İhram Ne Demek?

İhram: Hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mümkün olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Bu duruma “ihrama girme”de denir.

İhrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak, giyinilen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında ihram denmektedir. Fakat ihram bu değildir. Usulüne göre ihrama girilmediği takdirde bu örtüleri giyinmekle ihrama girilmiş olunmaz.

İhrama niyet ve telbiye ile girilir. Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir. Bunları yerine getirmeden ihrama girme gerçekleşmez.

  • Niyet: yapılacak olan haccın kalben söylenmesidir. Ayrıca sesli söylemek müstehaptır.
  • Telbiye:”lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n –ni’mete leke ve’l mülk la şerike lek.”Allah’ım!davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum.Bütün varlığımla sana teslim oldum.Senin hiçbir ortağın yoktur.Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum.Şüphesiz hamd sana mahsustur.Nimet senindir,Mülk de senin.Senin hiçbir ortağın yoktur.” diyerek telbiye getirilir.

Niyet edilip, telbiye söylenince ihrama girilmiş olur.

İhrama girmeden önce, dikkat edilmesi gerekli olan hususlar vardır. Sünnet ya da müstehap olan durumlara riayet edilmesi gerekir.

İhrama girecek kişi önce tırnaklarını keser, gerekli ise koltuk altı ve etek traşı olur, saç ve sakal traşı olur, bıyıklarını düzeltir ve mümkün ise gusül abdesti alınır. Özel durumda olan, bayanlar da gusül abdesti alırlar. Eğer şartlar uygun değilse, abdest alır. Güzel kokular sürünülür. Giyinmekte olunan kıyafetler ve iç çamaşırlar çıkartılır,(atlet, kilot) sadece izar ve rida denilen iki parçadan oluşan ihram örtüsü giyilir. Erkekler: başlarını açar, çorap ve ayakkabılarını çıkarır, terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar ise normal kıyafetleriyle devam ederler.

İhram kıyafetlerini giyindikten sonra, kerahet vakti değilse, iki rekât ihram namazı kılınır. Namazdan sonra niyet edilir. Yüksek sesle telbiye söylenir. Bayanlar telbiye söylerken seslerini yükseltmezler. Niyet ile telbiye den sonra ihrama girilmiş olup, ihram yasakları başlar. İhrama gire kişiye ihramlı olduğu sürede muhrim denir.

İhrama giren kişi için, bazı iş ve davranışlar yasak olur. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunlara ihram yasakları denir. Bu yasaklar ihrama girildiği andan başlar. İhramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı iken saç, sakal traşı olmak, oje ve ruj kullanmak, vucüda koku sürmek, parfüm kullanmak, eşi ile cinsel ilişkiye girmek veya buna sebep olacak davranışlar da bulunmak, tırnak kesmek, çorap ve ayakkabı giyinmek(erkekler için), başkalarına zarar vermek, kavga etmek, kötü söz söylemek gibi yanlış davranışlardan uzak olmalıyız.

Benzer Konular: