Haccın Sünnetleri Kaç Tanedir

Farz haccın sünnetleri şunlardır:

1- İhrama girerken gusül abdesti almak ya da normal abdest almak. Bu abdest yalnız temizlik amacı ile alınır.

2- İhram sünneti niyeti ile iki rekât namaz kılınır. Bu namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur.

3- İhram için beyaz ve temiz iki parçadan ibaret örtüye bürünmek.

4- İhramdan önce hoş koku sürünmek.

5- İhramdan sonra her fırsatta, her namaz kılmada, yolculuk esnasında orta bir sesle üç defa telbiye getirmek.

6- Afakî olanlar ( mikat dışından gelenler) için kudüm tavafı yapmak.

7- Mekke-i mükerreme’ye girmek için yıkanmak. Gündüz vakti girmek, Kâbe’yi görünce dua etmek ve Beytullah’ın önünde tekbir ve tehlilde bulunmak.

8- Telbiye’lerden sonra, Peygamber efendimiz (s.a.s)’e bolca salât ve selam okumak.

9- Ziyaret tavafının ilk üç şavtında erkeklerin “remel” yapmaları. Bu hareket hacıların güç ve sağlamlığına bir işarettir.

10- Mekke’de bulundukça her fırsatta nafile olarak tavaf yapmak.

11- Safa ile Merve arasında sa’y yaparken oradaki iki yeşil direk arasını erkeklerin koşarak geçmeleri ve sonra yavaşlamaları. Bu yürüyüşe hervele denir.

12- Zilhicce ayının yedinci günü öğle namazından sonra Mekke’de tek bir hutbe okunup insanlara hac işlerini öğretmek.

13- Zilhicce ayının sekizinci günü, Güneş’in doğmasından sonra Mekke’den Mina’ya çıkmak ve o gece Mina’da kalmak.

14- Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Güneş’in doğuşundan sonra Mina’dan Arafat’a çıkmak.

15- Güneşin batışından sonra Arafat’tan yavaş inmek.

16- Bayram gecesi Müzdelife’de kalmak ve bayram sabahı Mina’ya inmek.

17- Kurban bayramının ilk gününde bir hutbe okumak ve Haccın geri kalan vazifelerini anlatmak.

18- Taşlamaya ilk gün, Güneş’in doğması ile zevali arasında, diğer günlerde ise zeval ile Güneşin batışı arasında başlamak.

19- Mina’dan Mekke’ye inerken muhaseb ve ebtah denilen düz bir yerde biraz duraklamak.

20- Mina’da taş atılırken, Mina’yı sağa ve Mekke’yi sola almak.

21- Mina’dan Mekke’ye acele inmek.

22- Hacer-ül esved ile Kâbe kapısı arasında bulunan mültezem isimli yere göğüs ve yüzünü sürmek.

23- Veda tavafından ve iki rekât namaz kıldıktan sonra Kâbe’ye bakarak, doyasıya zemzem suyu içmek.

24- Kâbe içine girip mümkünse iki rekât namaz kılmak.

25- Medine’ye gidip Peygamber efendimiz (s.a.s)’i ziyaret etmek.

Haccın sünnetlerini terk eden kişi faziletten mahrum kalır.

Benzer Konular: