UMRE GÖREVLİ MÜRACAATI

UMRE GÖREVLİ MÜRACAATI

UMRE GÖREVLİ MÜRACAATI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018-2019 yılı Umre Organizasyonu Görevli seçimi talimatını yayımladı. Bu talimata göre umre organizasyonunda görev alacak personel tespit edilecek.

MÜRACAAT KRİTERLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmeleri bakımından organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla, umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların umre organizasyonuyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018 umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirlenmiştir.

PERSONEL SEÇİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

A) KAFİLE BAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkez ve taşra birimlerinde halen,(il müftüsü, Mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi din işleri yüksek kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, diyanet işleri uzmanı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, Kur’an kursu baş öğreticisi olarak çalışanlar, umre görevli müracaatı yapabilir.

B) DİN GÖREVLİSİ

Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı unvanlarında fiilen çalışanlar, umre görevli müracaatı yapabilir.

C) BAYAN İRŞAD GÖREVLİSİ

Din işleri kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din işleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp olarak fiilen çalışanlar, umre görevli müracaatı yapabilir.

D) EKİP PERSONELİ

Halen, şube müdürü ve murakıp ile mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, şef, memur, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışanlar, umre görevli müracaatı yapabilir.

F) ŞOFÖR VE HİZMETLİ

05 Ekim 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son iki yıldır görev unvanında çalışanlar. Görevlendirme de sağlık açısından her hangi bir engel bulunmamalıdır.

Benzer Konular: