Hacerül Esved Taşı Nerdedir ve Nereden Gelmiştir

Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve cennet yakutlarından olan parlak, siyah taş…

İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam’ın birlikte Kâbe’yi inşa ettikleri sırada, melekler taş getirerek İsmail aleyhisselam’a yardım ettiler. Sıra hacer-ül esved’e gelince, İbrahim aleyhisselam; “Ey İsmail iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun” buyurdu. İsmail aleyhisselam bir taş getirdi. İbrahim aleyhisselam;”bundan daha iyi bir taş getir” buyurunca; Ebu Kubeys dağından; “Cebrail aleyhisselam, tufanda bana bir taş emanet etti. Gel onu al” diye bir ses işitti. Bunun üzerine hacer-ül esved taşı Ebu Kubeys dağından alınıp, Kâbe’deki yerine yerleştirildi. (azraki)

Kâbe’nin doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve cennet yakutlarından olan parlak siyah taş, lügatte, hacer”taş” ve esved de “siyah” demektir. Kâbe, Müslümanların namazda kıblesi olup, hac emrini yerine getirmek için ziyaret edilmesi şart olan bir mescittir. Hacda, Kâbe’nin etrafında dönerek ziyaret etmeye tavaf denir. Tavafa hacer-ül esved’den başlamak ve bitirmek haccın sünnetidir.

Rivayete göre Âdem aleyhisselam Cennet’ten dünyaya indirilince, Meleklerin seslerini ve tespihlerini (zikirlerini) işitemez olmuştu. Bu halinden yakınarak, Allahu Teâlâ’ya yalvardı. Allahu Teâlâ, melekler vasıtasıyla bir beyt indirdi. Bu beyt, Cennet yakutlarından bir yakut olup, parıl parıl parlıyordu. İndirilen bu beyt’in biri doğu, diğeri batı olmak üzere iki kapısı vardı. Üzerinde cennet’ten kandiller bulunuyordu. O hane, bugün Kâbe’nin bulunduğu yere indirilmiştir. Allahu Teâlâ; ”Ey Âdem, senin için bir hane (ev) gönderdim. Arşım etrafını tavaf ettiğin gibi, bunun etrafını da tavaf eyle. Arşın etrafında namaz kıldığın gibi, bunun etrafında da namaz kıl.” buyurdu. Hacer-ül esved’i de bu beytle beraber gönderdi. Bu taş, yeryüzüne ilk indirildiğinde beyazdı. Cahiliyet döneminde, günahkâr kişilerin ve hayızlı kadınların dokunmasıyla siyah oldu ve bundan dolayı da ismine hacer-ül esved (siyah taş) dendi.

Tufan olacağı zaman Allahu Teâlâ Cebrail aleyhisselama hacer-ül esved’i Ebu kubeys dağında saklamasını ve tufandan kurtulmasını emretti. İbrahim aleyhisselam’a Kâbe’yi yapmaları emri verilince oğlu İsmail aleyhisselam ile beraber çeşitli dağlardan taş getirerek yaptılar. Bu arada Ebu kubeys dağındaki hacer-ül esved’i İbrahim aleyhisselam aldı ve yerine koydu.

Hacer-ül esved taşı asırlardan beri Müslümanların hürmet ve tazim gösterdiği mukaddes bir taştır.

Benzer Konular: