HAC VE UMRENİN FARKI

HAC VE UMRENİN FARKI

HAC VE UMRENİN FARKI

Hac ve Umre’nin farkı nedir? Hac ve Umre hüküm farkları ile birbirinden ayrılır.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belirli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları ”Hac ayları” olarak geçer. Bakara suresi (Bakara,2/197) bu aylara şu ayet ile işaret etmektedir.”Hac belli aylardır.”

Bir Müslüman Şevval ayında da istediği takdirde, Hac yapmaya başlayabilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasikleri tamamlanabildiği için bu aylar hac ayları olarak isimlendirilmiştir. Bu aylara Hac ayları denilmesinin sebebi, Haccın ilk şartı olan ihrama girilmesinin ön görülmüş olmasındandır.

UMRE İBADETİ

Hac ve umrenin farkı denildiğinde ilk akıla gelen, umrenin belli bir zamana bağlı olmamasıdır. Umrenin belli bir mevsimi yoktur. Şartlar ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girdikten sonra tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra da saç kesilerek ihramdan çıkılır.

Hac ve umrenin farkı, Hac belli aylarda yapılırken, umreyi ise yılın her zamanı yapmak mümkündür. Hac zamanı haricinde bütün aylarda yapılabilir. Umre için yapılması gerekenler hacca göre daha azdır ve kolaydır.

Umre ibadetinde, önce umre için niyet edilir, ihrama girilir, Kâbe etrafında tavaf yapılır, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapıldıktan sonra, tıraş olarak ihramdan çıkılarak umre tamamlanmış olur.

HAC VE UMRENİN FARKI

HAC

 • Hacca gitmek, İslam’ın beş şartından biridir. Hacca gitmek farzdır. Umre yapmak ise sünnettir.
 • Hac ibadetinde de, Umre ibadetinde de Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılırken, umre için belli bir sayı yoktur. İstenildiği kadar yapılabilir.
 • Hac, umreye göre daha zor bir ibadettir.
 • Hac ibadetini yerine getiren kişi, bütün günahlardan arınır.
 • Haccı ömründe bir kere yapan kişi, farzı yerine getirmiş olur.

UMRE

 • Umre için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre’de kudüm tavafı ve veda tavafı yapılmaz.
 • Umre’de kurban kesme yoktur.
 • Umre’de şeytan taşlama yoktur.
 • Umre’de namazları cem etme yoktur.

Benzer Konular: