Hacda İhram Ne Zaman Giyilir

İhram: Niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler. Saç ve sakal tıraşı olup, bıyıklarını düzeltir. Mümkün ise gusleder. Bu gusül temizlik amaçlı olduğu için özel durumda ki bayanlarda guslederler. Gusül abdesti almak mümkün değil ise, normal abdest alınır. Giymekte olduğu elbiseleri ve iç çamaşırlarını çıkartır. Sadece izar ve rida denilen iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinir. Resul-i Ekrem efendimiz(s.a.v) in ihramı esnasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir. İstenirse bellerine ihramı tutacak bir kemer bağlarlar. Bu şekilde vücutlarında iki parça ihram elbisesi dışında bir şey kalmaz. Başları açık ve ayakları çorapsız olur. Yüzük, kemer ve çanta, saat benzeri şeylerin vücuda takılı ya da asılmış olmasında bir mahzur olmaz.

Kadınlar ise, herhangi bir model ve renk şartı olmaksızın, el ve yüzleri haricinde bedenlerinin tamamını, vücut hatları belli olmamak şartıyla örten ve ziynet görüntüsü vermeyen elbise giyerler başörtüleri ve ayak giysileri her zaman nasıl giyiniyorsa yine aynı şekilde giyinir.

İhram kıyafeti giydikten sonra iki rekât ihram namazı kılınır. İhram namazına şu şekilde niyet edilir.”niyet ettim. Allah rızası için ihram namazı kılmaya.” İhram namazı iki rekâttır. Sabah namazı sünneti gibidir. Birinci rekâtta Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise, Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise “Niyet ettim ya rabbi senin rızan için hac etmeye, Allah’ım bana haccı kolay kıl ve kabul eyle.”şeklinde niyet edilir.

Niyet etikten sonra telbiye getirilir:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innelhamde venni’mete leke velmülk,la şerkiyke lek.”

“Allah’ım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin.”

Telbiye ile birlikte tekbir, tehlil ve salâvat getirilir. Uçaklarda ihrama girenler, ihram namazını koltuklarda oturarak kılabilirler.

Benzer Konular: