Kabe’nin Duvar Ölçüleri

Kâbe, Mekke’de Mescid-i Haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan kutsal bir yapıdır. Müslüman âleminde dünya üzerindeki en kutsal bir mekân olarak kabul edilir. Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kâbe’ye dönerler, ölülerin yüzleri Kâbe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülürler. Kâbe’yi hac ibadeti için her yıl milyonlarca Müslüman ziyaret eder.

Kâbe’nin geniş duvarı yaklaşık bir küp biçimindedir.

Kuzeydoğu duvarı: 12.63 metre

Güneydoğu duvarı: 11.22 metre

Kuzeybatı duvarı: 11.03 metre

Güneybatı duvarı: 13.10 metre

Kâbe’nin alanı: 145 metre kare

Kâbe’nin tavanı ise ahşaptır. Duvarlarda kullanılan taşlar Mekke tepelerinden getirilen granit taşlarındandır. Kâbe’nin üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan bir siyah örtü ile örtülüdür. Örtü her yıl hac zamanında yenilenir. Kâbe’nin köşeleri dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birisinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-ül esved” veya “şarki”, kuzey köşesine “ıraki”, batı köşesine “şami” ve güney köşesine de “yemani” denilir.

Kâbe’nin yapısı sade, ancak heybetlidir. Üzerindeki örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerinde Kelime-i şahadet işlenmiştir. Çatıya yakın kısmına altın işlemeli bir şerit geçirilmiş olup, kemer biçimindeki bu şeritte de Kuran ayetleri işlenmiştir.

Kâbe’nin duvarları siyah taşlardan yapılıdır. 25 cm yükseklik ve 30 cm çıkıntılı mermer bir kaide üzerinde bulunurlar. Kâbe’nin içine tavana çıkmak için bir merdiven vardır ve üç ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermerle kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Yerden iki metre yüksekte altın bir kapısı vardır.

Osmanlı imparatorluğu zamanında Padişahlar, Kâbe için her türlü yardımda bulunmaya çalışmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tavanı onarılmış, 1. Ahmet döneminde tamirat görmüş, 4. Murat döneminde ise selden zarar gören üç cephesi ve çevresi yeniden inşa edilmiştir.

Kâbe ilk yapılışından bu güne kadar 12 kere yeniden inşa edilmiştir.

 • Meleklerin inşası
 • Hz. Âdem’in (a.s) inşası
 • Hz. Şit (a.s) inşası
 • Hz. İbrahim ( a.s) inşası
 • Amelika’nın inşası
 • Cürhümlülerin inşası
 • Kusay’ın inşası
 • Abdul Muttalip inşası
 • Kureyş’in inşası
 • Abdullah bin zubeyr’in inşası
 • Haccac’ın inşası
 • Sultan Murat’ın inşası