Kabe’nin İçi Kaç Metrekare

Kâbe; Mekke’de Mescid-i Haram’ın ortasında dört köşesi bulunan taştan inşa edilmiş bir yapıdır. Müslüman âleminde dünya üzerinde bulunan en kutsal mekân olarak kabul edilir. Müslümanlar namaz kılarken yönlerini Kâbe’ye dönerler ve kıble olarak kabul ederler. Hac ibadetini yerine getirmek için her yıl milyonlarca Müslüman Kâbe’yi ziyaret ederler.

Kâbe’nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 cm yükseklik ve 30 cm eninde çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunurlar. Bu duvarlar her yıl yenilenen siyah bir örtü ile örtülüdür. Örtü, ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerinde Kelime-i şahadet işlenmiş, üst tarafına çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş, kemer biçiminde olan bu şeride de Kuran ayetleri işlenmiştir.

İç duvarlar ve yerler ise mermerlerle kaplıdır. Tavanında ise altın ve gümüş kandiller vardır. Kapıya yakın bir yerde 1,5 metre yükseklikte hacer-ül esved taşı yerleştirilmiştir ve gümüş bir çemberle çevrilidir. Hacer-ül evsedin karşısında zemzem kuyusunun olduğu bina mevcuttur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kâbe’nin geniş duvar yapısı bir küp görünümündedir. Duvarlarında kullanılan taşlar, Mekke tepelerinden getirilmiş olan granit taşlarındandır. Tavanı ise ahşaptır.

Kuzeydoğu duvarı: 12.63 metre

Kuzeybatı duvarı: 11.03 metre

Güneydoğu duvarı: 11.22 metre

Güneybatı duvarı: 13.10 metre

Yüksekliği: 13 metre

Alanı: 145 metre karedir

Kâbe, siyah granit taşlardan inşa edilmiştir. Köşeler dört ana yönü göstermektedir. Kuzeybatı duvarında yerden iki metre yükseklikte bir kapı vardır. Doğu köşesinde yerden 1,5 metre yükseklikte duvar içine yerleştirilmiş olan hacer-ül esved taşı vardır. Hacer-ül esved taşı ile kapı arasında kalan bölüme multazam adı verilir. Hacılar buraya ellerini koyarak dualar ederler.

Kâbe yere kadar inen ve ucunda bakır halkalarla şazarvana tutturulan siyah bir örtü ile örtülür. Bu örtü, Osmanlı İmparatorluğu dönemimde Mısır’da özel olarak dokutulurdu. Her yıl 25-28 zilkade de bu örtü kaldırılır ve bunun yerine geçici olarak uçları, yerden iki metre yukarıya kadar inen beyaz bir örtü ile örtülür. Buna Kâbe’nin ihrama girmesi denilir. Zilhicce ayının birinde de Kâbe gül suyu ile yıkanır ve altın sırmalı siyah örtü yenilenir.