Hacda Ziyaret Edilen Yerler Nelerdir

MEKKE

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i Muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan ve “Beytullah-Allah’ın evi” diye adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir.

PEYGEMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed(s.a.v)’in Mekke’nin doğusunda doğduğu evdir.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber efendimizin ilk ailesi Hz. Hatice validemiz ve bazı sahabeler bu kabristan da bulunurlar.

HİRA DAĞI: Mekke-i Mükerreme ile Mina arasında bulunan bir dağdır. Hira dağı ilk vahyin geldiği yerdir.

SEVR DAĞI: Kâbe’nin güneyinde bulunan, peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekir’in Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT: Mekke-i mükerreme’nin doğusunda bulunan bir ovadır. Kurban bayramından bir gün önce haccın farzlarından olan vakfe bu ovada ve cebel-i rahme arasında yapılır.

MÜZDELİFE: Arafat ile mina arasında bulunan bir bölgenin adıdır. Mina’da şeytana atılacak olan taşlar buradan toplanır.

MİNA: Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin süresinin indiği yerde inşa edilmiş olan mescittir. Peygamberimiz(s.a.v) efendimiz birkaç defa cinlerle burada görüşüp, namaz kıldırmıştır.

MEDİNE

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde” mescidimde kılınan bir namaz, mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır.”buyurmuşlardır.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i Nebi içerisinde, Peygamberimizin kabr-i şerifi ile mescidin o zaman ki minberi arasındaki yerdir.

CENNET-ÜL BAKİ: Medine-i Münevverinin mezarlığıdır.

UHUD ŞEHİTLİĞİ: Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve 70 sahabenin kabirleri burada bulunmaktadır.

KUBA MESCİDİ: İslam âleminde cemaatle kılınmak için yapılan ilk mescittir.

YEDİ MESCİTLER: Hendek savaşının yapıldığı bu yere yedi mescit yapılmıştır.

MESCİD-İ EBU BEKİR: Mescid-i Nebi’ye yakın olup giriş kapısı üzerinde Osmanlı tuğrası vardır.

MESCİD-İ ÖMER: Hz.Ömer’in evi olup, devlet reisliğini bu mescidin olduğu evinden yapmıştır.

MESCİD-İ OSMAN: Peygamber efendimiz(s.a.v)’in mescidinin kıble tarafında bulunmaktadır.

MESCİD-İ ALİ: Peygamber efendimiz(s.a.v)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir.

MESCİD-İ KIBLETEYN: Kıble olarak Kâbe’ye ilk defa yönelin en mescittir. İki kıbleli mescitte denilir.

CUMA MESCİD-İ: Peygamberimizin ilk defa Cuma namazı kıldığı mescittir.

GAMAME MESCİD-İ: Peygamber efendimiz(s.a.v)’in yağmur isteme namazı kıldığı ve yağmur yağmaya başladığı bölgede yapılan mescittir.

Benzer Konular: