Hacda Şeytan Taşlanan Yer Neresidir

MİNA

Mekke ile Arafat arasında, ikisini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan bir bölge. Burası birinci ve ikinci Akabe beyatlarında Hz. Peygamber (s.a.s) ile Medineliler arasındaki görüşmenin yapıldığı yerdir.

Kuzeyinde sabir dağı bulunmaktadır. Akabe cemresi ile muhassir vadisi arasında kalan yere Mina denilir.

Bu bölgeye Mina adı verilmesiyle ilgili iki görüş vardır.

1- Hz. Âdem (a.s) Mina’dan ayrılmak isteyince Cebrail ona “temenni et” demiştir. Âdem Peygamber de Cennet’i temenni etmiş. Bundan dolayı buraya Mina adı verilmiştir.

2- Burada kurban kesildiği için kan akıtmak anlamına gelen “Mina” kelimesi “imna” kökünden türetilmiştir. Bu nedenle buraya Mina adı verilmiştir. Bu görüş daha yaygındır.

Hz. İbrahim, kurban etmek için oğlu İsmail’i Mina’ya götürür, sonra Hz. İbrahim’e Allah tarafından bir kurbanlık verilir. Bu kurbanlığın ne olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Birçokları bunun koç olduğunu belirtirken, Kuran’ı Kerim’de bu olay “ve fidye olarak ona büyük bir kurbanlık verdik”(es-Saffat,37/107) biçiminde açıklanır.

Hz. İbrahim, kendisine engel olmak isteyen şeytanı burada taşlar, kurban keser. Hac ibadetini yapanlar da burada kurban keser ve şeytan taşlarlar.

Kurban Bayramı’nın birinci günü burada kurban kesilir. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri de cemrelere taş atılır. Bu olaya şeytan taşlama denir.

Tarihi Mina ile bugünkü Mina arasında değişiklikler görülmektedir. Mina, Hac mevsimindeki izdiham göz önüne alınarak Müslümanların ibadetlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için her yıl değişikliğe uğramaktadır.

Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde Mina’da bulunan ve “büyük şeytan-Akabe cemresi”, “orta şeytan-orta cemre” ve “küçük şeytan-küçük cemre” diye adlandırılan taş kümesine usulüne uygun olarak taş atmak haccın vaciplerindendir. Bayramın birinci günü büyük şeytana 7, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde ise her üç şeytana yedişerden 21’er taş atılır. Taşlama küçükten büyüğe doğru yapılır. Ancak, Mina’da kalınmadığı takdirde dördüncü gün taş atılması gerekmez. Uygulama da bayramın dördüncü günü Mina’da kalınmadığı için bu gün taş atılmamaktadır.

Taşların atıldığı kümeye yaklaşarak, atılacak taş, sağ elin baş ve şahadet parmaklarının ucuyla tutulur. “bismillah, Allahu ekber rağmen li’ş-şeytani ve hizbih” diyerek atılır. Taşların her biri ayrı atılmalıdır. Hepsi birden atılırsa tek taş atılmış sayılır. Taşlar, kümelerin üzerine veya kümeleri kuşatan havuzlara düşecek şekilde atılmalıdır.

Benzer Konular: