Kabe Tavaf Alanı Kaç Metre?

İslam’ın  ilk  yıllarında ibadetlerde kıble, Kudüs’teki Mescid-i Aksa iken, hicretten sonra on altıncı ayda, kıble Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmiştir. Kuran-ı Kerim’de bu değişiklik şöyle anlatılır: “Her nereye çıkıp gidersen git yüzünü Mescidi-i Haram yönüne çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”(El Bakara 2/ 149 kış 2/150)

“Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescidi i Haram tarafına çevir. Ey müminler sizde nerede olursanız olun yüzünüzü onun tarafına çevirin.” (el Bakara 2/144 ) ayetlerinde, Allah böyle açıklamıştır

Mescidi-i Haram’ın kuzey batı duvarı 164 m, güney doğu duvarı 166 m, kuzey doğu duvarı 108 m, güneybatı duvarı 109 m.dir. Mescid-i Haram’ın bu dört duvarında 19 kapı çevresinde 92 kubbe ve 7 minare vardır. Hz.Ömer zamanına kadar ihade duvarı yoktu. Daha sonra duvar örüldü ve tarih boyunca bir takım tamirler onarımlar genişletme çalışmaları yapıldı. Benu şeybe kapısının kemeri ile Kâbe arasında küçük kubbeli bir yapı vardır. Kâbe yapılırken Hz İbrahim’in iskele olarak kullandığı taş burada bulunmaktadır. Taş üzerine çıkan Hz İbrahim’in ayak izleri vardır. Kâbe’nin kuzey batı duvarının karşısında mermerden yapılmış yarım daire şeklinde bir duvar vardır. Hilal’ e benzeyen bu duvarla çevrili alana el Hatim veya el Hicr denir. Tavafın yerine getirildiği mermer döşemeye metaf denir. Metaf tavaf edilen yer tavaf edilirken dönülen alan, demektir.

Zemzem’in çıktığı bölüm Hacerül Esved’in karşısında Kâbe’nin, 20 m. kadar doğusunda bulunmaktadır. Zemzem İbranice bir kelime olup dur dur anlamına gelir.

KABE HAKKINDA KISA BİLGİLER

1.Mescid(bina) alanı:190.000 m2

2.Haremin çatı sahası:61.000 m2

3.Mescidin dışındaki namaz alanı:88.000 m2

4.Bütün sahaların alanı:366.168 m2

5.Aynı anda namaz kılan kişi sayısı: 1.000.000 civarında sokaklara taşarak.

6. Minare âdeti: 9

7.Minarelerin yüksekliği:89 m.

8.Kapıların âdeti:99. giriş yeri51.

9.Ana kapılar 3

10. Kâbe’nin oturduğu alan:145 m2

11.Hatim alanı:94 m2

Benzer Konular: