Hacda Ziyaret Edilen Yerler ve Açıklamaları

HACDA ZİYARET EDİLEN YERLER

MESCİD-İ HARAM

Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli tarihlerde birçok defa yeniden yapılmıştır. Sevgili peygamberimiz(s.a.v) :

“Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz bin namaza, Mescid-i Nebi’de kılınan bir namaz on bin namaza, Kabe’de kılınan bir namaz ise, yüz bin namaza bedeldir.” buyurarak, Mescid-i Haram’ın önemini belirtmişlerdir.

KÂBE-İ MUAZZAMA

Mekke şehrinde bulunan ve Allah’ın evi olarak adlandırılan kutsal bir binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. Ona Allah’ın evi denilmesi, kıymet ve değerini belirtmek içindir. Müslümanların kıblesidir. Her an Müslümanlar ona yönelirler ve namazlarını kılarlar.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV

Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’nin doğusunda(şuubu beni Haşim ve zukak’ul mevlid caddesinin leyl çarşısındaki davud-tababia) arasındaki doğduğu evdir. Hacca gidenler bu evi de ziyaret ederler. İçinde efendimizin valideleri Hz. Amine Hatunun elleriyle salladığı ağaç beşik olduğu gibi durmaktadır.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI

Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber efendimizin ilk eşi Hz. Hatice validemiz ve bazı sahabe-i kiram bu kabristanda yatmaktadır.

HİRA DAĞI

Mekke-i Mükerreme ile Mina arasında bulunan bir dağdır. Hira dağı ilk vahyin geldiği yerdir. Etrafı dik dağlarla çevrilidir.

SEVR DAĞI

Kâbe’nin güneyinde, peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekir’in Mekke’den, Medine’ye hicretleri sırasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT

Kurban bayramından bir gün önce, haccın farzlarından olan vakfe bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır. Hz. Âdem ile Hz. Havva validemiz, cennetten sonraki ayrılığın ardından bu tepede buluşmuşlar ve Allah’a yalvarmışlar, duaları kabul edilmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v) veda hutbesini bu cebel-i rahme tepesinde irad etmiştir.

MÜZDELİFE

Arafat ile mina arasında bulunan bölgenin adıdır. Arefe günü Arafat’tan buraya gelinir ve mina’da şeytana atılacak olan taşlar burada toplanır.

MİNA

Mekke’nin doğusunda, Arafat’a giden yol üzerinde bulunan bir yer adıdır.

MESCİD-İ CİN

Cin mescidi cin suresinin indiği yerde yapılmış bir mescittir. Peygamber efendimiz(s.a.v) birkaç defa cinlerle görüşüp namaz kıldırmıştır.

CİDDE

Ülkenin ana giriş kapısı olan bu şehir, deniz içindeki camisi, Hz.Havva annemizin kabri ve ticaret merkezlerinin varlığı ile görülmeye değer bir yerdir.

MESCİD-İ NEBEVİ

Peygamber efendimizin(s.a.v) yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir.

CENNET-ÜL BAKİ

Medine-i Münevvere’nin mezarlığıdır. Bu kabristanda peygamber efendimizin (s.a.v) amcası Hz. Abbas, torunu Hz. Hasan ve birçok sahabe burada yatmaktadır.

Benzer Konular: