HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR MADDE HALİNDE

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR MADDE HALİNDE

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

Müslümanlıkta beden ile yapılan ibadetler olduğu gibi, mal ile yapılan ibadetler de vardır. Mal ile yapılan ibadetlerden hac ve umre arasında farklar vardır. Dini yükümlülük ve zaman bakımından farklar bulunmaktadır.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

 • Hac ile umre arasındaki farklardan biri, haccın farz olması, umrenin ise sünnet olmasıdır.
 • İslam’ın beş şartından birisi hacdır. Umre için böyle durum yoktur. Ekonomik durumu iyi olanlar bu ibadeti de yerine getirebilir.
 • Hac ibadeti yılda bir defa Kurban Bayramı ve Arife gününde yapılır. Umre için belirli bir zaman yoktur. Yılın her vaktinde yapılabilir.
 • Hac ibadetinde Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Tavaf ve sa’y vardır. Umre ibadetinde ise, Tavaf ve sa’y vardır.
 • Hac ibadetinde şeytan taşlama ve kurban kesme vardır. Umre ibadetinde ise, bunları yapmak yoktur, Ancak isteyenler Mina’da şeytan taşlar ve kurban kesebilirler.
 • Hac ibadetinde Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir vardır. Umre ibadetinde ise yoktur.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Bu aylar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara suresi bu aylara işaret etmektedir.” Hac belli aylardır” ( Bakara,2/ 197)

Müslümanlar isterlerse Hac yapmaya, Şevval ayında niyet ederek ihrama girebilirler. Zilhiccenin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasiklerini tamamlarlar. Bu aylar hac ayları olarak isimlendirilir. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak değerlendirmektedir.

UMRE İBADETİ

Hac ve umre arasındaki farklar olarak ilk akla gelen zaman farkıdır. Umre ibadeti belirli bir zaman bağlı değildir. Umrenin belirli bir mevsimi yoktur. Şartlar ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girerek tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra da tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

Hac ve umre arasındaki farklardan birisi de ziyaret etme konusunda yaşanır. Umre ibadetine her zaman gitmek mümkündür. Hac ibadetine ise, kota uygulamasından dolayı istenildiği yıl kura sonucuna göre gitmek mümkün olmaktadır.

UMRE NE DEMEK

UMRE NE DEMEK

UMRE

Umre kelimesi, genel anlamıyla “ziyaret etmek” anlamına gelir. Dini açıdan bakacak olursak umre; ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılması ve tıraş olarak ihramdan çıkılması ile tamamlanan bir ibadettir.

Umre ibadeti yapanlar, Yüce Allah’ın misafiri olarak Kâbe’ye gittiklerinin bilincinde olmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek hayatında umre ibadetine çok önem vermiştir. Umre ibadeti, Müminin manevi dünyasını yenilemesi ve geliştirmesinde çok önemlidir.

UMRENİN FAZİLETİ

Umrenin faziletine ilişkin çok sayıda Hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor; “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki;

“Hac ile umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler” (Nesai, İbnu Mace)

“Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” (Tirmizi, Hac, 90,276)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinin) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar” (İbn Mace)

“Bir umre, diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur’un karşılığı cennetten başka bir şey değildir.” (Buhari, Müslim)

UMRE ZAMANI

Umre, hac günleri haricinde her zaman yapılabilen bir ibadettir. Arife gününden, kurban bayramının dördüncü gününe kadar olan zaman dışında, yılın her vaktinde yapılır.

UMRENİN FARZI

Umrenin ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır. İhram şart, tavaf ise rükündür. Sa’y yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir.

UMRE HÜKMÜ

Müslümanların ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Malik mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farz olarak tanınmıştır. Hanefi mezhebinden bazı âlimler umrenin vacip olduğunu açıklamıştır.

İHRAM NİYETİ

İhram namazı kılan kişi; “Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle” diyerek niyet eder.

Niyet edildikten sonra; “ Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk, İnnel Hamde. Ven -Nimete Leke Vel Mülk. La şerike Lek” diyerek telbiye getirilir Telbiyenin anlamı şöyledir; “Buyur Allah’ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

IGMG HAC UMRE

IGMG HAC UMRE

IGMG Hac ve Umre ve Seyahat organizasyonu 2019 yılı çalışmaları kapsamında Avrupa Bölge Temsilcileri ile bir araya geldi.

Viyana Bölgesinin ev sahipliğinde gerçekleşen IGMG Hac-Umre ve Seyahat organizasyonu toplantısına Avrupa’dan 35 Bölge temsilcisi ve yardımcısı katıldı. İki gün devam eden toplantının ilk gününde ağırlıklı olarak 2018 yılındaki umre hizmetleri değerlendirildi. İkinci gün ise, 2019 yılı için ön görülen planlar müzakere edildi.

IGMG Hac ve Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy 2018 Hac ve Umre Organizasyonu’nu değerlendirdikten sonra, 2019 yılı hac kayıtları için acele edilmesini, vize ve bürokratik işlemlerin çok zaman aldığını ifade etti. Yıl boyu gerçekleşen rakamlar konusunda da bilgiler açıklayan Tahir Köksoy yıl boyunca öz verili olarak çalışan bölge temsilcilerini tebrik etmiştir.

IGMG Hac ve Umre Organizasyonu, 2019 yılı için Bosna, Endülüs ve Türkiye Kültür Turlarını da devamlı olarak yapmayı planlamaktadır. Bu konu için alt yapı çalışmaları tamamlandı. Birim Başkanı Tahir Köksoy turlar konusunda afiş ve broşür çalışmalarının bölge temsilcilerine iletildiğini belirtti.

IGMG Hac ve Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy,2019 Hac organizesinin hazırlıklarının tamamlandığını, aynı zamanda Ramazan umresi başta olmak üzere umre turları çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Umre turlarının çok seçenekli olduğunu, özellikle emekli ve gençlere yönelik indirimli paket seçenekleri bulunduğunu ifade etti. Kudüs bağlantılı umre turları hakkında da bilgi vererek, Kudüs ziyaretli umre programlarının ve diğer kültür turlarının da başarılı olarak geçekleştiğini açıkladı.

Toplantıya Türkiye’den Hennes Tour Genel Müdürü ve Mekke sorumlusu Cengiz Dağdeviren de katıldı. Dağdeviren, Hennes Tour’un emin adımlar ile Türkiye’de büyüdüğünü, geçen yıl temsilcilik sayılarının da arttığını ifade ederek, geliştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

2019 yılı için uçuş tarihleri ve hedefleri konusunda bilgiler veren IGMG Hac ve Umre Seyahat Şirketi bilet işleri sorumlusu Tahir Özdamar, uçuşlar konusunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Toplantıda bir konuşma yapan Fatih Kahraman ise, Kültür Turları ve organizesi hakkında detaylı olarak bilgiler sundu. Kültür turlarında çok cazip tur seçenekleri bulunduğunu açıklayarak özellikle Kudüs-İspanya-Bosna tur paketleri ile ilgili detaylı bir açıklamada bulundu.

UMRE HAKKINDA KISA BİLGİ

UMRE HAKKINDA KISA BİLGİ

UMRE İBADETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Umre ibadeti yapmak isteyen kimse, önce Medine’ye gidecek ise, Mekke’ye hareket etmeden önce Medine’nin 10 kilometre dışında ki Zülhuleyfe mikat bölgesinde, uçakla gidiyorsa bulunduğu otel de ihrama girer. Havayolu ile Türkiye’den doğrudan Cidde’ye gidip de oradan Mekke’ye gidecek ise, uçağa binmeden önce veya uçak içerisinde ihrama girer.

İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile İhlâs suresi okunur. Umre için niyet edilir.

“Allah’ım, senin rızan için umreye niyet ettim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.”

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la şerike lek.”

“Allah’ım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd da, nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur.” diye telbiye yapılarak ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Umre ibadeti yapılırken her hangi bir grup ile karşılaşınca konaklama ve hareket esnasında telbiye ve tekbir getirilir.

Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeye gelince tavaf için niyet edilir.

“Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.” denilir. Hacer-ül esved’in köşesinden başlayarak Kâbe etrafında dolaşarak tekrar aynı köşeye gelmeye şavt denir.  Tavaf, hacer-ül esved’den başlar, hacer-ül esved’de biter. Kâbe etrafında yedi defa dönülerek tavaf tamamlanır.

Umre ibadetinde,  Kâbe’yi tavaf tamamlandığında, Makam-ı İbrahim’de iki rekât tavaf namazı kılınır. Birinci rekâtta Fatiha ile Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha ile İhlâs suresi okunur.

Tavaftan sonra, umre için sa’y yapmaya Safa tepesine gidilir. Sa’y yapmak, Safa’dan dört, Merve’den Safa’ya ise üç geliş şeklindedir. Sa’y Safa tepesinden başlayarak Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe şavt denir. Bir sa’y ise yedi şavttan oluşur. Yedinci şavt Merve’de tamamlanınca sa’y için dua edilir.

Sa’y tamamlanınca, tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre ibadeti tamamlanır.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

Hac ibadeti yılın belli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Bunlar; Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara suresi “ Hac belli aylardadır” ile bu aylara işaret etmektedir.(Bakara,2/197)

Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasiklerini tamamlayabildiği için bu aylar “Hac ayları” olarak adlandırılır. Bu aylara hac ayları denilmesinin sebebi, haccın birinci şartı olan ihrama girilebilmesinin ön görülmüş olmasındandır. Bu aylardan önce ihrama girmek ise bazı mezheplere göre mekruh sayılmaktadır.

Umre ibadeti, belirli bir zamana bağlı olmadan, yılın beş günü hariç her zaman yapılabilir. Sadece hac zamanında yapılmaz. Şartlara ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girdikten sonra tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkılır. Umre ibadeti niyet etmek, ihrama girmek, tavaf yapmak, sa’y yapmak ve tıraş olmaktan ibarettir. Hacca göre daha kolaydır.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

HAC VE UMRE FARKI

 • Hacca gitmek İslam’ın beş şartından biridir. Hacca gitmek farzdır, umre yapmak sünnettir.
 • Hac ve umrede Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılırken(Kurban bayramı), Umre’de belirli bir zaman bulunmaz.
 • Hac umreye göre daha zor olan bir ibadettir.
 • Haccı ömürde bir defa yapmakla farz yerine getirilmiş olur.

UMRE VE HAC FARKI

 • Umre için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre’de namazları cem etme yoktur. (Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir)
 • Umre’de kudüm tavafı ve veda tavafı yapılmaz.
 • Umre’de şeytan taşlama yoktur.
 • Umre’de kurban kesme yoktur.

Hac ve umre farkını, fiyat olarak da araştırmak gerekiyor. Hac fiyatları umre fiyatlarına göre daha pahalı olmaktadır. Ekonomik durumu iyi olanlara hac farzdır. Ayrıca ekonomik durumu iyi olanlar haccı tercih ederken, ekonomik durumu biraz daha zayıf olanlar da umre yapmaya gitmektedir. Hac fiyatlarının pahalı olması da insanlarımızı umre’ye gitmeye zorlamaktadır. Ayrıca hac için belli zamanı beklemek ve hac kontenjanı gibi durumlarda hacca gitmeyi zorlaştırıyor.

DİYANET ÖĞRENCİ UMRE TURLARI

DİYANET ÖĞRENCİ UMRE TURLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı Üniversite Öğrencileri için umre turları düzenledi ve bu turlarla ilgili aşağıdaki açıklama da bulundu;

MÜRACAAT VE KAYIT İŞLEMLERİ

1-Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce analaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilât hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

2-İl / ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

3-Umre fiyatları Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

4-Üniversite öğrenci turuna kayıt yaptıran öğrencilerin, velilerinin talebi olması halinde, müftülüklerle, irtibata geçerek imkânlar ölçüsünde kayıtları alınacaktır.

5-2018-2019 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

6-Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

7-Ücretler Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinden yatırılabilecektir.

8-Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Menenjit ACW135Y aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

9-Bu turlardan yaralanabilmek için üniversite öğrencisi olup dönüş tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış (26 yaşından gün almamış) ve miles6smiles üyeliğinin olması gereklidir. Türk Hava Yollarının http://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr adresindenmiles6smiles üyeliği yapılabilmektedir.

10-26 yaşından gün alanlar gitmek istemeleri halinde veli ücreti ödeyeceklerdir.

11-Mekke’de kalış süresi 4 gün, Medine’de ise 2 gün olacaktır.

12-Mekke’de: Bedrül Aziziye, Darul Bunyan-2, Darul Hadi, Garnd Nur, Menar Mina, İhda Wessam-4 vb. otellerde.

13-Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir.

UMRE PROGRAMI HİZMETLERİMİZ

Verilecek hizmetler;

 • Mekke- Medine Otel ücreti,
 • Sabah kahvaltısı, Akşam Yemeği (Tabldot)
 • Cidde-Mekke-Medine arası ulaşım,
 • Uçak Bilet Ücreti,
 • Vize Ücreti,
 • Mekke Servis Ücreti,
 • Mekke ve Medine Ziyaret Yerlerine gidilmesi sağlanacaktır.

Verilecek hediyelerimiz;

 • Kur’an-ı Kerim,
 • Umre yolcusu Rehberi,
 • Kutsal İklimde dua,
 • Tavaf ve Sa’y duaları,
 • Seyahat El Çantası,
 • “Kutsal Yolculuk Umre” CD’si,
 • Seccade,
 • Tespih,
 • Sırt Çantası.

Ayrıca her umre yolcumuza 5 litre zemzem verilecektir.

UMRE ZİYARETİNDE GEZİLECEK YERLER

UMRE ZİYARETİNDE GEZİLECEK YERLER

Umre ibadeti için yola çıkan Müslümanlar, İslam dininin doğduğu ve geliştiği kutsal topraklar olan Mekke ile Medine’deki önemli yerleri görürler. Umre ziyaretinde gezilecek yerlerin, kutsal mekânlar olduğunun bilincinde olunmalıdır ve doyasıya tadını çıkarmalıdır.

UMRE ZİYARET YERLERİ

KÂBE

Umre ibadetini değerli kılan en önemli yerlerin başında, şüphesiz Kâbe gelmektedir. Kâbe İslam dininde önemli bir yere sahiptir, Müslümanların bereket ve hidayet merkezidir. Mescidi Harem’in ortasında yer alır. Umre ibadetinde Kâbe tavaf edilir.

ARAFAT

İnancımıza göre, günah işleyenlerin bağışlandığı tek yer olan Arafat Hz. İbrahim’in (a.s) Cebrail (a.s)’den hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğrendiği yerdir. Hz. Âdem (a.s) ile Hz. Havva’nın (a.s) dünyaya indiklerinde bir araya geldikleri yerdir. Arafat’ta beklemek hac yapmanın farzlarındandır. Hacı adayları için mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

MESCİD-İ HAREM

Kâbe’nin de içerisinde yar aldığı Mescid-i Harem, çok büyük olan bir ibadet yeridir. Milyonlarca Müslüman’ın rahat bir şekilde ibadet etmelerine imkân sağlar.

SEVR DAĞI

Peygamberimizin (s.a.v) hicret esnasında Hz. Ebubekir (a.s) ile 3 gece kaldığı ve Medine’ye gitmiş olduğu yerdir. Sevr dağına gitmek isteyen Müslümanlar güneşin az olduğu vakitlerde gitmelidir. Yaşlılar için bu dağa çıkmak zor olur.

MÜZDELİFE

Müzdelife, hacıların Arafat’tan gelirken ve Mina dağına giderken uğradıkları kutsal yerlerdendir. Hacılar akşam ve yatsı namazlarını burada kılarak, sabaha kadar dua ederler. Sabah namazını kıldıktan sonra buradan Mina’ya gidilir.

MİNA DAĞI

Hacı adayları Mina Dağı’nda şeytan taşlar ve kurban keserler. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i Allah’a kurban edeceği mekâna uğrarlar.

AKABE

Hicretten önce Hz. Muhammed’in (s.a.v) Medineli Müslümanlarla iki defa buluştuğu yerdir. Akabe’de yapılan anlaşmalar sonucunda Medine’ye güvenli olarak gidilmiştir. Anlaşmayı yapanlar ve aileleri “ensar” olarak kabul edilmiştir.

HUDEYBİYE

Peygamberimizin (s.a.v) müşriklerle 628 yılında Hudeybiye anlaşmasını yaptığı yer olan bölge, Müslümanların uğradığı yerlerden birisidir. On yıl boyunca müşriklerin savaşmayacağı, Kâbe’ye her sene Müslümanların gelmesine izin verecekleri ve Medine’ye sığınan Müslümanları iade edecekleri konusunda anlaşmaya vardıkları yerdir.

CİDDE

Bir sahil kenti görünümünde olan Cidde şehrinde Hz. Havva’nın kabri bulunmaktadır. Ticaret merkezleri ve Camileri, Müslümanların çok ziyaret ettiği yerlerdendir.

UMRE İÇİN HANGİ PASAPORT ALINIR

UMRE İÇİN HANGİ PASAPORT ALINIR

UMRE İÇİN PASAPORT

Umre için pasaport alarak, Suudi Arabistan’a gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mevcut durumlarına göre, umre için pasaport alma hakkına sahiptir. Ülkemizde 4 çeşit pasaport türü vardır.

1-Siyah pasaport (diplomatik pasaport)

2-gri pasaport (görev pasaportu-hizmet pasaportu)

3-Yeşil pasaport (hususi pasaport)

4-Bordo pasaport (umumi pasaport)

2011 yılından itibaren çipli pasaport uygulamasına geçildiği için, pasaport renklerinde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

SİYAH PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Siyah pasaport TBMM üyeleri, Bakanlar, Orgeneraller, Valiler ve Büyükşehir Belediye Başkanlarına gibi devletin en üst düzey seviyesinde görev yapan kişilere, görevde oldukları süre esnasında verilen pasaportlardır. Siyah pasaport sahibi olan kişilerin bazı aile bireyleri de yeşil pasaport sahibi olurlar. Umre için en az sayıda kullanılabilecek pasaportlardır.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Siyah veya yeşil pasaportu bulunmayan, resmi daireler vasıtası ile her hangi bir görev için yurt dışına görevli olarak gidecek kişilere gri pasaport verilir. Mesela, normal olarak bordo pasaport sahibi olan bir kişi özel idare ya da belediye tarafından yurt dışına görevli olarak gidecek olursa bu kişiye gri pasaport verilir. Gri pasaport sahibi kişinin görevde olduğu süre içerisinde, aile fertleri de umre için yeşil pasaport sahibi olurlar.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Yeşil pasaport, devlet memurlarının 1,2 ve 3. kadro derecesinde bulunanlara verilir. Yeşil pasaport çıkarma hakkı kamu personeli arasında kadro derecelerinin 1.2.3 olma şartını getirmektedir. Bu durumda bulunan memurlar emekli olduklarında da pasaport hakları devam eder. Ayrıca yeşil pasaport sahibi olan memurların eşleri de yeşil pasaport haklarından faydalanır. Yeşil pasaport sahibi olan kişiler 130 ülkeye vizesiz veya sınır kapısında online vize alarak gitme hakkına sahip olurlar. Umre için memur ve memur emeklilerinin kullanacağı pasaportlardır.

BORDO PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Devlete hizmet eden farklı durumlarda ki kişilere makamlarına göre siyah, yeşil ve gri pasaport verilir. Normal vatandaşlara ise bordo pasaport verilir. Şayet siyah, yeşil ve gri pasaport alma durumu söz konusu değilse, bordo pasaport almak için başvurulması gerekir.

Bordo pasaport, pasaport çeşitleri içerisinde dolaşma alanı en sınırlı olanıdır. Bu durumda olmasına rağmen yine de dünyada ki ülkelerin yarısından fazlasına vize almadan, kapıda vize ve online vize almak mümkündür. Umre için en fazla kullanılabilecek olan pasaportlardır.

MESCİDİ AKSA BAĞLANTILI UMRE

MESCİDİ AKSA BAĞLANTILI UMRE

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018-2019 yılı için, Kudüs bağlantılı umre tur programını açıkladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 16 GÜNLÜK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE TURLARI

Verilecek Hizmetler:

 • Kudüs-Mekke-Medine Otel ve Ev Kirası,
 • Kudüs’te Sabah Kahvaltısı, Öğlen ve Akşam Yemeği, Mekke ve Medine’de Sabah Kahvaltısı, Öğlen için Kumanya ve Akşam Yemeği (Tabldot),
 • Cidde-Mekke-Medine arası ulaşım,
 • Uçak Bilet Ücreti,
 • Vize Ücreti,
 • Mekke ve Medine Ziyaret Yerlerine gidilmesi diyanet tarafından sağlanacaktır.

Ücretin yatırılabileceği Bankalar;

Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası.

MÜRACAAT VE KAYIT İŞLEMLERİ

1-Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız ilan edilen Kudüs bağlantılı umre konaklama türüne ait banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra müracaatlarını kendisine en yakın il veya ilçe müftülüklerinden veya elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr. adresinden kendileri yapabileceklerdir.

2-Umre fiyatları Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

3-Kayıt yaptırdıktan sonra, müftülüklerden alacakları 2018-2019 umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edecekler ve ayrıca kendilerinden;

A.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan pasaport (pasaportu kişiler çıkartacaktır.)

B.Seyahat ücretinin yatıldığını gösterir banka dekontu,

C. 45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek kadınlardan evlenme cüzdanı fotokopisi,

D.45 yaşından küçük kadınlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan akrabalık belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı) olması gerekir.  Birinci derecede akrabası olmayanların ise müftülüklerden temin edilebilecek örneğe uygun olarak noterden alacakları muvafakatname ve taahhütname. ( Bu belge Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan vize almak için gereklidir)

4-Umre yolcusu, banka dekontu ile birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Menenjit ACW135Y aşısı yaptıracak ve alacağı aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

5-Kontenjanlar 1.turda 45 kişi, 2-13.turlarda ise 80 kişi ile sınırlıdır. Kayıt yapılan turlarda umre yolcu sayısı yeterli sayıda olmaması durumunda bir sonraki tura aktarılabilecek veya iptal edilebilecektir.

6-Uçuş tarihine 10 günden az süre kaldıktan sonra gitmekten vazgeçilmesi halinde, uçak bileti ve vize masrafları düşülerek yatırılan ücretin kalan kısmı iade edilecektir.

UMRE NEDİR KISACA ANLAMI

UMRE NEDİR KISACA ANLAMI

UMRE İBADETİ

Umre ibadeti, Hac zamanı olan beş günden, arife ve kurban bayramının dört gününden başka, yılın her günü ihramlı olarak, Kâbe’yi ziyaret etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmaktır. Umre ibadeti yapan kişiye Mütemir adı verilir.

Umre yapmak bir ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre için Kâbe-i muazzama yedi defa tavaf edilir. Her defasında hacer-i esved selamlanır. Daha sonra sa’y yapılır. Sa’y’ dan sonra saç tıraşı olunur ve umre tamamlanmış olur. Ömür de bir kere hac yapmak sünnettir.

Umre yapmak isteyen kimse, mikatta ya da mikattan önce ihrama girer. Ziyaret biçimi hacca benzer. Ancak hac gibi Zilhicce ayında yapılması şart değildir. Yılın beş günü haricinde her zaman umre ibadeti yapmak mümkündür.

Umre ibadetinin birçok faziletler vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umre çok sevaptır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmuştur;

“Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve

“Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Kur’an-ı Kerim’de “haccı ve umre’yi Allah için tam yapın.” ayeti mevcuttur.

Umre ibadeti yapmak isteyen kimse, ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltır ya da keser, tırnaklarını keser, tüm vücut temizliğini yapar, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, mümkün olursa gusül abdesti alır. Kerahet vakti değilse iki rekât namaz kılar. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile Kafirün suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha suresi ile İhlâs suresi okunur. Namaz kıldıktan sonra umre için niyet edilir.

“Allah’ım Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonrasında telbiye getirilir. Harem-i Şerife gidilir. Harem-i şerife gelince;

“Allah’ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır.

Tavaf namazı kıldıktan sonra “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umrenin sa’y’ ını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve benden kabul eyle.” diye niyet ederek sa’y yapılır. Sa’y bitince uygun bir yerde saçlar kesilir ve ihramdan çıkılır. Umre ibadeti böylece tamamlanmış olur.