Umre Rehberi

UMRE: Mikat’ta ihrama girip, Kâbe’yi tavaf ve ziyaret edip, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra, Tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

DUA ETMEK

Bu fırsatı bizlere veren yüce Allah’a tesbih ve tenzih ederiz. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Allah’ım bu yolculukta senden iyilik ve rızana uygun işler isteriz. Bu yolculuğu bize kolaylaştır. Allah’ım yolculuk ta sahibimiz sensin, sıkıntılardan, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımızı, ailemizi ve evlatlarımızı kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırız.

UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER

MENASİK: Hac ve umrenin eda edilmesiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.

MİKAT: Hıll bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınırlardır. Müslümanlar hac veya umre yaparlarken bu sınırlardan ihramlı olarak geçerler.

İHRAM: Hac veya umre yapmak isteyen kimsenin, normal zamanlarda yapması mübah olan bazı fiil ve davranışları niyet ile başlayıp, bu ibadeti bitene kadar kendisine yasaklamasıdır.

ERKEKLERİN İHRAM KIYAFETİ: Rida ve izar adı verilen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası belden bağlanan, diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır.

KADINLARIN İHRAM KIYAFETİ: Yüz ve eller dışında vücudun tamamını örten, tesettüre uyan ve ziynet içermeyen sade normal kıyafetlerdir.

İHRAM NAMAZI: İhram kıyafetini giyindikten sonra hac veya umre’ye niyet etmeden önce kılınan iki rekât namazdır. Bu namaz sünnettir.

TELBİYE: İhrama girdikten sonra, niyet edilir ve Kâbe’yi görünceye kadar tekrar edilen duadır.

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk, İnnel hamde venni-mete leke velmülk. La şerike lek”

TEHLİL: “La İlahe İllallahü vahdehü la şerikeleh lehülmülkü velehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadir”

TEKBİR: “Allahüekber” lafzı ile başlar. Allah’ın en büyük olduğunu ifade eder.

KÂBE: Yeryüzünün en kutsal yeridir. İbadet maksadıyla yapılmış ilk binadır. Allah’ın ev’idir.

HACER-ÜL ESVED: Kâbe’nin doğu köşesinde tavafa başlama işareti olarak konulmuştur. Cennet’ten gönderilmiş bir taştır.

İSTİLAM: Tavafa başlarken ve tavaf sırasında her bir şavt’ta hacer-ül esved’e selam vermektir.

ZEMZEM: Allah’ın(c.c) Hz.Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği suyun adıdır.

SAFA VE MERVE: Sa’y ibadetinin başlangıç ve bitiş ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

SA’Y: Safa’da başlayıp, Merve’de biten dört gidiş ve üç gelişten oluşan usulüne uygun yürümektir.

Benzer Konular: