UMRE VE HAC NEREDEDİR?

UMRE VE HAC NEREDEDİR?

UMRE VE HAC NEREDEDİR

UMRE NEDİR

Umre; onarmak, tamir etmek, imar etmek manalarına gelmektedir. Bir Müslüman’ın Hac zamanı dışında (Teşrik günleri denilen 5 gün dışında) günümüzde Suudi Arabistan toprakları içerisinde bulunan Mekke’ye gitmek için ihrama niyet edip Mikat sınırından girmesi, Kâbe’yi tavaf etmesi ve Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmasından sonra, tıraş olup ihramdan çıkmasıdır. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır.

İslam inancına sahip olan kişilerin yapması gereken ibadetler vardır. Bu ibadetlerden hac görevi, kişinin maddi imkânları dâhilinde zorunludur. Hac görevi yapılamadığı zaman insanlar, ibadetlerini umre yaparak inançlarını yaşayabilirler. Bu umre ibadeti yapılması durumunda hac vazifesi farz kılınmaktadır.

UMRE VE HAC İBADETİ İÇİN NEREYE GİDİLİR

Umre ve Hac ibadeti için, Mekke ve dolayısıyla Suudi Arabistan’a gidilir. Kişilerin Suudi Arabistan’a gitmesi için pasaport ve ilgili ülkeden vize alınması zorunludur. Bunun yanında ülkeye giriş yapıldığı sırada aşı kartının kişinin yanında olması ve zorunlu olan aşıları yaptırması zorunludur. Aşıların yapılmasındaki amaç dünyanın her tarafından insanın ibadet için Mekke’ye gelmesinden dolayıdır. İnsanların toplu olarak hareket etmesi ve aynı yerde kalmasından dolayı salgın hastalıkların yayılmaması için aşı zorunlu kılınmıştır.

İslam inancının merkezi olan, Umre ve Hac ibadeti için gidilen Kâbe, Mekke’de yer almaktadır. Bu yüzden Umre ve Hac ibadeti sadece Kâbe’de yapılır. İslam inancının doğduğu topraklar olan Suudi Arabistan devleti, Hac mevsiminde milyonlarca insanı misafir eder. Hac mevsiminin bitmesinden sonra çeşitli umre programları ile bu ülkeye Müslümanlar akın ederler. Suudi Arabistan bütün dünyada yaşayan Müslümanların ibadetlerini kolay yapabilmesi için, ülkelere kota uygulamaktadır. Bu kotaya göre insan kabul etmektedir. Bu kabul sırasında vize onayı vermek sureti ile ülkeye kabul edeceği Müslümanları denetler.

Ulaşım imkânlarının kolaylaşması ve umre fiyatlarının cazip olması sebebi ile son zamanlarda insanlar umre ibadetini yapmak için Suudi Arabistan’da yer alan Kâbe’yi ziyaret ederler. Umre ve Hac ibadeti için gidilen Kâbe’nin yer aldığı bölge, Suudi Arabistan yönetimi tarafından sürekli olarak geliştirilerek, belli bir düzen sağlamaya çalışılmaktadır. İnsanların zarar görmememsi, izdiham olmaması için gerekli tedbirleri almaktadır.

Benzer Konular: