İhram Niyeti

İhram: Hac yâ da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mubah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması ve yasaklamasıdır. Bu duruma “ihrama girme” de denir.

Hac yâda umre yapacak bir kişinin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve umrenin şartıdır. İhrama girmeden hac ya da umre olmaz. İhrama giren kişi’ye “muhrim” denir.

Şer’an ihram: Hususi bir takım hürmetlere girmek, yani onları iltizam etmektir.

Halk arasında, ihrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak, bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafet’e de ihram denmektedir. Adabına göre ihrama girilmezse, bu örtülere bürünmekle ihrama girilmiş olmaz.

İhram’a girmenin rüknü: Niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada olması bulunması gerekir. Bunlar olmadan ihram gerçekleşmez. telbiye yapıp, niyet etmezse ihrama girmiş olmaz.

Hanefi mezhebi: Niyet ile telbiyenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır. Nitekim (husam-ı şehid’in)” ihrama niyetle girilir. Ama bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir, ama tekbir almak şartı iledir. Sadece tekbirle girilmez.”hükmü mutemed kavil olarak beyan edilmiş.

Yani nasıl namaza niyet ve iftitah tekbiri ile başlanırsa, hac ve umreye de, mikatlarda ihrama girerek başlanır. İhrama girmekte niyet ve telbiye ile olur.

Niyet: Niyet yapılacak olan haccın şeklini kalp ile belirlemektir. Ayrıca lisan en söylenmesi gerekir.

“Allah’ım hac(umre) yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”diyerek, niyet edilir ve telbiye getirilir.

Telbiye:(lebbeyk allahümme lebbyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n nimete leke ve’l mülk la şerike lek) anlamı:”Allah’ım davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur.Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur.nimet senindir, mülk de senin.senin hiçbir ortağın yoktur.”

Bu şekil de niyet edilir. Telbiye söylenince ihrama girilmiş olur. Ancak ihrama girerken, dikkat edilmesi gereken sünnet yâ da müstehap olarak yapılması gerekli konular vardır. Bunlara riayet edilmelidir.

İhrama girmek isteyen kişi, tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, bıyıklarını düzeltir, eğer ki durum müsait ise gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için özel durumdaki bayanlar da gusleder. Güzel koku sürünür. Giyinmekte olduğu normal kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çıkartıp, izar ve rida denilen iki parçadan oluşan ihram kıyafetlerini giyerler.

Benzer Konular: