Umrenin Şartları Nelerdir?

Umrenin şartları:

1.İhram

2.Tavaf

Hac gibi belirli bir zamana bağlı olmaksızın yapılan Kâbe ziyaretine verilen tanımlamadır. Umre, Hanefi ve maliki mezheplerine göre sünnet’i müekkede, Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farz’dır.

Hac sadece hac mevsiminde yapılır. Umre ise her zaman yapılabilir. Sadece kurban bayramının arefe günü ve bu bayramın dört gününde yapılması mekruh’tur. Ramazanda yapılması ide daha çok sevaba vesile olur.

Umre esas itibariyle Kâbe’yi tavaf(Kâbe etrafında yedi kere dönmek)ve safa ile Merve tepeleri arasında yedi kere dönmektir. Hac görevinde olduğu gibi, Müzdelife’ye gitmek, Arafat ta vakfe yapmak, Mina’da şeytan taşlamak yoktur.

Mekke dışarısından olan bir kimse, Mikat yerinde, Mekkeli ise harem dışında ihrama girer. Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum. Umre’yi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur. Diyerek niyet eder, dua eder, telbiye de bulunur.

Harem’i Şerif’e gelince Kâbe etrafında yedi kere dolaşarak tavaf eder. İlk üç tur’da biraz nazlı yürür. Her tur da Hacer’ül Esved taş’ını selamlar.

Tavaf bittikten sonra iki rekât namaz kılınır. Safa tepesine çıkılır. Safa tepesinden başlayarak, safa ile Merve arasında, yedi kere gidip gelinir. Buna sa’y denir. Daha sonra saçlar kısaltılarak veya traş olunarak ihramdan çıkılır. Böylece sona ermiş olur.

Hac ihramı için geçerli olan bütün yasaklamalar, umre ihramı için de geçerlidir. İhram da iken bu yasaklardan her hangi birine uymayan kişinin, aynı şekilde ceza çekmesi gerekir.

Umrenin tek rüknü olan tavaf’da eşi ile cinsi temas da bulunan bir kişinin umresi fasit olur. Bu duruma düşen kişi umreyi bırakmaz. Devam eder. Ceza olarak bir koyun kurban eder ve tekrar umre yapar. Tavafın dört şavt’ını yaptıktan sonra aynı yasağa uymayanın umresi ise fasit olmaz. Ama onunda bir koyun kurban etmesi gerekmektedir.

Umrenin farz oluşu hususunda âlimler ihtilafa düşmüşlerdir. İmam Şafii ve imam Ahmed’e göre Hac gibi ömür de bir kere farzdır. Buna delil olarak da Kuran’da ‘haccı ve umreyi Allah için tamamlayın’. Emir şeklinde gelmiş olmasıdır. Demişlerdir. İmamı Şafii indinde ise farzdır. Zira onun için Resul-i Ekrem(sav):’umre bir farizadır. Tıpkı hac farizası gibi.’hadis-i şerifi vardır. denmektedir.

Benzer Konular: