umre ile ilgili bilgiler

Umre İle İlgili Bilgiler

Umre yapmak isteyen kişi önce Medine’ye gidecek ise, Mekke’ye hareket etmeden önce Medine’nin 10 km. dışında ki Zülhuleyfe mikat bölgesinde ya da uçakla gidiyorsa, bulunduğu otel de ihrama girer. Şayet hava yolu ile Türkiye’den direk olarak Cidde’ye gidip de oradan Mekke’ye gidecek ise uçağa binmeden önce hava alanında ya da uçak içerisinde ihrama girer.

İhramın sünneti niyeti ile iki rekât kılınır. Birinci rekâtta, Fatiha süresi ile kafirün süresi, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile İhlâs süreleri okunur. Umre için niyet edilir. Umre için şu şekilde niyet edilir; “Allah’ım, senin rızan için umreye niyet ettim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle”.

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la şerike lek”.

“Allah’ım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd da, nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur.” diye telbiye yapılarak ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Umre yolculuğu esnasında, herhangi bir grup ile karşılaşma da, konaklama ve hareket etme durumlarında telbiye ve tekbir getirilir. Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeye gelince tavaf için niyet yapılır.

“Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.”denir. Hacer-ül esved’in köşesinden başlayarak Kâbe etrafında dolaşarak, tekrar aynı köşeye gelmenin her birine şavt denir. Tavaf Hacer-ül esved’de başlar. Hacer-ül esved’de biter. Kâbe etrafında yedi defa dönülerek tavaf tamamlanır.

Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim’de iki rekat tavaf namazı kılınır. Birinci rekâtta Fatiha süresi ile Kafirün süresi, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile İhlâs süresi okunur.

Sa’y yapmak için Safa tepesine gidilir. Sa’yda Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya ise üç geliş şeklindedir. Sa’y Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe şavt denir. Bir sa’y ise yedi şavttan meydana gelir. Yedinci şavt Merve’de tamamlanınca sa’y duası yapılır.

Sa’y tamamlanınca erkekler saçlarını tıraş ederler ya da kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılmış olur. İhram yasakları kalkar. Böylece umre ibadeti tamamlanır.

Benzer Konular: