Kabenin Kapılarının İsimleri

İbrahim Aleyhisselam’ın inşa ettiği Kâbe’de, yerle aynı seviyede tek bir kapı vardı.Kureyş, Kâbe’yi yeniden inşa ederken, Ebu Huzeyfe b. el muğire’nin teklifi ile yerden yüksek bir seviye de yapılmıştır.

Abdullah b. Zübeyr’in inşasında Kabe’de kapı yeniden yer seviyesinde tutulmuş ve buna ilave olarak Kabe’nin batı tarafında rükn-i şami ile rükn-i yemani arasında bir başka kapı daha yapılmıştır. Haccac döneminde kapı tekrar Kureyş’in inşa ettiği şekilde yerine konulmuş ve batı tarafında ki kapı iptal edilmiştir. Şu andaki mevcut kapı ise, saf altından yapılmış olup, kral halid b. Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır.

Kabeninde içerisinde yer aldığı mescid-i haramı çevreleyen duvarlarda 19 tane kapı, 92 tane kubbe ve 7 tane minare bulunmaktadır.

MESCİDİ-İ HARAM’IN KAPILARI

A-Doğu kapıları:

1-Bab-üs selam: Babü beni şeybe adı da verilir. Hac için Mekke-i mekerremeye giden halifeler ve bilhassa Mekke-i mükerreme şerifleri,mescid-i harama bu kapıdan girerler.

2- Bab-ün nebi: Bu kapıya babün nisa veya bab-ül cenaiz adı da verilir. Peygamber efendimiz (s.a.v) Hazreti Hatice’nin evine devamlı bu kapıdan gittikleri için bab-ün nebi adı verilmiştir.

3-Bab-ül Abbas: Peygamber efendimizin amcası Hazreti Abbas’ın evinin karşısında olduğu için bu isim verilmiştir.

4-Babü âli: Bu kapı babü beni Haşim diye de söylenir.

B-Güney kapıları:

1-Babü bazen: Cahiliye döneminde babü beni aiz diye de söylenirdi.

2-Babü bağle: Bu kapıya asr-ı saadette babü beni süfyan bin el-esed denirdi.

3-Bab-üs safa: Safa tarafında ki kapıdır.

4-Babü ceyyad: Bu kapının adı babü beni mahzum olarak da bilinir.

5-Babü mücahid: bu kapıya Babür rahme adı da verilir.

6-Babü medrese-i şerif-i aclan: Babü beni temim veya bab-ül-alakayn olarak bilinir.

7-Babü ümmü hani:Bab-ül uruc,babü ceyyad-ı kebir,babü ebi cehl gibi isimlerle de bilinir. Peygamber efendimizin amcasının kızı ümmü mani’nin evi tarafındadır.

C-Batı kapıları:

1-Babü harüra: Hacıların tavaf’ı veda’yı ifa ettikten sonra bu kapıdan çıkmaları sebebiyle, daha sonraki devirlerde bab-ül veda diye meşhur olmuştur.

2-Babü İbrahim: Bu kapı, bab-ül hayatın diye de bilinir.

3-Bab-ül ümer: Bu kapıya bab-ül umre denilmektedir.

D-Kuzey kapıları:

1-Bab-üs-sidde: İslamiyet’in ilk yıllarında, babü emir bin as, veya bab-ül-atik diye bilinirdi

2-Bab-ül ıcle: Bu kapı abdül basit medresesi bitişiğindedir.

3-Bab-ül kutbi: Bab-üz ziyade-i nedve’nin batı tarafındadır.

4-Bab-üz ziyade-i nedve: İlk yıllarda babü dar-i beni şeybe bin Osman adıyla bilinirdi.

5-Bab-üd deribe: Bab-üs selamın yakınında ve Süleymaniye medresesinin bitişiğindedir.

Benzer Konular: