Haccın Çeşitleri Nelerdir Nasıl Yapılır?

Hac: Lügatta saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyarette bulunmaktır. Hac dini deyimde ise, Arafat da özel vakitlerde bir az durmaktan ve daha sonra Kâbe i Muazzama’yı usulünce tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret olan ve İslam’ın şartlarından bir ibadettir. Hac ibadetini yapan kimseye hacı denir .

HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa hac etmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde hacca gitmeyi adayan kişinin bu adağı yerine getirmesi vaciptir diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi başlandıktan sonra bozulan haccın kazası da vacip olur. Farz ve vacip dışında yapılan hac ise nafiledir

YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

Yapılış biçimi eda açısından ise hac ifrad haccı temettü ve kıran olmak üzere üç çeşittir.

Hac ve umre her biri tek başına yapıla bildiği gibi yılın hac ayları içinde ikisi birbirine bağlı olarak ta yapılabilir. Hac ayları içinde hacdan önce umre yapıp yapmamaya yapıldığı takdirde umre ve haccın ayrı veya aynı ihramla yapılma durumuna göre, hac; ifrad haccı, temettü haccı ve kıran haccı olmak üzere üç şekilde yapılır.

İfrad Haccı:

İfrad haccı umresiz yapılan hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığı için umresiz hac anlamında olmak üzere bu ad verilmiştir. Hac ayları içinde hacdan önce umre yapmayıp sadece niyetiyle ihrama girerek görevini eda ederler. İfrad haccı yapmış olurlar.

Temettü Haccı:

Temettü yararlanmak istifade etmek anlamına gelir. Aynı yılın hac aylarında umre ayrı ihramla yapıldığı zaman iki ihram arasında, ihramsız yani ihram yasakları bulunmadığı, yasaksız bir zaman dilimi umre ile hac arasında hac yasakları olmadığı serbest olduğu için bu ad verilmiştir

Kıran Haccı:

Kıran haccı her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir. Hac ve umre tek ihramla yapıldığı için birleştirmeli hac anlamında bu ad verilmiştir. Umre ve hacca ikisine birden niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan aynı ihramla hac menakisini de tamamlayan kıran haccı yapmış olur.

Benzer Konular: