Rüyada Kabe’yi Tavaf Edenleri Görmek

Rüyada Kâbe’yi usulüne uygun olarak görmek, yoksulluktan sıkıntıdan ve cehennem azabından kurtulmaya, hürriyetine kavuşmaya, mal ve servet artışına, makam sahibi olmaya, Müslüman önderlerin emirlerine uymaya veya tövbe etmeye işarettir.

Rüyada hacca gidip Kâbe’yi tavaf ettiğini görmek, dinde istikamet üzere olmaya, sevap işlemeye, korkularından kurtulmaya, borcunu ödemeye, herkesin hakkına saygı göstermeye veya devlet başkanına bağlı bir göreve getirilmeye işarettir.

Rüyada Kâbe’yi tavaf etiğini görmek, adak ve yemin kefaretine de işaret eder.

Rüyada Kâbe’yi usulüne uygun olarak tavaf etmediğini görmek, ibadetleri yerine getirmekte tembel davranmaya işarettir.

Rüyada insanların Kâbe’yi tavaf ettiklerini görmek, halkın dindar ve doğru yol üzerinde olmasına işarettir.

Başladığı tavafı bitiremediğini görmek, dini emir ve yasaklara ilgisiz kalmaya ve günah işlemeye işarettir.

Rüyada halkı tavafa davet ettiğini veya tavaf eden Müslümanlara başkanlık ettiğini görmek, İslam dinine büyük bir hizmette bulunmaya işarettir.

Rüyada halkın tavafına engel olduğunu veya usulünce tavaf edilmesini engellediğini görmek, bidat çıkarmaya (dinin aslında olmayan şeyleri yapmaya) işarettir.

Rüyada devlet başkanı veya üst düzey yöneticilerin halkı tavafa teşvik ettiklerini görmek, devletin dine hizmet etmesine ve Müslümanların zaferine işarettir.

Tavaf sırasında Kâbe çevresinde yürüdüğünü görmek, çoluk çocuğun rızkı için çalışmaya da işaret eder.

Hamile bir kadın rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini görse, hayırlı bir evlat sahibi olur.

Yaşlı bir kimse Kâbe’yi tavaf ettiğini görse, hayırlı bir akıbeti olur.

Hasta bir kimse rüyada Kâbe’yi tavaf etiğini görse, sağlığına kavuşur.

Bekâr bir kimse rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini görse, evlenir.

Kâbe’yi tavaf etme rüyası; herkes için hayır ve saadet habercisidir.

Rüyada tavaf etmek; hayıra, iyiye, güzele ve doğruya işaret edilir. Allah’ın rüya sahibi için her daim hakkında hayırlısının vereceğine, dualarını, tövbelerini ve dileklerini kabul edeceğini, onu dünyanın nimetleri ve zenginliği ile mükâfatlandıracağına alamet edilir. Bu rüya, ölecek ve kendisinden tamamen ümit kesilmiş yatalak bir hastanın iyileşmesine ve ayaklanmasına, çocuk sahibi olmayan kişinin çocuğa kavuşmasına ve mucize gibi gelişmelerin meydana gelmesine ve buna benzer birden çok hayırlı kısmetli bereketli duaların kabul olacağına işarettir.

Rüyada Kabe’ye El Sürmek

Rüyada Kâbe’ye elini sürmek; Höşgörülü yaşlı adama, rızkın kazançlı olacağına, zorluk çekmeden kazanılan mala, tez zamanda duyulacak iyi havadis öğrenmeye, arkadaşlarıyla muhabbete, şana ulaşmaya, kazançlı günlere, getirili yatırımlar yapacağına, maddi külfeti bulunan tanımadığı birinden uzak durulacağına, içten davranan yaşlı insana, finansal yükü bulunan insandan kendini kurtarmaya delalet eder. Olumsuz anlamda, hilekâr yabancıya, fena huylu kimse tarafından zarar görmeye, hilekâr bir kimseye, kötü huylu bir düşman eliyle zarar görmeye delalet eder. Rüyada Kâbe’ye elini sürmek için kimi zaman da rüya ilmiyle ilgilenenler şöyle dediler; Bu rüya zorlukların sonrasında elde ettiği huzura, mağlubiyetten sonra düşlediği nimete, zahmetle birlikte kazandığı beceriye, bir kişiden yardım isteyerek umduğu daha sağlıklı bir hayata ve zahmet çekerek umduğu galibiyete delalet eder.

Rüyada Kâbe görmek; şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, kuran ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan Salih ebeveyne, gerçek âlim, evliya ve müride yahut cennete delalettir. Kâbe de namaz kılmak yönetimden iyilik görmeye, düşmanın şerrinden emin olmaya, Kâbe’ye bakmak esenlik ve huzura, onun bir duvarının yıkıldığını görmek dini bir önderin vefatına, Kâbe’yi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetlerini hakkıyla yerine getirmektir. Sözünün gereğini yerine getirmeye, kabede yanlış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek sünnetlere aykırı hareket etmeye, Kâbe’nin kendi evine yahut başka yere geldiğini görmek o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, onun harap olduğunu görmek namazı terk etmeye delildir. Yahut adabına uymaksızın namaz kılmaya, Kâbe’ye doğru yöneldiğini görmek din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya, Kâbe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır olan topluluklara delalet eder. Kişi bütün sıkıntılardan kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir zaman bağlayacaktır. Çok iyi bir rüyadır.

Rüyada Kâbe’yi görmek, devlet başkanı, devlet büyükleri, hâkim, evlenmek, Kâbe’yi ziyaret etmekle yorumlanır. Kâbe içinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birine yakın olur. Düşmanından kurtulur. Kâbe’ye girdiğini görmek, bir devlet büyüğünün makamına girmekle yorumlanır. Kâbe’den bir haber aldığını görmek, hükümetten işine dair bir haber alacağına, Kâbe’nin duvarlarından birinin yıkıldığını görmek, devlet büyüklerinden birinin ölümüne delalet eder.

Rüyada Kabe’yi Görmek

Rüyada Kâbe görmek; şerlerden sakınmaya, hayırlı amel işlemeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kuran ve sünnete, uyularak hidayet bulunan Salih ebeveyne, gerçek âlim, evliya ve mürşide yahut cennete delalet eder.

Kâbe’de namaz kılmak yönetimden iyilik göreceğine, düşman şerrinden emin olmaya delalettir. Kâbe’ye bakmak huzur ve esenliğe, Kâbe’nin bir duvarının yıkıldığını görmek, dini bir liderin ölümüne, Kâbe’yi adabına uygun tavaf ettiğini görmek, farz ibadetlerini hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye delalettir.

Kâbe’de uygunsuz ve yanlış bir iş yaptığını görmek, sünnete aykırı iş yaptığına delilidir.

Kâbe’nin kendi evine ya da başka yere geldiğini görmek, o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, onun harap olduğunu görmek, namazı terk etmeye ya da adabına uymadan namaz kılmaya, Kâbe’ye doğru yöneldiğini görmek din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya delalet eder.

Kâbe bazen mevsimlere, şehrin cadde ve sokaklarına, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir hayat başlar. Çok iyi bir rüyadır.

Kâbe’ye girdiğini görmek, bir devlet büyüğünün makamına girmeye yorumlanır. Kâbe’den bir haber aldığını görmek, hükümetten işine dair bir haber alacağına, Kâbe duvarlarından birinin yıkıldığını görmek, devlet büyüklerinden birinin öleceğine delalet eder.

Kâbe’den bir şey çaldığını görmek, haram bir iş işlemeye delalettir. Kâbe’ye doğru yürümek, dininin kuvvetine, Kâbe’nin üstünde namaz kıldığını görmek, İslamiyet’ten uzaklaştığına, Kâbe’yi çiğnediğini görmek, sünnete karşı olduğuna, Kâbe’yi pis görmek farzları terk ettiğine işaret olur.

Rüyada Kâbe’ye bakmak, korktuğundan emin olmaya işarettir. Bir kişi rüyada Mekke’de bir vazifeye memur edilse, devlet başkanıyla ilgili bir vazife ona verilir. Rüyada Kâbe’den bir nar çaldığını görse, dinini ıslah eder. Mekke’de ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarını gören kimse şehit olarak ölür.

Kâbe’ye yöneldiğini gören bir kimse, din ve dünyasını değiştirir, bazı işlere yöneleceğinin işareti olabilir. Kâbe namaza işarettir. Çünkü namazın kıblesi Kâbe’dir. Kâbe cami ile mescit’e işaret eder.

Kabe’nin Duvar Ölçüleri

Kâbe, Mekke’de Mescid-i Haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan kutsal bir yapıdır. Müslüman âleminde dünya üzerindeki en kutsal bir mekân olarak kabul edilir. Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kâbe’ye dönerler, ölülerin yüzleri Kâbe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülürler. Kâbe’yi hac ibadeti için her yıl milyonlarca Müslüman ziyaret eder.

Kâbe’nin geniş duvarı yaklaşık bir küp biçimindedir.

Kuzeydoğu duvarı: 12.63 metre

Güneydoğu duvarı: 11.22 metre

Kuzeybatı duvarı: 11.03 metre

Güneybatı duvarı: 13.10 metre

Kâbe’nin alanı: 145 metre kare

Kâbe’nin tavanı ise ahşaptır. Duvarlarda kullanılan taşlar Mekke tepelerinden getirilen granit taşlarındandır. Kâbe’nin üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan bir siyah örtü ile örtülüdür. Örtü her yıl hac zamanında yenilenir. Kâbe’nin köşeleri dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birisinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-ül esved” veya “şarki”, kuzey köşesine “ıraki”, batı köşesine “şami” ve güney köşesine de “yemani” denilir.

Kâbe’nin yapısı sade, ancak heybetlidir. Üzerindeki örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerinde Kelime-i şahadet işlenmiştir. Çatıya yakın kısmına altın işlemeli bir şerit geçirilmiş olup, kemer biçimindeki bu şeritte de Kuran ayetleri işlenmiştir.

Kâbe’nin duvarları siyah taşlardan yapılıdır. 25 cm yükseklik ve 30 cm çıkıntılı mermer bir kaide üzerinde bulunurlar. Kâbe’nin içine tavana çıkmak için bir merdiven vardır ve üç ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermerle kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Yerden iki metre yüksekte altın bir kapısı vardır.

Osmanlı imparatorluğu zamanında Padişahlar, Kâbe için her türlü yardımda bulunmaya çalışmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tavanı onarılmış, 1. Ahmet döneminde tamirat görmüş, 4. Murat döneminde ise selden zarar gören üç cephesi ve çevresi yeniden inşa edilmiştir.

Kâbe ilk yapılışından bu güne kadar 12 kere yeniden inşa edilmiştir.

 • Meleklerin inşası
 • Hz. Âdem’in (a.s) inşası
 • Hz. Şit (a.s) inşası
 • Hz. İbrahim ( a.s) inşası
 • Amelika’nın inşası
 • Cürhümlülerin inşası
 • Kusay’ın inşası
 • Abdul Muttalip inşası
 • Kureyş’in inşası
 • Abdullah bin zubeyr’in inşası
 • Haccac’ın inşası
 • Sultan Murat’ın inşası

Kabe’nin İçi Kaç Metrekare

Kâbe; Mekke’de Mescid-i Haram’ın ortasında dört köşesi bulunan taştan inşa edilmiş bir yapıdır. Müslüman âleminde dünya üzerinde bulunan en kutsal mekân olarak kabul edilir. Müslümanlar namaz kılarken yönlerini Kâbe’ye dönerler ve kıble olarak kabul ederler. Hac ibadetini yerine getirmek için her yıl milyonlarca Müslüman Kâbe’yi ziyaret ederler.

Kâbe’nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 cm yükseklik ve 30 cm eninde çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunurlar. Bu duvarlar her yıl yenilenen siyah bir örtü ile örtülüdür. Örtü, ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerinde Kelime-i şahadet işlenmiş, üst tarafına çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş, kemer biçiminde olan bu şeride de Kuran ayetleri işlenmiştir.

İç duvarlar ve yerler ise mermerlerle kaplıdır. Tavanında ise altın ve gümüş kandiller vardır. Kapıya yakın bir yerde 1,5 metre yükseklikte hacer-ül esved taşı yerleştirilmiştir ve gümüş bir çemberle çevrilidir. Hacer-ül evsedin karşısında zemzem kuyusunun olduğu bina mevcuttur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kâbe’nin geniş duvar yapısı bir küp görünümündedir. Duvarlarında kullanılan taşlar, Mekke tepelerinden getirilmiş olan granit taşlarındandır. Tavanı ise ahşaptır.

Kuzeydoğu duvarı: 12.63 metre

Kuzeybatı duvarı: 11.03 metre

Güneydoğu duvarı: 11.22 metre

Güneybatı duvarı: 13.10 metre

Yüksekliği: 13 metre

Alanı: 145 metre karedir

Kâbe, siyah granit taşlardan inşa edilmiştir. Köşeler dört ana yönü göstermektedir. Kuzeybatı duvarında yerden iki metre yükseklikte bir kapı vardır. Doğu köşesinde yerden 1,5 metre yükseklikte duvar içine yerleştirilmiş olan hacer-ül esved taşı vardır. Hacer-ül esved taşı ile kapı arasında kalan bölüme multazam adı verilir. Hacılar buraya ellerini koyarak dualar ederler.

Kâbe yere kadar inen ve ucunda bakır halkalarla şazarvana tutturulan siyah bir örtü ile örtülür. Bu örtü, Osmanlı İmparatorluğu dönemimde Mısır’da özel olarak dokutulurdu. Her yıl 25-28 zilkade de bu örtü kaldırılır ve bunun yerine geçici olarak uçları, yerden iki metre yukarıya kadar inen beyaz bir örtü ile örtülür. Buna Kâbe’nin ihrama girmesi denilir. Zilhicce ayının birinde de Kâbe gül suyu ile yıkanır ve altın sırmalı siyah örtü yenilenir.

Kabe Nerede Bulunmaktadır?

Kâbe, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde olan ve İslam âleminde kıble olarak kabul edilen kutsal bir yapıdır.

Harem-i Şerif adı verilen Büyük Cami’nin avlusunun ortasındadır. Mekke çevresinden getirilen siyah taşlardan yapılmıştır. Tek kapısı vardır. Tek odadan ibarettir. Odada damı tutan üç tane direk vardır. Odanın duvarları mermerlerle kaplıdır. İçerisinde değişik şekilde altın, gümüş kandiller vardır.

Dışarıda yerden 1,5 metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde Hacer-ül esved adı verilen kutsal bir taş vardır. Bu taşın biraz ilerisinde Hacer-ül Es’ad taşı vardır. Kâbe’nin üstü her sene siyah bir örtüyle kaplanır. Yere kadar olan bu örtü üzerinde kelime-i şehadet işlenmiştir. Örtünün üst yarısında bulunan altın şerit üzerinde de Kuran süreleri yazılıdır.

Kâbe’nin Hz. İbrahim tarafından temellerinin atıldığı ve yeryüzünün kurulmuş ilk kutsal yapısı olduğu Kuran’da yazılıdır. Kur’an-ı Kerim Hz. İbrahim vasıtasıyla Allah’ın iradesiyle, insanlara haccın emredildiğini de yazar.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hicretin 8. yılında Kâbe’yi fethettikten sonra hac başlamıştır. Hicri 11. yıldan sonra yapılan törenlere putperestler alınmamış ve artık tam bir Müslüman yeri olmuştur.

Kur’an-ı kerim’de, Kâbe’nin Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edildiği belirtilir. Kâbe’nin etrafında Mescid-i haram bulunur. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar nerede bulunursa bulunsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin bulunduğu yöne kıble denilir. İslam’ın beş temel şartından biri olan hac sırasında Kâbe; Farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile iki kere tavaf ederler. Ayrıca bunların dışında da yapılan sünnet olan tavaflar vardır.

Tavaf, saat ibresinin ters istikametinde hacer-ül esved taşının bulunduğu köşeden veya hacer-ül esved-in hizasından başlayarak Kâbe etrafında yedi defa tam olarak yürümektir. Tavaf sırasında yapılan her tura bir şavt denir. Hac esnasında milyonlarca Müslüman toplanır ve aynı anda tavaf yaparlar.

Kâbe tarih boyunca çeşitli saldırılara ve tabi felaketlere uğramıştır. Kısmen veya tamamen yıkıldığı olmuş, yeniden inşa edilmiştir. Böyle durumlarda da Osmanlı padişahları Kâbe’nin onarımı ve tamiri konusunda her türlü yardımı yapmışlardır.

Kâbe alan olarak 145 metre karelik bir alana sahiptir. İki kenarı 12 metre, Öteki iki kenarı 10 metre, yüksekliği de 15 metredir.

Rüyada Kabeyi Tavaf Etmek

Tavaf ettiğini gören bir kişi; isyankâr biri ise, tövbe ederek cehennem azabından kurtulur. Bekâr ise evlenir. Tüccar ise işini büyütür. Fakir ise hali vakti düzelir. Zengin ise, mali durumu ve parası daha artar.

Rüyasında hacca gidip Kâbe’yi tavaf ettiğini görmek, rüya sahibi için dinde doğruluğa ve şeriat üzere yürümeğe, Allah(c.c)tarafından büyük sevaba kavuşacağına bir şeyden korkusu varsa kurtulacağına, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, fakir ise rızkının bollaşacağına delalet eder. Kabeyi tavaf ederken adet ve usulünden noksan işler yaptığını görmek, dinini ihmal ettiğine, ibadetinde eksik taraflar bulunduğuna, tavaf edenlerin tavafı tamamlamadan oradan ayrıldıklarını görmek, dini inancında kayıtsız kaldığına, kendi tavafını bitirmeden mescidi haramdan çıktığını görmek, dini ve manevi bir kusur işleyeceğine işarettir.

Halkı tavafa davet etiğini veya tavaf sırasında onlara başkanlık ettiğini(rehberlik yaptığını) görmek, islamda önemli bir hizmette bulunacağına, halkı tavaf etmekten alıkoymak veya tavaf usulünü bozduğunu görmek, Müslümanları doğru yoldan çevirdiğine ve onları yanılttığını, bunun aksi ise Müslümanlıkta inancın ahlakın kuvvetleneceğine delalet eder. Bir hastanın Kâbe’yi tavaf ettiğini görmesi, onun iyileşeceğine delalettir. Bir kadının tavaf ettiğini görmesi, bekâr ise iyi bir adam ile evleneceğine, hamile ise hayırlı bir evlat sahibi olacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre ise, rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini gören kişi günahkârsa, cehennem ateşinden kurtulur. Bekâr’sa evlenir. Yüksek bir göreve ehilse, ona erişir. Bazen de bu rüya, bir isteğini yerine getirmeye işarettir. Rüyada hac farizasını yaptığını ve Kâbe’yi tavaf etiğini gören kimsenin emin, temkinli, takva ve iyi birisi olduğundan dinine bağlı gidişatındaki doğruluğuna, Allah tarafından nail olacağı sevaba, korktuğu şeyden emin olmasına, borcunu ödemesine ve emanetleri Müslümanlara teslim etmesine işarettir. Bazen Kâbe’yi tavaf, adakların yerine getirilmesine işarettir. Bazen de Kâbe’yi tavaf Müslümanların önderinin emirlerine uymaya işarettir.

Bazı tabircilere göre: rüyanın sahibi Kâbe’yi tavaf ettiğini görse, bir adağın yerine getirilmesine veya bir yemin için kefaret vermeye, tabir edilip, yorumlanır. Kâbe’yi tavaf ederken adet ve usulünden eksik ettiğini görmek dinin emrinde gevşeklik göstermeye, ibadette eksikliğe delalettir. Kâbe’nin tavaf edildiğini görmek; halkın din, itikat, sünnete ve şeriata uyma konusunda sebat ile yükseleceğine işarettir. Tavaf edenlerin tamamı tavaf etmeyerek haremden çıktıklarını görmek; İtikat, din ve İslam ahlakına halkın, önem vermeyip Hristiyanlar gibi yaşadıklarına, kendi tavafını ikmal etmeden mescidi haramdan çıktığını görmek dini ve manevi bir kusur işleyeceğine tabir edilip, yorumlanır.

Kabe’nin Tavaf Alanı Kaç Metrekare

MESCİD-İ HARAM:

Mescit(bina) alanı:190.000 metre kare.

Haremin çatı katı sahası:61.000 metre kare.

Mescidin dışındaki namaz alanı:88.000 metre kare.

Bütün sahaların toplam alanı:366.168 metre kare.

Aynı anda namaz kılan kişi adedi:1.000.000 (bir milyon) civarında sokaklara taşarak.

Minare adedi: 9 (dokuz)

Minarelerin yüksekliği: 89 metre.

Kapıların adedi:99. giriş yeri 51.

Ana kapılar:3 adet (babü’s-selam,bab-ı umre,bab’ı Abdülaziz).

Yukarıya çıkan sabit merdivenler:13 adet.

Dışarıdaki yürüyen merdiven adedi:2 adet.

Soğuk hava projesi ejyad klima merkezinden gelmektedir.

Hicr(hatim) alanı duvarları ile beraber:94 metre kare.

Pervane sayısı:8.000 adet.

Lamba sayıları:55.000 adet.

Elektrik taşıyan kabloların uzunluğu:35.000 metre.

KÂBE:

Genişlik:11 metre.

Uzunluk:12 metre.

Yükseklik:13 metre.

Alan: 145 metre kare.

Duvar kalınlıkları:1.25 m.dir

Temel genişliği:1.50 metre.

Duvarların dış yüzeyinde:1614 adet taş yer almaktadır.

Kâbe’nin etrafında ehli keşfi kuburun ifadelerine göre üç yüz’den fazla peygamber medfundur.

Duvar yönleri: kuzeydoğu-kuzeybatı, güneydoğu-güneybatı’yı gösterir.

Mescid-i haram: hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit anlamında bu ad verilmiştir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit ve Müslümanların kıblesidir. Açık bir alan üzerinde bulunan Kâbe, makam-ı İbrahim ve zemzem kuyusu bu mescit’in birer parçasıdır.

Mescid-i haramın,kuzey-batı duvarı164 m.,güney-doğu duvarı 166 m.,kuzey-doğu duvarı 108 m.,güneybatı duvarı 109 m.dir. Mescid-i haram’ın bu dört duvarında 19 kapı,çevresinde 92 kubbe ve 7 minare vardır. Hz. Ömer zamanına kadar ihata duvarı yoktu.Ondan sonra duvar örüldü ve tarih boyunca bir takım tamir,yenileme,genişletme çalışmaları yapıldı.

Benu şeybe kapısının kemeri ile Kâbe arasında küçük kubbeli bir yapı vardır. Kâbe yapılırken Hz. İbrahim’in iskele olarak kullandığı taş buradadır. Taş üzerine çıkan Hz. İbrahim’in ayak izleri görülmektedir.

Zemzem’in çıktığı yer, hacer-ül esved’in karşısında Kâbe’nin 20 metre kadar doğusundadır. Zemzem, İbranice bir kelime olup,”dur-dur” anlamına gelmektedir.

İslam’ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs’teki Mescid-i Aksa iken, hicretten sonra on altıncı ayda, kıble Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmiştir. Kuran-ı kerim’de bu değişiklik şöyle açıklanır.”her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette, rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”(el-bakara,2/149,kış.2/150);”Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni, sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin.”(el-bakara,2/144)

Kabe’nin Şekli, Krokisi, Duvar Ölçüleri

Kâbe: Mekke’de bulunan yaklaşık küp şeklinde olan bir ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı olarak kabul edilir. Bu yapının etrafında mescid-i haram bulunur. Kuran’da Kâbe’nin ilk defa Hz. İbrahim ve oğlu İsmail ile birlikte inşa edildiği bildirilir.

Dünya da ki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. İslamın beş şartından biri olan hac esnasında, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafında yılda en az iki kere tavaf yaparlar. Hac mevsiminde aynı anda milyonlarca Müslüman bir araya gelir ve tavaf yaparlar. Tavaf saat yönünün ters istikametinde, hacer-ül esved taşından başlar ve hacer-ül esved önünde son bulur. Her bir dönmeye şavt denir. Yedi şavt ise bir tavaf demektir.

Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide mescid-i haram denir.

Kâbe’nin alanı yaklaşık olarak 145 metrekarelik bir alandır.

Kuzey doğu duvarı:12.63 metre.

Kuzey batı duvarı:11.03 metre.

Güney doğu duvarı:11.22 metre.

Güney batı duvarı:13.10 metre.

Kâbe’nin içerisine yılda iki defa(ramazan ayı başlamadan ve kurban bayramı ile hac ziyaretleri başlamadan yaklaşık 15 gün önce)Kâbe’yi temizleme töreni adı altında, Kâbe’nin anahtarını geleneksel olarak ellerinde bulunduran kabilenin mensupları ve seçilmiş olan misafirler girebilmektedir. Kabe kapısı zeminden yüksekte olduğu için özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak içeri girilir.

Kâbe’nin tavanı ahşaptır. Tabanı mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. Tavana kadar iç duvarlarının alt yarısı mermerle kaplı olup bu mermer duvar üstüne, üzerinde Kuran’dan ayetler kazılmış olan mermer tabletler konulmuştur. İç duvarlarının üst tarafı, üzerinde altın işleme ile kuran ayetleri bulunan bir yeşil bez ile kaplıdır.

Kâbe, tarih boyunca birçok değişimlere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde sel felaketleri yaşamış. Türlü saldırılara maruz kalmıştır. Bu yüzdende çok defa yenilenmiş ve gereken tadilatlar yapılmıştır. kabe’nin ilk olarak âdem peygamber tarafından yapıldığı, Nuh tufanıyla sadece temellerinin kaldığı, sonra ise Kuran’da belirtildiği gibi, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden inşa edildiği bilinmektedir.

İslam’dan önce de Kâbe’de pagan Araplar tarafından kutsal sayılan 360 tene put bulunmakta idi. putların yanında İbrahim, İsmail, isa ve Meryem’inde figürleri vardı.

Hz. Muhammed (s.a.v)döneminde Kâbe Müslümanların eline geçti ve bütün putlar kaldırıldı.

Kabe’nin Alanı Ne Kadar

Kâbe: İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Mekke’de bulunan yaklaşık olarak küp şeklinde bir ibadethanedir. Bu yapının etrafında mescid-i haram bulunur. Kuran’da Kâbe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından revaklarıyla inşa edilmiş olduğu belirtilir.

Yeryüzündeki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin bulunduğu yöne kıble denir. İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti sırasında, Kâbe’de ziyaret tavafı ve veda tavafı ile birlikte en azından iki defa tavaf yapılır.

Tavaf, saat yönünün tersi bir yönde hacer-ül esved taşının bulunduğu köşeden başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa yürümektir. Hac esnasında milyonlarca Müslüman toplanarak aynı anda tavaf yaparlar.

Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide mescid-i haram denilmektedir. kabe’nin geniş duvarı yaklaşık bir küp şeklindedir.

Kuzeydoğu duvarı:12.63 metre.

Güneydoğu duvarı:11.22 metre.

Kuzeybatı duvarı: 11.03 metre.

Güneybatı duvarı:13.10 metre.

Kâbe’nin alanı ise:145 metre karedir. Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlardandır.

Kâbe’nin içerisine ancak yılda iki defa Kâbe’yi temizleme töreni adı verilen törenle Kâbe’nin anahtarını geleneksel olarak ellerinde tutan kabile mensupları ve seçilmiş misafirler girebilmektedir. Kâbe kapısı zeminden yüksek olduğu için özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak girilir. Kabe’nin tavanı ahşaptır. Tabanı ise mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. Tavana kadar iç duvarlarının alt yarısı mermerle kaplı olup bu mermer duvar üstüne üzerinde Kuran’dan ayetler kazılmış olan mermer tabletler konulmuştur. İç duvarlarının üst tarafı üzerinde altın işleme ile Kuran ayetleri bulunan bir yeşil bez ile kaplıdır.

Kâbe, tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğramıştır. İlk olarak Hz. âdem tarafından yapıldığı ancak, geriye sadece temellerinin kaldığı ve Ku’ran-ı Kerime göre İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği belirtilmektedir.

İslam’dan önce Kâbe’de bazı Arap kabileleri tarafından kutsal sayılan çok sayıda putlar vardı. Bu putların yanı sıra İbrahim, İsmail, İsa ve Meryem’in figürlerinin de yer aldığı bildirilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) zamanında Kâbe Müslümanların eline geçince, bütün putlar kaldırıldı.

Yezid ve İbn-i Zübeyr savaşında Kâbe, yıkılmış ve yanmıştı. İbn-i Zübeyir, Kâbe’yi yeniden inşa etti. 1.Mervan döneminde de Kâbe eski durumuna getirilmiştir.