Kabe’nin Şekli, Krokisi, Duvar Ölçüleri

Kâbe: Mekke’de bulunan yaklaşık küp şeklinde olan bir ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı olarak kabul edilir. Bu yapının etrafında mescid-i haram bulunur. Kuran’da Kâbe’nin ilk defa Hz. İbrahim ve oğlu İsmail ile birlikte inşa edildiği bildirilir.

Dünya da ki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar, namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. İslamın beş şartından biri olan hac esnasında, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafında yılda en az iki kere tavaf yaparlar. Hac mevsiminde aynı anda milyonlarca Müslüman bir araya gelir ve tavaf yaparlar. Tavaf saat yönünün ters istikametinde, hacer-ül esved taşından başlar ve hacer-ül esved önünde son bulur. Her bir dönmeye şavt denir. Yedi şavt ise bir tavaf demektir.

Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide mescid-i haram denir.

Kâbe’nin alanı yaklaşık olarak 145 metrekarelik bir alandır.

Kuzey doğu duvarı:12.63 metre.

Kuzey batı duvarı:11.03 metre.

Güney doğu duvarı:11.22 metre.

Güney batı duvarı:13.10 metre.

Kâbe’nin içerisine yılda iki defa(ramazan ayı başlamadan ve kurban bayramı ile hac ziyaretleri başlamadan yaklaşık 15 gün önce)Kâbe’yi temizleme töreni adı altında, Kâbe’nin anahtarını geleneksel olarak ellerinde bulunduran kabilenin mensupları ve seçilmiş olan misafirler girebilmektedir. Kabe kapısı zeminden yüksekte olduğu için özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak içeri girilir.

Kâbe’nin tavanı ahşaptır. Tabanı mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. Tavana kadar iç duvarlarının alt yarısı mermerle kaplı olup bu mermer duvar üstüne, üzerinde Kuran’dan ayetler kazılmış olan mermer tabletler konulmuştur. İç duvarlarının üst tarafı, üzerinde altın işleme ile kuran ayetleri bulunan bir yeşil bez ile kaplıdır.

Kâbe, tarih boyunca birçok değişimlere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde sel felaketleri yaşamış. Türlü saldırılara maruz kalmıştır. Bu yüzdende çok defa yenilenmiş ve gereken tadilatlar yapılmıştır. kabe’nin ilk olarak âdem peygamber tarafından yapıldığı, Nuh tufanıyla sadece temellerinin kaldığı, sonra ise Kuran’da belirtildiği gibi, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden inşa edildiği bilinmektedir.

İslam’dan önce de Kâbe’de pagan Araplar tarafından kutsal sayılan 360 tene put bulunmakta idi. putların yanında İbrahim, İsmail, isa ve Meryem’inde figürleri vardı.

Hz. Muhammed (s.a.v)döneminde Kâbe Müslümanların eline geçti ve bütün putlar kaldırıldı.