İhram Çeşitleri

Eda ediliş şekli ile hac üç kısma ayrılır.

1- İfrad haccı

2- Temettü haccı

3- Kıran haccı

İFRAD HACCI

İfrad haccı umresiz yapılan hacdır. Hac ayları içerisinde hac amelinden önce umre yapmayıp da yalnız hac niyeti ile ihrama girip hac menasikini ifa edenler ifrad haccı yapmış olur. Sadece hac ibadeti yapılacağı için tek hac anlamına gelen bu isim verilmiştir.

TEMETTÜ HACCI

Aynı senenin hac aylarında iki ayrı ihram ile hac ve umre yapılırsa bu hac şekline temettü haccı denilir. Temettü haccında hac ve umre ayrı ihram ve niyetlerle yapılır. Temettü aynı zamanda istifade etmek, yararlanmak anlamına gelmektedir.

KIRAN HACCI

Kıran haccı hac ve umreyi tek ihramla niyet edip eda etmektir. Hac ve umre tek ihram ile yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu ad verilmiştir. Hac ve umreye niyet edilir, umreyi eda ettikten sonra ihramdan çıkılmaz ve aynı ihram ile hac görevini de eda ederler. Bu şekilde kıran haccı yapılmış olur.

Fazilet sırasına sıralamak gerekirse, önce kıran, sonra temettü ve daha sonra ise ifrad haccıdır.

HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

Hüküm olarak hac, farz, vacip ve nafile olarak üç çeşittir. Ömür de bir kere hac yapmak farz, adak olarak hac yapmak ya da, başlandıktan sonra yarım bırakılan haccı kaza yapmak vacip, bunlar dışında kalan hac ise nafile hac olur. Çocukların yapacağı hac ile büyüklerin ikinci hac veya daha fazla yapacağı her hac ise nafiledir.

TEMETTÜ VE KIRAN HACLARININ ŞARTLARI

  1. Hac yapacak kişinin afakî olması gerekir. Harem ve Hill bölgelerinde oturan kişilerin temettü ve kıran haccı yapmaları caiz değildir. Hac aylarından evvel Mekke’ye gitmiş olup, oralarda kalan afakîler de bu mevzuda aynı hükme tabi olurlar. Bunlardan hac yapacak olanların, o sene hac ayları süresi içerisinde umre yapmamaları gerekir. Şayet yaparlarsa şükür kurbanı değil, ceza kurbanı keserler.
  2. Hac ve umre her ikisi aynı senenin hac aylarında yapılmalıdır. Umre hac aylarından önce yapılırsa ifrad haccı olur.
  3. Hac aylarında yapılan umreden sonra “Sahih İlmam” olmaması gerekir.

İhram Ölçüleri İhram Boyutları İhram Ebatları

İhram, normalde yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların, hac ya da umre yapacak olan kişilerin kendisine, belirli bir süre için Allah ve resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

İhram yasakları, hac ya da umre için niyet edip ihrama girmek ile başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açar ve normal kıyafetlerini çıkartarak rida ve izar adı verilen, dikişsiz olan iki parça beze bürünürler. Bayanlar ise, günlük kıyafetleri ile devam ederler. Onların ihramları yüzlerini açık tutmaları ile yeterlidir.

“Hanımın ihramlı oluşu yüzünde, erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır.”

Hacca gidenler, sosyal ve ekonomik durumlarını gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevkilerini bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu gösteren iki basit giysiye bürünürler.

İhrama bürünmek, Allah indinde mal, mülk ve maddenin bir hiç sayıldığı, bütün Müslümanların kardeş ve eşit olduğunu ifade eder. Birinin diğerinden üstün olduğunu ve ayrıcalıklı olduğunu gösterecek hiçbir emare olmaz. Kişilikleri örten, şahsiyetleri gizleyen süslü kıyafetler atılır, takva elbisesi giyilir. Burada örtülen iki parça eşitliği sağlar ve avret yerlerini örter. Yüce Allah şöyle buyururlar;

“Takva elbisesi daha hayırlıdır.” (A’raf, 7/26)

Baş açık, ayak çıplak, muhtaç ve yoksul bir görüntü içerisinde, sonsuz güç ve kudret sahibi karşısında kendi gücünün, makam ve mevkisinin bir anlam ifade etmediğini ortaya koyacak bir şekilde girecektir Harem-i şerife. Bu aynı zamanda insanın millet, sınıf ve sosyal konumu gibi insanları birbirinden farklı gösteren unsurların henüz olmadığı ilk insan Hz. Âdem’i hatırlatır.

İhrama girmek, Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, tövbe edilmesi, kulun kendine yeni bir sayfa açması, ihram ile yasakların başlaması geçici bir süre için beyaz kanatlı meleklere benzemesi şeklinde de anlaşılır. Tıpkı melekler gibi Allah’a isyan etmeyecek, ne gerekli ise onu yapacak, hac süresince nefis ve şehvet gibi beşeri zafiyetlerden uzak duracak, elde ettiği kazançlarıyla adeta melekleşecektir.

Giymiş oldukları beyaz örtüler içindeki hacılar, barış bayraklarını açarak, barış sembolü olan beyaz güvercinlere dönerler. Önce Rabbi ile barışık olduğunu, sonra kendisiyle ve nihayet de bütün kardeşleriyle barışmaya geldiğini ilan eder.

İhram Ölçüleri

İhram, normal yaşamda caiz olan bazı fiil, söz ve davranışların, hac ya da umre yapacak kimseler için belli bir süre Allah ve Resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

İhram yasakları, hac veya umre için niyet ederek ihrama girmek ile başlar. Erkekler, başlarını açar ve normal kıyafetlerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça olan beze bürünürler. Bayanlar ise normal olan kıyafetlerini giyerler. El ve yüzlerini açmaları ile yeterlidir. Nitekim bir rivayette “Hanımın ihramlı oluşu yüzünde, erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır.” buyrulmuştur.

Hacca gidenler, sosyal ve ekonomik durumlarını gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevki göstergesi olan üniformalarını, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan göstergeleri bırakıp, Allah önünde her kesin eşit olduğunu sembol eden iki basit örtüye bürünürler.

Yani Allah nezdinde mal, mülk ve maddenin bir hiç olduğu, bütün Müslümanların bu kutsal havada eşit ve kardeş olduklarını ifade eder. Birini öbüründen değerli gösteren hiçbir emare olmaz. Artık dünya elbiseleri çıkartılmıştır.

Mikat ile başlayan bu kutsal ziyarette asıl giyilmesi gereken elbise takva elbisesidir. Allah şöyle buyurmaktadır.”Takva elbisesi daha hayırlıdır.” (A’raf 7/ 26)

Baş açık, ayak çıplak, aç ve muhtaç görüntü içerisinde, sonsuz güç ve kudret sahibi karşısında kendi güç, makam ve mevkisinin bir anlam ifade etmediğini ortaya koyan bir vaziyette girer Harem bölgesine. Bu durum aynı zamanda insanların millet, sınıf gibi birbirinden ayrışmalarının henüz olmadığı ilk yaratılan insan, Hz. Âdem’i sembol eder.

İhrama girmek, Allah’la buluşmaya niyet etmek, tövbe ederek gelmek, kulun kendisi için yeni bir sayfa açmasıdır. İhram ile birlikte yasaklar başlar, elinden geldiği kadar günahlardan uzaklaşmak, geçici bir süre için sanki melekler gibi olması olarak da anlaşılır. Melekler gibi, Allah’a asla isyan etmeyecek, ne emredilirse onu yapacaktır. Hac süresince nefis ve şehvet gibi, zafiyetlerden uzak kalacak ve elde ettiği melekelerle sanki melekleşecektir.

Giyinmiş oldukları beyaz örtü içinde hacılar, barış bayraklarını açarlar, beyaz güvercinlere benzerler. Harem bölgesine dokunulmazlık alanına, barış alanına gelmişlerdir.

Bayan İhram Fiyatları

Bayanlar için; özel olacak bir ihram kıyafeti yoktur. İslam kurallarına uygun olduktan sonra, istedikleri bir kıyafet ile niyet eder ve ihrama girerler.

Bayanlara ferace çok uygun olur; içine giymek için, t-şort, bluz ve body almanızda da yararı olacaktır. Pantolon giyinmek de kullanışlı olur. Tabi ki isteyen etek giyebilir. Ayrıca hac malzemesi satan iş yerlerinde bulunan ince pantolon-gömlek takımlardan da alabilirsiniz. Her hangi bir zorunluluğu olmadığı için, istediğiniz kıyafeti ve rahat olacağınızı hissettiğiniz kıyafetleri alırsınız. Feraceleri Mekke’de de satan çok güzel mağazalar vardır. Ama bizim tavsiyemiz, alınacak her şeyi tabi ki ülkemizden almanız.

Hac ve umrenin yerine getirilmesi esnasında kadınlarla, erkekler arasında bir fark yoktur. Sadece uyulması gerekli kurallar vardır.

Kadınlar için, erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti yoktur. Kadınlar zağferen ve yalancı safran ile boyanmış olmamak şartıyla, ihramlı durumda dikişli elbise giyerler.

İhramlı iken ayakkabı, eldiven, başörtüsü, çorap ve elbise gibi her zaman giyindikleri kıyafetleri giyerler.

Hac ve umrede kadınlar başlarını örterler. Sadece el ve yüz açık kalır.

Kadınlar telbiye, tehlil, salavat, tekbir ve dua ederlerken seslerini yükseltmezler.

Tavaf esnasında hızlı ve çalımlı yürümezler. Yani “remel” yapmazlar.

Sa’y esnasında yeşil direkler arasında koşar adımlarla yürümezler. Yani “hervele” yapmazlar.

İhramdan çıkacakları zaman saçlarını tıraş etmezler, sadece kısaltırlar.

Namaz kılarken kadınlar, mümkün mertebe erkekler arasına kalmazlar. Kadınlara ait olan yerlerde namazlarını kılarlar. İzdiham olan yerlerde de, erkekler arasında kalmamak için gayret gösterirler. hacer-ü esved’i selamlama esnasında da izdiham ve erkekler olduğunda, hacer-ül esved’i öpmeye çalışmazlar uzaktan el ile selamlarlar.

Hayızlı durumda iseler, veda tavafı yapmazlar. Tavaf yapılmazsa ceza gerekmez.

Hayızlı durumda iseler, kurban bayramı günlerinde ziyaret tavafını tehir etmede ceza gerekmez.

Adetli iken, ihrama giren ve âdeti bitmeden Arafat’a çıkmak durumunda kalan hanımlar, ihrama girerken ifrad haccına niyet etmeleri gerekir.

Adetli iken ihrama giren, ya da ihrama girdikten sonra adet gören hanımlar tavaf dışında haccın bütün gereklerini yerine getirirler. Sadece Harem-i şerif’e girmezler.

Bayan İhram Modelleri

Kadınlar İslam’a uygun olarak giyindikleri, süs olma özelliği taşımayan sade, renksiz elbise ve ayakkabı ile ihrama girerler.

Adet hali görenler ihram namazını kılmazlar, yalnız niyet eder telbiye duasını okur ve ihrama girerler. Şayet adetli iseler bile temizlik açısından yıkanmaları tavsiye edilir.

Kadınlar peçe takmaz ve eldiven giyinmez. Peygamber efendimiz(s.a.v), “ihramlı kadın peçe takmaz, eldiven giyinmez.” diye buyurmuşlardır. Fakat yabancı erkeklerin yakından geçmeleri söz konusu olursa, kadın yüzünü örtme gereğini hissederse başının örtüsünü, ya da peçesini indirebilir. Hz. aişe (r.a) “ Bizler Resulullah (s.a.v) ile birlikte ihramlı bulunduğumuz halde binekliler yanı başımızdan geçerlerdi. Bizim hizamıza geldikleri vakit her birimiz başının üzerindeki cilbabını yüzünün üzerine indirirdi. Bu yolcuları geride bıraktık mı yüzümüzü açardık.” demişlerdir.

Feraceler, bayanlara kurtarıcı olacaktır. İçine giyilecek olan t-şort, bluz ve body tarzında kıyafetlerden bol miktarda almakta fayda vardır. Ayrıca pantolon da orada faydalı olacaktır. Ama etek de tercih edilebilir. Hac malzemeleri satan iş yerlerinden pantolon-gömlek’li ince takımlardan da alabilirsiniz. Kıyafet zorunluluğu olmadığı için istediğiniz başka kıyafetleri de seçebilirsiniz.

İnce pijama alınız. Klimaları ortamlara karşı da hafif kalın bir şeyler alabilirsiniz.

Çorap ve iç çamaşırı bol almakta fayda vardır. Yoksa orada çamaşır yıkamak ya da yıkatmak zorunda kalırsınız.

Bayanların tavaf patiği bale pabuçlarına benzemektedir ve çok kullanışlıdır. İsterseniz, bunun yerine kaymaz ve terletmez çorap ta kullanırsınız.

Terlik ve yedek ayakkabı almayı ihmal etmeyiniz.

Lüks otelde dahi kalsanız, temizlik konusunda sıkıntı olabilir. Yanınıza çarşaf ve yastık kılıfı alınız.

Özellikle Medine’de sabah ve akşam namazından sonra hava serin olmaktadır. Yanınıza ince bir hırka almayı unutmayınız.

İhramdan çıkmanın şartı olan saç kesimi için erkekler genellikle berber bulup tıraş oluyorlar. Fakat bayanlar, otele döndükten sonra saçlarını kendileri kesmek zorunda kalıyorlar. Onun için makas almayı unutmayınız.

Hacca gidiyorsanız Diyanet’in verdiği kıyafetleri rahat edeceğiniz şekilde diktiriniz.

Götüreceğiniz yedek kıyafetlere de bayrak dikiniz.

Bayanlar için genel olarak sıcak nedeniyle açık renk kıyafetler tercih edilir. Dikkat çekmemek adına biraz daha koyu kıyafet seçebilirsiniz.

İhram Kıyafeti Nereden Alınır

Hac veya umre’ye gidecek olan insanlar için, giyilecek olan kıyafetler ve bunların kullanım şekilleri oldukça önemlidir.

Hac veya umre kıyafetleri denilince, kapalı yaka ve etek boyları ile kolları uzun bol kıyafetler gelmektedir. Yapılacak yolculukta kıyafetin modeli gibi kumaşın iplikler ile dokunmuş olması da oldukça önemlidir. Birçok firma bu detayı bilmemektedir. Leke tutmaz, ter kokusu gideren, kırışması zor olan ve ısı konusunda hassas davranan firmaları bulmak önemlidir.

İnsanlar bazı dönemlerde günlük yaşamdan farklı ve özel kıyafet giymeye ihtiyaç duyabilir. Günlük yaşamda kullanılmayan, özel olarak tasarlanmış kıyafetleri bulmak ve seçebilmek önemlidir. Mesela, hac gibi inançları gereği insanların yapmış olduğu yolculukta kıyafetlerin rahat ettirmeleri gerekir. Yapılacak olan bu yolculukta kıyafet rahatsız etmemeli ve temiz olmalıdır.

Erkekler için ihram, iki parçalı rida ve izar adı verilen dikişsiz havludan ibarettir. Hac ya da umreye niyet ettikten sonra üzerlerinde dikişli kıyafet bulunmaması gerekir.

Bayanlar için ise, özel bir ihram kıyafeti yoktur. İslami kurallara uygun olarak, istedikleri bir kıyafet ile ihrama niyet etmeleri yeterli olur.

Hac ya da umre için kutsal yolculuğa çıkmak isteyenler sadece ihram giyileceğini düşünürler. Sanki başka kıyafete ihtiyaç olmadığını düşünürler. Fakat özellikle umre, genel olarak birden fazla yapılabildiği için de zaman bakımından sıkıntı olmaz ve sivil kıyafetler de gerekir. Sıcak bir ülkeye gidilmektedir, ona göre her türlü kıyafet ve iç çamaşırını yetecek kadar almalıdır. Hac malzemeleri satılan iş yerlerinde bulunan kıyafetleri iyice inceleyin.

Hac ya da umre gidecek olan bayanlar için ise ferace kıyafeti uygun olacaktır. Bunun yanı sıra içerisine giyilecek olan bluz, body ve t-şort gibi kıyafetlerden yetecek kadar almalarında fayda vardır. Bayanlar için diğer bir seçenek ise, Hac malzemeleri satan iş yerlerinde bulunan, ince pantolon-gömlek takımlarından alarak yolculuğa çıkmaları. İhtiyacınız olan kıyafetleri gitmeden önce, buradan temin etmeniz daha uygun olur.

Hacca gidiyorsanız Diyanetin verdiği elbiseleri rahat edeceğiniz şekilde diktiriniz.

Sivil elbiselerinize de bayrak dikmelisiniz.

Erkekler için alınacak olan ihramın biraz geniş, bol, kalın ve kaliteli olmasına dikkat ediniz.

İhram Namazı Nasıl Kılınır

İhram: Niyet ve telbiye’dir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

İhrama girileceği zaman gusledilir. Gusletmek imkânı yoksa abdest alınır. İhrama girerken yapılacak gusül sünnet-i müekkededir. Bu gusül hadesten taharet için değil, maddi temizlik içindir. Bu bakımdan hayız ve nifas halindeki kadınlar da guslederler. Genel bir temel temizlik yapılır. Tırnaklar kesilir, bıyıklar düzeltilir, koltuk altları ve kasıklar tıraş edilir. Bu temizlikleri yola çıkmadan, ya da yolda konaklama yerleri müsait olursa oralarda da yapılabilir.

Bundan sonra, ayakkabı ve normal kıyafetler ile bütün iç çamaşırlar çıkartılır. İzar ve rida denilen iki parçadan ibaret olan bir örtü ile vücut kapatılır. Bu örtülerin beyaz ve temiz olması gereklidir. Göbekten diz kapakları altına kadar olan parçaya izar, belden yukarı omuzlar üzerine kadar olan örtüye de rida ismi verilir. Kadınlar el, yüz ve saçları görülmemek şartıyla, açık olarak günlük kıyafetleriyle ilgi odağı olmayacak şekilde sade ve renksiz giysiler giyerler. Sonra güzel kokular sürünülür. Fakat bu koku ihrama girdikten sonra elbisede ve vücutta kalıcı bir iz bırakmamasına özen göstermelidir.

İhrama sarılıp kokulandıktan sonra iki rekât namaz kılınır. Bu namaz sünnettir. Eğer kerahet vakti ise kılınmaz.

Kılınacak olan bu namaz iki rekâttır. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs sureleri birlikte okunur. Namazın sonunda Allahtan hac veya umre için yardım ve kolaylık istenir.

“Allahümme inni üridü’l-hacce fe-yessirhü li ve tekabbelhü minni.”

“Allah’ım, hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Bu niyet ve duanın arkasından, telbiye’ye başlanır.

“Lebbeyk,allahümme lebbeyk,lebbeyk la şeriyke leke lebbeyk,innel hamde venni’mete leke velmülk,la şerkiyke lek.”

Allah’ım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin.

Böylece ihrama girilmiş olur. Artık yol boyunca peygamber efendimize bol bol salâvatlar getirilir. Dualar edilir. Zikir, tesbih ve tehlil de bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. Telbiyeleri yüksek sesle söylemek erkekler için müstehabtır. Kadınlar ise seslerini yükseltmeden söylerler.

İhram Farz Mıdır ?

İHRAM

Hususi bir takım hürmetlere girerek onları iltizam etmektir.

Hac veya umre yapacak kişinin, ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek hac ve umrenin şartıdır. İhrama girmeden hac ve umre yapılamaz.

Haccın şartlarından biri olarak ihram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, normal zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre için kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Bu fiile ihrama girme denir. İhrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında denilmektedir. Fakat ihram bu değildir. Usulüne uygun davranılmazsa bu örtülere bürünmekle ihrama girmiş olunmaz.

İHRAMA GİRME

İhrama girmenin rüknü, niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada olması bulunması gerekir. Bunlar olmazsa ihrama girme gerçekleşmez. Eğer telbiye yapılır da niyet etmezse ihrama girilmiş olmaz. Hanefi mezhebi, telbiye ile niyet etmenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır.

NİYET

Niyet yapılacak olan haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca dil ile söylemek müstehaptır. Hangi hac yapılacaksa onun için niyet edilir.

“Allah’ım hac(umre) yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”

TELBİYE

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk la şerike lek.”

“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Böylece niyet eder ve telbiye söyleyince ihrama girilmiş olur.

Ancak, ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken konular vardır. İhrama girerken bunlara da riayet edilmelidir. İhrama girmek isteyen kişi, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser, saç ve sakal tıraşı olur. Gerekli ise koltuk altı kasık kıllarını temizler. Durum müsait ise gusül abdesti alır. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için, özel durum da olan bayanlar da gusleder. Gusül mümkün olmazsa abdest alınır. Güzel koku sürülür. Giymekte olunan kıyafetler çıkartılır. İç çamaşırlar da çıkartılır. sadece iki parça olan ve izar ile rida denilen ihram kıyafeti giyilir.

İhrama giren kişi, ridasını sağ omzunun altından alır ve sol omuz başına kor, böylece sağ omuzu açık kalır. Başını açar, ayakkabı ve çoraplarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar ise normal kıyafetleriyle devam edebilirler. Bundan sonra ise, iki rekât namaz kılınır.

İhram Neden Dikişsiz Olur

İhram: Aslında yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir. Söz konusu yasaklar, hac ve umre’ye niyet edip ihrama girmekle başlar.

İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça beze bürünürler. Hanımların ise günlük kıyafetleri dışında özel bir kıyafetleri yoktur. Onların ihramı yüzlerini, açık bulundurma zorunluluğu ile simgelenir. Nitekim bir rivayette şöyle buyrulmuştur.

“Hanımın ihramlı oluşu yüzünde, erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır.”(darekutni,sünen,2-294)

Hacca gidenler, sosyal ve ekonomik durumlarını belli eden dünya elbiselerini makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, kültür ve karakterlerini yansıtan her şeyi bırakarak, Allah önünde herkesin eşit olduğunu gösteren iki basit elbiseyi giymiş olur. Yani ihram ilk önce Allah nezdinde mal, mülk, meta ve maddenin bir hiç olduğunu bu kutsal âlemde bütün Müslümanların eşit ve kardeş olduğunu ifade eder.

Şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler atılır, takva elbisesi giyilir. Burada giyilen iki parça eşitlik sağlamak ve avret yerlerini örtmeyi sağlamaktır. Mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gereken elbise ise takva elbisesi ise takva elbisesi, yani sorumluluk bilincidir. Zira yüce Allah’ın buyurduğu gibi,”takva elbisesi daha hayırlıdır.”(A’raf,7-26)

Yalın ayak, açık baş, aç ve muhtaç, aynı zamanda yoksul bir görüntü içerisinde, sonsuz güç ve kudret sahibi karşısında kendi güç, kudret, makam ve mevki ve varlığının bir anlam ifade etmeyeceğini ortaya koymuş bir vaziyette girer harem bölgesine. Bu aynı zamanda insanın millet, sınıf, sosyal statü gibi insanları birbirinden farklılaştırmaya yol açan, çeşitli sosyal unsurların henüz teşekkül etmediği ilk yaratılışta ki insanı, Hz. Adem’i sembolize eder.

Beyaz ve dikişsiz kefenlere bürünen Müslümanlar, adeta ölüm ve ötesi hayatın bir provasını yaparlar hacda, durumları ne olursa olsun, bütün insanlar aynı kıyafetler içinde, kardeşliklerini ve eşit olduklarını gösterirler bedenleriyle. İhram ile ölümü tadarlar. Arafat’ta diriliş ve mahşeri yaşarlar ve bu ruh ile Allah’ın huzuruna çıkarlar. Ölmeden önce ölme bilinci ile hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar.

Dikişsiz kıyafet, ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni sembol eder. Hac için giden her Müslüman, ihrama girerken giyeceği elbise ile kabre girerken giyeceği elbisenin benzerliğinin şuurunda olarak, artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hisseder ve bunun etkilerini duyar. Ölmeden önce ölme bilincini ve manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar.

İhram Kuralları

İhram: Hac ve umre yapmaya niyet eden kimsenin, normal zamanlarda yapılması mubah olmayan bazı fiil ve davranışları kendisine yasaklamasıdır.

İhram, iki parçalı bez olup, iple bağlanmaz, düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz. Hac, umre ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mikat denilen yerleri ihramsız geçerek Mekke-i haremine girmeleri haramdır. Geçmiş olanın, geri mikat’a gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse, kurban kesmek lazım olur. Mikat denilen yerler ile harem-i Mekke arasına hil denir. Mikat yerlerini geçerken, niyet ederek ve telbiye yaparak, usulü ile ihrama girilir. mikat yerinden önce, kendi memleketinde de ihram giymek caiz ve daha iyidir.

İHRAM GİYENE YASAK OLANLAR

1-Saç ve sakal tıraşı olmak. Bıyıkları kesmek.

2-Tırnakları kesmek.

3-Koltuk altı ve kasık altı kıllarını yolmak ya da tıraş etmek.

4-Vücudun diğer yerlerindeki kılları koparmak veya kesmek.

5-Vücuda veya ihrama güzel koku sürmek.

6-Kadınların yüzlerini örtmesi, erkeklerin ise başlarını örtmesi(takke, bere, sarık sarma gibi)

7-Giyim eşyası olarak şeyleri giymek(dikilmiş veya örülmüş)

8-Eldiven, çorap ve topukları kapalı ayakkabı giymek. Giyim ile ilgili yasaklar erkekler içindir.

9-Cinsel ilişki,öpmek,oynaşmak gibi….cinsel ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak.

10-Cinsel konuları konuşmak.

11-Başkaları ile tartışmak, kavga etmek, küfür etmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak.

12-Taat’tan ayrılıp, haram fiilleri yapmak.

13-Eti yensin ya da yenmesinler her türlü kara avcılığı yapmak.

14-Av hayvanlarına zarar vermek.

15-Avcıya av hayvanlarını göstermek ve avlanma konusunda yardımcı olmak.

16-Harem bölgesinde kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması ve zarar verilmesi ihramlı olsun ya da olmasın yasaktır.

17-Hamama girmek.

18-Hatmi ile başını yıkamak.

İHRAMLI İKEN YASAK OLMAYANLAR

1-Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.

2-İhram kıyafetlerini yıkamak ya da değiştirmek.

3-Diş fırçalamak

4-Diş çektirmek, kan aldırmak, iğne vurulmak, yara üzerine bez sarmak.

5-Yüzük, kol saati takmak, para kesesi ve kemer bağlamak, omuza çanta asmak.

6-Kollarını giyinmeden palto veya ceket gibi dikilmiş elbiseleri omuza atmak.

7-Battaniye, yorgan gibi herhangi bir örtü ile vücudunu örtmek.

8-Güzel koku satan iş yerinde oturmak ya da satın almak.

9-Balık gibi su ürünlerini avlamak.

10-Terlik gibi üstü açık ayakkabı giymek.

11-Renkli ihram giymek.

12-Düşman ile dövüşmek.

13-Gusül abdesti almak.