İhram Nasıl Giyilir?

İhram: İki parçalı bez olup, iple bağlanmaz ve kancalı iğne ile tutturulmaz.

Ancak ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken vazifeler vardır. İhrama girerken bunlara riayet edilmesi gerekir.

İhrama girmeye niyetlenen kişi, önce tırnaklarını keser. Gerekli ise koltuk altı ve kasık kıllarını traş eder. Saç ve sakal traşı olur. Bıyıklarını düzeltir. Durum müsait ise gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için, özel durumdaki bayanlar da gusleder. Resul-i Ekrem(s.a.v) ihrama girmek için gusül abdesti aldığı rivayet edilmiştir. Gusül mümkün değil ise abdest alınır. Güzel koku sürünülür. Giyinmekte olunan normal elbise ve iç çamaşırlar çıkartılır. sadece “izar”ve “rida” denilen iki parça ihram örtüsü giyinilir. Resul-i Ekrem(s.a.v)ihramı sırasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir.

İzar: Göbekten diz kapağına kadar olan yeri örten bir peştamal.

Rida: Sırta, omuzlara ve göğse örtülen havludur.

İhrama giren kişi, ridasını sağ omuz’unun altından alır ve sol omuz başına koyar, böylece sağ omuzu açıkta kalır. Başını açar, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkartır. Terlik ve benzeri şeyler giyer.

İhrama girme konusunda kadınlar da erkekler gibidir. Yalnız kadınlar elbiselerini ve kıyafetlerini değişmezler. Eldiven, çorap ve ayakkabılarını giyerler. Başlarını örterler, yüzlerini açık bırakırlar. telbiye ve tekbir getirirken, dualar ederken seslerini düşük tutarlar. Özel durumda bulunan kadınlar, şayet adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak zorunda kalırlarsa, ifrad haccına niyet etmeleri gerekiyor.

İhrama sarılıp güzel kokular süründükten sonra, iki rekât namaz kılınır. Kılınan bu namaz sünnettir. Birinci rekâtta Fatiha süresi ile kafirün, ikinci rekâtta Fatiha süresi ile ihlâs süresi okunur. Namazın sonunda Allahtan hac için yardım ve kolaylık istenir.”Allah’ım, hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.”diye dua edilir. Bu niyet ve duayı müteakip telbiyeye başlanır. ”Buyur Allah’ım, emrine amedeyim”demektir. Böylece ihrama girilmiş olur. yol boyunca peygamber efendimize bol bol salavatlar getirilir. Dualar edilir zikir tesbih ve tehlilde bulunulur

İhram giyen kimseye ihramlı bulunduğu sürede bazı fiil ve davranışları yapması yasak olur. Bu yasaklar şunlardır:

1.Saç ve sakal traşı olmak.

2.Kasık ve koltuk altı, traş olmak.

3.Vücudun diğer yerlerindeki kılları kesmek.

4.Tırnak kesmek.

5.Vücuda veya ihrama güzel koku sürmek.

6.Başını ve yüzünü örtmek.

7.Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek.

8.Cinsel ilişki veya cinsi ilişkiye götüren davranışlar da bulunmak.

9.Başkaları ile tartışmak, kavga etmek.

10.Eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avı yasaktır.

Benzer Konular: