UMRE İLE İLGİLİ BİLGİLER

UMRE İLE İLGİLİ BİLGİLER

UMRE İLE İLGİLİ BİLGİLER

HAC: Belirli zamanda Kâbe ve etrafındaki bir kısım kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken menasiki yerine getirmektir.

UMRE: Belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girmek, Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra, tıraş olarak ihramdan çıkmak ile tamamlanan bir ibadettir.

MENASİK: Hac ile ilgili fiil ve ibadetlerden her birine “nüsük” ya da “mensek” denir. Umrenin eda edilmesi ile amellerin tamamına ise menasik denir.

MİKAT: Doğrudan Harem bölgesine ya da Mekke’ye gelenlerin ihramsız geçemeyecekleri sınırlardır. Harem bölgesi ile Mikat sınırları arasında kalan yerlere Hill denir. Harem ve Hill bölgeleri dışındaki Müslümanlar Mekke’ye gelirken bu sınırları ihramlı olarak geçerler.

İHRAM: Hac ya da Umre niyeti ile normal zamanlarda helal olan bir kısım fiil ve davranışların, niyet ile başlayıp ibadet bitinceye kadar yasak olmasıdır.

TELBİYE: İhrama girenlerin, niyet ile birlikte okumaya başlayıp Kâbe’yi görünceye kadar erkeklerin yüksek, hanımların düşük sesle tekrar etmeleri uygun görülen;

“Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde venni’mete Leke Velmülk. La Şerike Lek” duasıdır. Manası;

“Allah’ım! Davetine uydum. Emrine boyun eğdim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Davetine icabet ederek huzuruna geldim. Hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

TEKBİR: “Allahüekber” lafzı ile başlayan ve Allah’ın her şeyden üstün olduğunu ifade eden zikirdir.

KÂBE: Allah (c.c) katında dünyanın en kutsal yeridir. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar Kâbe’ye dönerek namaz kılarlar.

TAVAF: Hacer-ül Esved köşesi hizasında niyet ve istilam ile başlayarak, Kâbe’nin çevresinde yedi defa dönmektir.

HACER-ÜL ESVED: Kâbe’nin doğu köşesine tavafa başlamak için işaret olarak konmuş ve Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Cennet’ten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

ŞAVT: Tavaf esnasındaki yedi dönüşten her birine şavt denir.

SA’Y: Safa’dan başlayıp Merve’de bitmek üzere dört gidiş ve üç dönüşten ibaret bir yürüyüştür.

HAREM BÖLGESİ: Allah (c.c) tarafından “Harem bölgesi” olarak tanımlanan, sınırları Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından işaret olunan, Mekke ve çevresine yayılan geniş bir alandır.

ZEMZEM: Allah’ın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği suyun adıdır.

Benzer Konular: