Hacda Ziyaret Edilen Kutsal Yerler Nelerdir?

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli zamanlarda yenilemek ve genişletmek amacıyla birçok defa yeniden inşa edilmiştir.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan ve beytullah ”Allah’ın evi” olarak adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) Mekke’nin doğusunda (şuubu beni Haşim ve zukak’ul mevlid caddesinin leyl çarşısındaki darud-tababia)arasındaki evde doğdu.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber efendimizin ilk ailesi Hz. Hatice validemiz ve bazı sahabe-i kiram bu kabristanda metfundur.

HİRA DAĞI: Mekke-i mükerreme ile mina arasında bir dağdır.

SEVR DAĞI: Kabe’nin güneyinde, peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekir’in Mekke’den Medine’ye hicretleri sırasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT: Mekke’nin doğusunda bir ovadır. Kurban bayramından bir gün önce haccın rükünlerinden olan vakfe, bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır.

MÜZDELİFE: Arafat ile mina arasında bulunan bir bölgenin adıdır. mina’da şeytana atılacak taşlar burada toplanır.

MİNA: Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin suresinin indiği yerdir.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ ZİYARET: Cenab’ı Hak, peygamberini ziyarete gelenleri sever ve onların, onun huzurunda yapacakları duaları geri çevirmez. Hz.Peygamber de kendisini ziyarete gelenlere şefaat edeceğini bildirmiştir.

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i nebi içerisinde peygamberimizin kabr-i şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasındaki yer.

CENNET-ÜL BAKİ: Medine-i münevver enin mezarlığıdır.

UHUD ŞEHİTLİĞİ: medine’nin kuzeyinde bir dağdır. İslam’ın yayılması sırasında hayatını kaybeden peygamberimizin amcası, Hz. Hamza ve 70 ashap burada yatmaktadır.

KUBA MESCİDİ: peygamberimiz Hz.muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, kuba’da 14 gün kalmıştı.

YEDİ MESCİTLER: hendek savaşının yapıldığı bu yere birbirine yakın yedi küçük mescit yapılmıştır.

MESCİD-İ EBU BEKR: gamame mescidinin 20 adım sağ arka kısmındadır.

MESCİD-İ ÖMER: gamame mescidinin 105 adım sol ön kısmındadır.

MESCİD-İ OSMAN: peygamber efendimizin mescidinin kıble tarafında bulunmaktadır.

MESCİD-İ ALİ: peygamber efendimizin(s.a.v)bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir.

MESCİD-İ KIBLETEYN: mescid-i haram’a kıble olarak dönülen mescit.

CUMA MESCİD-İ:peygamberimizin ilk Cuma namazı kıldığı yer.

GAMAME MESCİD-İ:Medine’de Resulullah (s.a.v)yağmur isteme namazı kıldığı ve yağmur yağmasıyla başladığı bölgede sonradan yaptırılan mescidin adıdır.

Benzer Konular: