UMRE VE HACCIN FARKLARI

UMRE VE HACCIN FARKLARI

UMRE VE HACCIN FARKLARI

Umre ve Hac, zaman ve hüküm farkları olarak ayrılır. Umre ibadeti belli bir zamana bağlı değildir. Umre ibadetinin belli bir mevsimi yoktur. Usulüne ve şartlara uygun bir şekilde ihrama girildikten sonra Kâbe’nin tavafı yapılır. Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

Umre ve Haccın farklarını anlamak için biraz daha detaylara girmek gerekiyor.

Umre ibadeti, yılın beş günü hariç ( Arife günü ve kurban bayramının 4 günü) her zaman yapılabilir. Umre ibadetinde yapılması gerekenler hacca göre daha azdır ve kolaydır. Umre ibadetinde, umre için niyet edilir, ihrama girilir, tavaf yapılır, sa’y yapılır ve tıraş olarak ihramdan çıkılır.

Hac ibadeti ise, yılın belli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenmiştir. Bu aylar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara suresi bu aylara işaret etmiştir.” Hac belli aylardadır” (Bakara,2 /197)

Müslümanlar istediği takdirde Şevval ayında Hac ibadetine niyet ederek ihrama girebilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasiklerini tamamlayabildiği için bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak tanımlamışlardır.

UMRE İBADETİ

 • Umre ibadeti için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre ibadetinde Arafat ve Müzdelife vakfeleri yapılmaz.
 • Umre ibadetinde namazları cem etme yoktur.
 • Umre ibadetinde şeytan taşlama yapılmaz.
 • Umre ibadetinde kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.
 • Umre ibadetinde kurban kesme yoktur.

HAC İBADETİ

 • Hacca gitmek, İslam’ın beş şartından bir tanesidir. Hacca gitmek farzdır. Umre yapmak ise sünnettir.
 • Kâbe’yi tavaf etmek şartında, Umre ve Haccın farkları yoktur.
 • Hac yılda bir defa yapılır.(Kurban bayramı) Umre ibadeti için her hangi bir sayı sınırlaması yoktur.
 • Hac daha zor olan bir ibadettir.
 • Hac ibadetini yerine getiren kişi, bütün günahlarından temizlenir.
 • Hacca ömründe bir defa giden Müslüman farzı yerine getirmiş olur.

Umre ve Haccın farkları, sadece ibadet olarak değil, fiyatlar olarak da kendisini göstermektedir. Hac fiyatları daha yüksek olup, umre fiyatları daha uygundur.

Umre ve haccın farkları ziyarete gitme konusunda da yaşanmaktadır. Umre ziyaretine gitmek çok kolay olmasına rağmen, hac ziyaretine gitmek ise çok zorlaştı. Hac için uygulanan kota uygulaması Müslümanların istediği yıl hacca gitmesine engel olmaktadır.

Benzer Konular: