi” nin kıble tarafından bir kısmı da vakfe terinin dışında kalmaktadır.

Zilhiccenin 9. Arefe günü zeval vaktinden, yani güneşin tepe meridyeni üzerine geliş vaktinden, bayramın ilk günü “fecr-i sadık” denilen tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar geçen süredir. Bu konuda mezhepler arasında görüş ayrılığı yoktur.

Vakfenin sahih olması için niyet, akıl ve ilim şart olmadığından, belirtilen süre içinde ister şuurlu, ister şuursuz olsun, uykuda ya da uyanık olsun, abdestli ya da abdestsiz olsun fark etmez. Arafat sınırları içinde bulunuluyorsa, hatta oradan geçen kimse bile vakfeyi yapmış olur.

ARAFAT VAKFESİNİN SÜNNETLERİ

1-Zilhiccenin 8. tevriye gününü arefe gününe bağlayan geceyi mina’da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket etmek.

2-Zeval vaktinden önce Arafat bölgesinde bulunmak ve mümkünse vakfe için gusletmek.

3-Vakfe esnasında abdestli ve kıbleye yönelik olmak.

4-Oruçlu olmamak.

5-Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.

6-Zeval vaktinden sonra öğle namazından önce nemire mescidi’ nde hutbe okunması.

7-Vakfe’yi cem-i takdim ile kılınan namazdan sonra yapmak.

8-Mümkün olduğu kadar vakfeyi rahme denilen tepenin yakınında yapmak.

9.Gün boyunca telbiye, zikir, tesbih, dua ve istiğfar gibi ibadetleri çokça yapmak. Kendisi, anne ve babası, çocukları, bütün Müslümanlar ve ümmet-i Muhammed için dualar edilir. İstiğfarda bulunulur.

10-Vakfe esnasında ayakta durmak daha faziletlidir.

Arefe günü Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde birleştirilerek birlikte kılınması sünnettir. Buna cem-i takdim denir.

İhram Yasakları Nedir?

İhrama girme: Hac veya umreye niyet eden kişinin, normal zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları hac veya umre bitene kadar kendi nefsine haram kılması demektir.

İhrama giren kişi, için bazı iş ve davranışlar yasaktır. Bunlara ihram yasakları denir. Bu yasaklar ihrama girildiği andan, yani niyet ve telbiyeden sonra başlar, ihramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı kişinin ihram yasaklarına uyması vaciptir. Yasakları ihlal edenlere yasağın çeşidine ve ihlal biçimine göre değişen cezalar gerekir.

İHRAM GİYENE YASAK OLANLAR

1-Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.

2-Koltuk altı ve kasık altı tıraşı tıraşı olmak veya yolmak.

3-Vücudun diğer yerlerindeki kılları kesmek veya koparmak.

4-Tırnakları kesmek.

5-Vücut ya da ihrama (kadınlar elbiselerine) güzel koku sürmek, kokulu sabun kullanmak.

6-Giyim elbisesi olarak hazırlanmış, dikilmiş ya da örülmüş giysileri giyinmek. Bu kıyafetler giyilmez de omuza alınır veya yatarken üzerine alınırsa yasak değildir. Sadece başın açıkta olması gerekir.

7-Başı veya yüzü örtmek, bere, takke giymek ya da sarık sarmak gibi.

8-Erkekler için, topukları kapalı ayakkabı, çorap veya eldiven giymek yasaktır. Kadınlar normal elbiselerini giyerler. İhramlı iken, sadece yüzlerini örtmezler.

9-Cinsel ilişki veya öpme v.s…gibi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak.

10-Şehvet duygularını tahrik eden şeyleri konuşmak.

11-Ta’at’tan ayrılıp, haram fiilleri yapmak.

12-Başkaları ile tartışmaya girmek, kavga etmek, küfür etmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak, diğer hacılara saygısızlık yapmak.

13-Her türlü kara avı yasaktır. Eti yensin ya da yenmesin fark etmez.

14-Av hayvanlarına zarar vermek.

15-Avcıya avı göstermek, ya da avlanmasına yardımcı olmak.

16-Harem bölgesinde ki kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların kopartılması, ihramlı ya da ihramsız olsun yasaktır.

17-Hamama gitmek.

18-Hatmi ile başını yıkamak.

Bunları bilerek ya da bilmeyerek, unutarak yapanlara; kurban kesmek ve sadaka verme cezaları gerekir. Ceza olarak kesilen kurbandan ceza sahibi yiyemez.

İHRAMLI İKEN YASAK OLMAYANLAR

İhramlı iken yıkanmak, parfümsüz sabun kullanmak, diş fırçalamak, diş çektirmek, kırılan tırnağı çıkarmak, zarar veren kılı koparmak, kan aldırmak, iğne yapınmak, yara üzerine sargı sarmak, kol saati, yüzük takmak, bilezik takmak, kemer kullanmak, omuza çanta asmak, yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto, hırka benzeri giysileri giyinmeden omuza almak yasak değildir.

Kabe Nerededir?

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde mescid-i haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan kutsal bir yapı.

Müslümanlarca dünya üzerinde ki en kutsal mekân olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kâbe’ye yöneltirler. Ölüler yüzleri Kâbe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülür. Kâbe, hac ibadeti için her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilir.

M.Ö.800 de inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kabe, putperestlerin ve paganların putlarının bulunduğu bir yapıydı.

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed(s.a.v) Kâbe’de köklü değişikliklere gitmiş ve put sayılmayan hacer-ül esved’in dışındaki bütün putları kaldırmıştır. İslam’da Kâbe’nin ilk olarak Adem(a.s) tarafından yapıldığına, ancak ondan geriye sadece temellerinin ayakta kaldığına inanılır.

İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe’nin temellerini yükseltiyor.”Ey rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” diyorlardı.(Bakara suresi 127.ayet)

İslamiyet’ten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kâbe’de 360 tane put bulunuyordu. Bunların en büyüğü al-ilahi idi ve güneşle evliydi. Üç tanede kızları vardı. Mekke’nin fethinden sonra putlar atılmıştır.

Kâbe tarih boyunca birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da tamamen yıkılmış, çeşitli felaketlere maruz kalmış ve sonunda inşa çalışmaları yapılmış bugünkü durumuna gelmiştir. Günümüzde Kâbe’yi barındıran mescid-i haram toplam 361.000 Metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

Kâbe’yi ilk inşa edenin Hz. İbrahim olduğu iddia edilir. Yapı olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Yüksekliği 16 metredir. 630 yılında yüksekliğinin bundan daha az olduğunu Mekke’nin fethi günü Hz. Muhammed’in damadı Ali bin Ebu talibi omuzlarına çıkarıp onun da Kâbe’nin üzerindeki putları aşağı indirip kırdığına dair rivayet edilen hadis’ten anlıyoruz.

Yezit ve Abdullah bin Zübeyir savaşında Kâbe, mancınık atışından isabet alarak yıkılmış ve yanmıştı. Abdullah bin Zübeyir Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa etti. Mervan döneminde ise Kâbe eski durumuna getirildi.

Yeryüzündeki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir. İslamın beş şartından bir olan hac esnasında Kâbe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki defa tavaf yapılır. Bunların dışında ise sünnet olan tavaflar vardır. Tavaf saat yönünün tersine bir yönde hacer-ül esved hizasından başlanarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Hac esnasında milyonlarca Müslüman aynı anda Kâbe’yi tavaf ederler.

Umrede Ziyaret Edilen Yerler

1-SEVR DAĞI-SEVR MAĞARASI

Mekke’nin güneyinde harem-i şerife yaklaşık 4 km. uzaklıkta,500 m. yükseklikte bir dağdır. Sevgili peygamberimiz(s.a.v)Medine’ye hicret ederlerken en yakın dostu Hz. Ebu Bekir ile beraber bu dağdaki bir mağarada üç gece kaldıktan sonra kızıl deniz sahil yolunu kullanarak Medine’ye varmışlardır.

Allah(c.c)mağarada kaldıkları süre zarfında hep onların yanında olmuş, en yakınlarına geldikleri halde, müşriklere onları göstermemiştir.

2-ARAFAT

Mekke’nin güney doğusuna düşer.şehir merkezine 20 km. uzaklıkta düz bir ovadır. Batı tarafında nemire mescidi,doğusunda ise rahmet tepesi bulunmaktadır. Günahların tamamen affedildiği yeryüzündeki tek mekan burasıdır. İbrahim(a.s)burada haccın nasıl yapılacağını,Cebrail(a.s) dan öğrenmiştir. Cennetten indikten yaklaşık 300 yıl sonra Adem (a.s) Havva annemizle burada buluşmuş. Hac “Arafat’tır” hadisinde beyan edilen yer burasıdır. Burada beklemek haccın en önemli farzlarından birisidir.

3-MÜZDELİFE

Arafat ile mina arasındaki alana müzdelife denmektedir. Arafattan ayrılan hacıların ilk uğradığı mekân burasıdır. Akşam ve yatsı namazları burada birleştirerek cem’i tehir usulü ile eda edilir. Sabah namazına kadar geceyi ibadet, dua, yakarış ve istirahat ile geçiren hacılar, sabah namazını müteakip müzdelife vakfesini de eda ettikten sonra topladıkları taşlarla minaya doğru hareket ederler.

4-MİNA

Bayramın birinci günü müzdelifeden ayrılan hacılar, minaya gelerek vacip olan şeytan taşlama eylemini gerçekleştirirler ve akabinde seçtikleri hac nevi’ne göre hemen, yada ”kurban kesildi.”haberini aldıktan sonra, tıraş olarak ihramdan çıkarlar. Küçük, orta ve büyük şeytanlar buradadır. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri buraya gelinerek taşlama eylemi gerçekleşir.

5-AKABE

Mina sınırları içinde kalan bu mekân, sevgili peygamberimize(s.a.v) nübüvvet gönderildikten sonra, Medineli Müslümanlarla gizlice buluşup, anlaşma yaptığı, biat sözü aldığı yerdir.

6-HİRA MAĞARASI-NURDAĞI

300 m. yükseklikte kütle kayalardan oluşan, Beytullaha 5 km. uzaklıkta bulunan bir dağdır. Nur un indiği yer manasında bu ismi almıştır.

7-CENNET’ÜL MUALLA

Annemiz Hz. Hatice(r.a) peygamber efendimizin (s.a.v) dedesi Abdulmuttalip, koruyucu amcası Ebu talip ve birçok saygı değer büyüklerimiz burada yatmaktadır.

8-CİN MESCİDİ

Cennet’ül mualla yolu üzerindedir. Yürüyerek ziyaret edilebilir uzaklıktadır.

9-SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU YER

Şu anda Mekke Kütüphanesi olarak kullanılan mekân ziyaretçilere açık değildir.

10-HUDEYBİYE

Peygamber efendimizin(s.av)in müşriklerle yaptığı anlaşma yeri olan Hudeybiye Anlaşması olarak bilinen anlaşmanın imza edildiği yer.

CİDDE

Ülkenin ana giriş kapısı olan bu şehir, deniz içindeki cami ve Hz. Havva annemizin kabri buradadır.

Hacca Gidenler Neden Beyaz Giyer?

Hac veya umreye gidenler, ilk olarak başlarını açarlar, genel temizliklerini yaparlar ve normal kıyafetlerini çıkartıp, iki parça olan, izar ve rida adı verilen dikişsiz ve beyaz olan ihram kıyafetlerini giyerler.

Diğer bir ifade ile kişilikleri örten, şahsiyetleri gizleyen, süslü elbiseler atılır. Takva elbisesi giyilir. Burada örtülen iki parça; sadece eşitliği sağlamak ve avret yerlerini örtmek içindir.

Mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gerekenin takva elbisesi olduğu, yani sorumluluk bilincidir. Zira yüce Allah’ın buyurduğu gibi,”Takva elbisesi daha hayırlıdır.”(A’raf,7-26)

Baş açık, yalın ayak, aç ve muhtaç, yokluk ve yoksulluk görüntüsü içinde, sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında kendi güç, kudret, makam, mevki ve varlığının bir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş bir vaziyette girilir harem bölgesine… Bu aynı zamanda millet, sınıf gibi insanları ayıran unsurların henüz teşekkül etmediği ilk yaratılıştaki insanı, Hz.Adem’i temsil eder.

Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, tövbe edilmesi kulun kendine yeni bir sayfa açması, öyle ki adeta beyaz kanatlı melekler gibi; Allah’a isyan etmeyecek, ne emredilirse onu yapacak, en azından hac süresince nefis ve şehvet gibi, beşeri zafiyetlerden uzaklaşacak elde ettiği yeni kazanımlarla adeta melekleşecektir.

Beyaz örtüler içindeki hacılar, barış bayraklarını açarlar, barış sembolü olan beyaz güvercinlere dönerler. Öncelikle Rabbi ile barışık olduğunu sonra kendiyle barıştığını ve bütün kardeşleriyle barışmaya geldiğini ilan eder. Giyinmiş olduğu beyaz zırh sahibini, öncelikle nefsine, şehvetine ve şeytana karşı koruyacaktır.

Haccın bir boyutu da ölümü, dirilişi ve mahşeri hatırlatmasıdır. Beyaz kefenlere bürünen Müslümanlar, adeta ölümü ve ötesinin bir provasını uygularlar. Konumları ne olursa olsun, bütün insanlar aynı kıyafette, kardeş ve eşit olduklarını ilan ederler Allah’ın huzurunda… İhramla Arafat’ta diriliş ve mahşeri yaşarlar. Böylece ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduklarını ilan ederler.

İhram, her insanın öldüğü zaman giyeceği kefeni temsil eder. Hacca giden Müslüman, ihrama girerken büründüğü giysi ile Kabre gireceği kefenin benzerliğinin bilincinde olacak, artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hissedecek ve etkilerini duyacaktır. Hacı, dünyada iken ölüm elbisesi ihrama bürünür, ahrete mahşer gününe gider gibi kefen giyer. Şimdiye kadar elde ettiği her şey, makam servet, cinsiyet gibi ne varsa hepsi ihramın içinde erir gider ve sadece Rabbine kulluk kalır.