Hacda İhram Giymek Farz Mıdır?

İhram: Hususi bir takım hürmetlere girmek, yani onları iltizam etmektir.

Hac ya da umre yapacak olan bir kişinin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmeden hac ya da umre yapılamaz. İhrama girmiş kişiye, ihramlı olduğu sürece muhrim denir.

Haccın şartlarından biri olan ihram, hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi günah olmayan, bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre için kendine haram kılması ve yasaklamasıdır. Buna ihrama girme de denilir. İhrama girmenin gereklerinden biri olan ihram kıyafetine de halk arasında ihram denilmektedir.

İhrama girmenin rüknü: niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Bunlar olmazsa ihrama girme gerçekleşmez. telbiye yapar niyet etmezse ihram olmaz. Ya da niyet olup da telbiye olmazsa yine olmaz. Hanefi fukahası, bu ikisinin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır.

Niyet: Yapılacak olan haccın kalben belirlenmesidir. Ayrıca dil ile de söylenmesi müstehaptır. Şöyle niyet edilir:

“Allah’ım hac yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Niyet etikten sonra ise telbiye okunur.

“ Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbyke la şerike lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’lmülk la şerike  lek.”

“ Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir. Mülkte senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Bu şekilde niyet ve telbiye getirince ihrama girilmiş olur. Fakat ihrama girmeden önce yapılması gerekli olan hususlar vardır. Bunlara da riayet edilmesi gereklidir.

İhrama girmek isteyen kimse, önce tırnaklarını keser. Saç, sakal tıraşı olur. Bıyıklarını düzeltir. Gusül abdesti alır, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler. Eğer ki gusül abdesti almak mümkün değilse, normal abdest alır. Gusül abdesti temizlik amaçlı olduğu için, özel durumda olan bayanlarda gusül abdesti alırlar. Güzel koku sürünürler. Giymekte olunan kıyafetler iç ve dış çamaşırlar çıkartılır, izar ve rida adı verilen iki parça olan ihram kıyafetleri giyilir. Peygamber efendimiz de ihram kıyafetleri giyinmişti.

Bayanlar ise: normal elbise kıyafetlerini değişmezler. Başlarını örterler yüzlerini açık bırakırlar. tekbir ve telbiye getirirken seslerini yükseltmezler. Ayakkabı ve eldiven giyebilirler

İhrama girdikten sonra, iki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur.

Namazı kıldıktan sonra niyet edilir, telbiye getirilir ve Kâbe’ye tavaf etmeye gidilir.

Benzer Konular: