Umre İle İlgili Bilgiler

Umre yapmak isteyen kişi önce Medine’ye gidecek ise, Mekke’ye hareket etmeden önce Medine’nin 10 km. dışında ki Zülhuleyfe mikat bölgesinde ya da uçakla gidiyorsa, bulunduğu otel de ihrama girer. Şayet hava yolu ile Türkiye’den direk olarak Cidde’ye gidip de oradan Mekke’ye gidecek ise uçağa binmeden önce hava alanında ya da uçak içerisinde ihrama girer.

İhramın sünneti niyeti ile iki rekât kılınır. Birinci rekâtta, Fatiha süresi ile kafirün süresi, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile İhlâs süreleri okunur. Umre için niyet edilir. Umre için şu şekilde niyet edilir; “Allah’ım, senin rızan için umreye niyet ettim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle”.

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la şerike lek”.

“Allah’ım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd da, nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur.” diye telbiye yapılarak ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Umre yolculuğu esnasında, herhangi bir grup ile karşılaşma da, konaklama ve hareket etme durumlarında telbiye ve tekbir getirilir. Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeye gelince tavaf için niyet yapılır.

“Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.”denir. Hacer-ül esved’in köşesinden başlayarak Kâbe etrafında dolaşarak, tekrar aynı köşeye gelmenin her birine şavt denir. Tavaf Hacer-ül esved’de başlar. Hacer-ül esved’de biter. Kâbe etrafında yedi defa dönülerek tavaf tamamlanır.

Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim’de iki rekat tavaf namazı kılınır. Birinci rekâtta Fatiha süresi ile Kafirün süresi, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile İhlâs süresi okunur.

Sa’y yapmak için Safa tepesine gidilir. Sa’yda Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya ise üç geliş şeklindedir. Sa’y Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe şavt denir. Bir sa’y ise yedi şavttan meydana gelir. Yedinci şavt Merve’de tamamlanınca sa’y duası yapılır.

Sa’y tamamlanınca erkekler saçlarını tıraş ederler ya da kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılmış olur. İhram yasakları kalkar. Böylece umre ibadeti tamamlanır.

Umre Ayeti

 “Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah’ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.” (Bakara,196)

* “Hac, bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse; artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıklarına en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!”.

“Ey İbrahim! İnsanları hac yapmaya çağır, dünyanın her tarafından ister yaya olarak ister nakil vasıtalarıyla gelip Rablerinin onlar için tahsis ettiği dünya ve ahret nimetlerine kavuşsunlar, belirli günlerde (hac günleri) Allah’a ibadet edip onlara nimet olarak verilen hayvanları kurban ederken Allah’ın adını ansınlar ve hem kendileri yesinler, hem de fakirleri doyursunlar. Böylece maddi ve manevi kirlerini gidersinler. Hac vecibelerini ve verdikleri sözleri yerine getirsinler ve Kâbe’yi tavaf etsinler.” (Hac/ 27.28.29.)

* “Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, âlemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’de ki Kâbe’dir.”  (Ali İmran, 96)

* “Orada (Mekke’de) Allah’ın (c.c)) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah’ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim’in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah’ı Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr ederek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir.” (Ali İmran,97)

* “Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyla Kâbe’ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa’y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.” (Bakara, 158)