UMRE İBADETİNİN ÖZELLİKLERİ

UMRE İBADETİNİN ÖZELLİKLERİ

UMRE İBADETİNİN ÖZELLİKLERİ

UMRE İBADETİ

Umre ibadeti, Müslüman’ın manevi dünyasını geliştirmesi ve yenilemesinde çok önemli bir yere sahiptir. Umreye gidenler, Yüce Allah’ın misafiri olarak Kâbe’ye gittiklerinin bilincinde olmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek hayatı boyunca umre ibadetine büyük önem vermiştir.

Umre kelimesi, genel anlamıyla “ziyaret etmek” anlamına gelir. Dini açıdan bakacak olursak umre; ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılması ve tıraş olarak ihramdan çıkılması ile tamamlanan bir ibadettir.

UMRENİN FAZİLETİ

Umrenin faziletine ilişkin çok sayıda Hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor; “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki;

“Hac ile umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler” (Nesai, İbnu Mace)

“Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” (Tirmizi, Hac, 90,276)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinin) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar” (İbn Mace)

“Bir umre, diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur’un karşılığı cennetten başka bir şey değildir.” (Buhari, Müslim)

UMRENİN FARZI

Umre ibadetinin ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır. İhram şart, tavaf yapmak ise rükündür. Sa’y yapmak ve saçları kesmek ise umrenin vacipleridir.

UMRENİN HÜKMÜ

Ömürde en azından bir kere umre ibadeti yapmak, Hanefi ve Maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır. Hanefi mezhebinden bazı âlimler, umrenin vacip olduğunu açıklarlar.

UMRENİN ZAMANI

Umre ibadeti, hac günleri dışında her zaman yapılabilen bir ibadettir. Bundan dolayı Arife gününden Kurban bayramının dördüncü gününe kadar olan süre haricinde ( hac günleri) yılın her vaktinde yapılabilir.

İHRAM NİYETİ

İhram namazı kılan kişi; “Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle” diyerek niyet eder.

Niyet edildikten sonra; “ Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk, İnnel Hamde Ven Nimete Leke Vel Mülk. La şerike Lek” diyerek telbiye getirilir Telbiyenin anlamı şöyledir; “Buyur Allah’ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Benzer Konular: