Hacda Ziyaret Edilen Yerler ve İsimleri

MEKKE ZİYARET YERLERİ

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olarak Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli zamanlarda yenilemek ve genişletmek amacıyla çok defalar yıkılarak, yeniden inşa edilmiştir.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke’de bulunan, yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. Ona şeref ve kıymetini açıklamak için Allah’ın evi denilmiştir. Müslümanların kıblesidir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.s) Mekke’de doğmuştur. İçerisinde efendimizin valideleri Hz. Âmine Hatun’un elleriyle salladığı ağaç beşik olduğu gibi durmaktadır.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın ismidir.

HİRA DAĞI: Mekke ile Mina arasında bulunan bir dağdır. Vahyin ilk geldiği yerdir. Kurban bayramından bir gün önce haccın farzlarından olan vakfe bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır.

SEVR DAĞI: Peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekr’in Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT: Mekke’nin doğusunda bulunan bir ovadır.

MÜZDELİFE: Arafat ile Mina arasında bulunan bir bölgedir. Arefe günü güneş battıktan sonra Arafat’tan buraya gelinir. Akşam ile Yatsı namazı burada cem edilerek kılınır.

MİNA: Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve cemre (şeytan) taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin süresinin indiği yerde inşa edilmiş bir mescittir.

MEDİNE ZİYARET YERLERİ

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ ZİYARET: Allah Teâlâ Peygamberini ziyarete gelenleri sever ve onların, onun huzurunda yapacakları duaları geri çevirmez. Hz. Peygamber de kendisini ziyarete gelenlere şefaat edeceğini bildirmiştir.

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Mescidimde kılınan bir namaz, mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır.” buyurarak methetmişlerdir.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescidi Nebi içerisinde, peygamberimizin kabri şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasındaki yerdir.

CENNET-ÜL BAKİ: Medine mezarlığıdır.

UHUD ŞEHİTLİĞİ: Uhud, Medine’nin kuzeyinde bir dağın adıdır. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve 70 sahabenin kabirleri burada bulunmaktadır.

KUBA MESCİDİ: Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, burada 14 gün kalmışlardı. İslam âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescittir.

YEDİ MESCİTLER: Hendek savaşının yapıldığı bu yere birbirlerine yakın yedi küçük mescit yapılmıştır.

MESCİD-İ EBU BEKR: Gamame mescidinin sağ arka kısmındadır. Giriş kapısının üzerinde Osmanlı tuğrası vardır.

MESCİD-İ ÖMER: Hz. Ömer’in evi burası olup Devlet Reisliğini bu mescidin olduğu yerden yapmıştır.

MESCİD-İ OSMAN: Peygamber efendimiz (s.a.s)’in mescidinin kıble tarafında bulunmaktadır.

MESCİD-İ ALİ: Peygamber efendimiz (s.a.s)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir.

MESCİD-İ KIBLETEYN: Peygamber efendimize kıblenin Kâbe olduğu vahyinin geldiği mescittir.

CUMA MESCİD-İ: Peygamberimizin ilk defa Cuma namazı kıldığı mescittir.

GAMAME MESCİD-İ: Medine’de Peygamberimiz (s.a.s)’in yağmur isteme namazı kıldığı ve namaz biter bitmez yağmurun yağmaya başladığı bölgede yapılan mescittir.

Benzer Konular: