Kabe’nin Tavaf Alanı Kaç Metrekare

MESCİD-İ HARAM:

Mescit(bina) alanı:190.000 metre kare.

Haremin çatı katı sahası:61.000 metre kare.

Mescidin dışındaki namaz alanı:88.000 metre kare.

Bütün sahaların toplam alanı:366.168 metre kare.

Aynı anda namaz kılan kişi adedi:1.000.000 (bir milyon) civarında sokaklara taşarak.

Minare adedi: 9 (dokuz)

Minarelerin yüksekliği: 89 metre.

Kapıların adedi:99. giriş yeri 51.

Ana kapılar:3 adet (babü’s-selam,bab-ı umre,bab’ı Abdülaziz).

Yukarıya çıkan sabit merdivenler:13 adet.

Dışarıdaki yürüyen merdiven adedi:2 adet.

Soğuk hava projesi ejyad klima merkezinden gelmektedir.

Hicr(hatim) alanı duvarları ile beraber:94 metre kare.

Pervane sayısı:8.000 adet.

Lamba sayıları:55.000 adet.

Elektrik taşıyan kabloların uzunluğu:35.000 metre.

KÂBE:

Genişlik:11 metre.

Uzunluk:12 metre.

Yükseklik:13 metre.

Alan: 145 metre kare.

Duvar kalınlıkları:1.25 m.dir

Temel genişliği:1.50 metre.

Duvarların dış yüzeyinde:1614 adet taş yer almaktadır.

Kâbe’nin etrafında ehli keşfi kuburun ifadelerine göre üç yüz’den fazla peygamber medfundur.

Duvar yönleri: kuzeydoğu-kuzeybatı, güneydoğu-güneybatı’yı gösterir.

Mescid-i haram: hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit anlamında bu ad verilmiştir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit ve Müslümanların kıblesidir. Açık bir alan üzerinde bulunan Kâbe, makam-ı İbrahim ve zemzem kuyusu bu mescit’in birer parçasıdır.

Mescid-i haramın,kuzey-batı duvarı164 m.,güney-doğu duvarı 166 m.,kuzey-doğu duvarı 108 m.,güneybatı duvarı 109 m.dir. Mescid-i haram’ın bu dört duvarında 19 kapı,çevresinde 92 kubbe ve 7 minare vardır. Hz. Ömer zamanına kadar ihata duvarı yoktu.Ondan sonra duvar örüldü ve tarih boyunca bir takım tamir,yenileme,genişletme çalışmaları yapıldı.

Benu şeybe kapısının kemeri ile Kâbe arasında küçük kubbeli bir yapı vardır. Kâbe yapılırken Hz. İbrahim’in iskele olarak kullandığı taş buradadır. Taş üzerine çıkan Hz. İbrahim’in ayak izleri görülmektedir.

Zemzem’in çıktığı yer, hacer-ül esved’in karşısında Kâbe’nin 20 metre kadar doğusundadır. Zemzem, İbranice bir kelime olup,”dur-dur” anlamına gelmektedir.

İslam’ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs’teki Mescid-i Aksa iken, hicretten sonra on altıncı ayda, kıble Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmiştir. Kuran-ı kerim’de bu değişiklik şöyle açıklanır.”her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette, rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”(el-bakara,2/149,kış.2/150);”Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni, sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin.”(el-bakara,2/144)