Hacca Ne Zaman Gidilir

Hacca gitmek İslam’ın şartlarındandır ve bütün Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biridir. Hacı olmak günahlardan arınmak demektir. Mekke’de bulunan Kâbe’de gerçekleşen hac ibadetine bütün dünyadan milyonlarca Müslüman gelmektedir.

Hac hicri takvime göre Zilhicce ayının ilk on gününde yapılması gereken bir ibadettir. Hacca giden Müslümanların ibadeti Kâbe’yi görmek ve burada gerekenleri yapmakla bitmez.

Kurban bayramı da Zilhicce’nin 10. günü başlar. Kurban bayramına üç gün kala Mekke’ye giden Müslümanlar arife günü Arafat’a gidip orada kalır.

Müzdelife’ye gidiş arife gününün gün batımında yapılır. Buradan taş toplanır. Bu taşlarla daha sonra şeytan toplanacaktır. Güneş doğumunda Mina’ya hareket edilir.

Akabe cemresine yedi taş atılması bayram sabahı yapılır. Kıran ve Temettü hacıları kurban keserler. İhramdan çıkılır ve saçlar kısaltılır. Tavaf ziyareti yapılır. İki gün Mina’da kalınır. Üç şeytana yedişer taş atılır.

Mekke’ye dönülünce ziyaret tavafı yapılır ve veda tavafı hariç hac tamamlanmıştır. Mekke’den ayrılmadan tavaf yapıp hacı olunabilir.

Hem kurban bayramı hem de hac, gücü olanlara yüklenmiş ibadetlerdir. Bunlardan ibadeti yapanlar faydalandıkları gibi şartlarını taşımadıkları için bu ibadeti yapamayanlar da istifade ederler. Kurban bayramında yapılan yiyecek yardımı, ziyaretler, hac ibadetinin gerektirdiği iktisadi ve ticari faaliyetler, hacca gidenlerin bilgi ve görgülerinin artmasını sağlar. Müslümanlar arası tanışma, danışma ve dayanışma fırsatlarının gelişmesi, ihramdan itibaren hac ibadetinin bütün kısım ve aşamalarında, insanlar için eşi bulunmaz şuurlaşma, toparlanma, olgunlaşma vesileleri ilk anda akla gelen faydalar ve hikmetlerdir.

Bu çerçevede hac ibadetinin belli ayları ve belli günleri vardır. Ayları, kameri aylardan Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günüdür.

Bu ayların da her günün de, hac ibadetinin her parçası yapılamaz. Neyin ne zaman yapılacağı sünnet kaynağında, yani Hz. Peygamber (s.a.v)’in ve kendisinden sonra gelen halifelerin, ashabının uygulamalarında açıkça gösterilmiştir. Bu cümleden olarak hac ibadetinin tavaf, sa’y, şeytan taşlama gibi parçaları bu üç ay dışındaki bir zamanda yapılamaz. Arafat’ta yapılacak vakfe ancak Zilhicce’nin dokuzuna denk gelen arife gündüzü ve gecesinde yapılabilir. Ziyaret tavafının ilk günü bayramın birinci günüdür, (bu tavaf daha önce yapılamaz gibi.)

Hz. Peygamber (s.a.v)’in yaptığı hacca 140 bin civarında insan katılmıştır. Bu rakam o gün için büyük bir kalabalıktır. Gerektiren durumlar bulunduğu halde, Peygamberimiz(s.a.v) hiçbir kimseye zamanından önce veya sonra Arafat’ta vakfe’ye izin vermemiştir.  Ziyaret tavafına da izin vermemiştir. ”hac bilinen aylardadır” (bakara: 2/197) mealindeki ayete ve belli günlerde yapılması halinde kaçınılmaz hale gelen ve insanlara eziyet veren izdihamı kaldırma gerekçesine dayanarak hac ibadetini veya parçalarını bu üç aya, gelişigüzel yaymak mümkün ve caiz değildir.

Benzer Konular: