ensar nedir

Ensar Nedir

 

Ensar, Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlardır.

İslam edebiyatında ensar, Hz. peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve korumak için, onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Medineli Müslümanlar için kullanılmıştır.

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra, yapılan kardeşlik akdi merasiminde her Mekkeliyi bir Medineli ile kardeş ilan etti. Bu şekilde bütün varlıklarını Mekke’de bırakıp gelen muhacirlere maddi ve manevi destek sağlandı. Medineli Müslümanlar muhacirleri öz kardeş gibi kabul ettiler. Her imkânı onlarla paylaşmak istediler. Hurmalıklarına ortak yapmak istediler ama Hz. Muhammed’in razı olmaması üzerine, muhacirler hurmalıklarda çalışarak emeklerine karşılık elde edilen mahsulden pay aldılar. İnsanlık tarihinde benzeri olmayan bu kardeşlik örneği Kuran’ı Kerim’de şu ayetle açıklanmıştır.” İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenlerle, bunları barındırıp yardım elini uzatanlar, işte onlar birbirlerinin gerçek dostlarıdır.” (Enfal, 8/ 72). Ensar– muhacir dayanışması sonunda, Hz. Peygamber’in Medine’de kurduğu çarşıda hayat canlanmış ve Medineliler, Yahudilerin ekonomik hâkimiyetinden kurtuldular.

Ensar Akabe’de Hz. Peygamber’e verdiği sözü tutarak onu her türlü tehlikelerden korumuş, Medine’de ki Yahudi ve müşriklere karşı, Mekkeli müşrik ve diğer düşmanlara karşı yapılan silahlı mücadelelerde devamlı bir şekilde Hz. Muhammed’in yanında yer almış ve birçok kahramanlık örneği vermişlerdir.

Ensarın fedakârlığını her fırsatta belirten Hz. Muhammed onları ancak müminlerin seveceğini, mükâfatın Allah tarafından sevilmek, nefret edenlerin cezasının da Allah’ın buğzuna uğramak olduğunu belirtmiştir. Feragat ve fedakârlıkları Resulullah tarafından ve bütün Müslümanlar tarafından takdir ile karşılanmış, İslam kardeşliğinin ideal bir uygulaması olarak örnek gösterilmiştir.

Hz. Muhammed, yeni Müslüman olan bazı Mekkelileri İslamiyet’e daha sıkı bağlanmalarını sağlamak için bol miktarda ganimet vermiştir. Bir kısım cahil Medineliler tarafından onun hemşerilerini tutacağını ve kendilerini bırakacağını ileri sürmeleri karşısında, Hz. Muhammed bunun doğru olmadığını söylemiş, başkaları ganimet mallarıyla dönerken onların Allah elçisiyle dönmelerinin daha hayırlı olacağını belirterek gönüllerini almıştır. Bütün insanlar bir vadiye, Ensar başka bir vadiye girse kendisinin onlarla beraber gideceğini ve hicret dini bir emir ve ibadet olmasaydı kendisini onlardan biri sayacağını ifade ederek onları mutlu etmiştir.

Benzer Konular: