Umre Nasıl Yapılır Hangi Dualar Okunur?

UMRE NASIL YAPILIR HANGİ DUALAR OKUNUR

İhram hazırlığı;

Umre yapmak isteyen Müslüman genel vücut temizliği yapar, tıraş olur, tırnaklarını keser ve gusül abdesti alarak güzel kokular sürer. Erkekler İç çamaşırları dâhil olmak üzere bütün kıyafetlerini çıkartarak İzar ve rida adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Ayaklarına arkası ve önü açık terlik giyerler. Kadınlar ise, normal elbise ve kıyafetlerini giyerler. Başlarını açmazlar ve yüzlerini de örtmezler.

İhram namazı;

İki rekât ihram namazı kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresinden sonra İhlâs suresini okunur.

Umreye niyet;

Umre yapmak isteyen kişi afakî ise mikat sınırlarını geçmeden, Hill bölgesinde oturuyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde oturuyorsa harem dışına çıkarak ihrama girer. İhrama niyet ederek ve telbiye getirerek girilir. Niyet etmek: umre yapacağını kalben belirlemektir.

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur.”

 Diyerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra;

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.”

(Ebu Davud, Menasik, 27, II, 404, İbn Mace, Menasik, 15,II, 974.) diyerek telbiye getirir. Böylece ihrama girilir.

Harem bölgesine girince;

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua edilir.

Mescid-i Harem’e girince;

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” diye dua edilir.

Kâbe’yi görünce;

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”

Diye dua edilir. Kâbe’nin tavafı yapılır.

Tavaf’tan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y tamamlanınca saç tıraşı olunur ve ihramdan çıkılarak umre ibadeti yapılmış olur.

Umre İçin Yapılması Gerekenler

UMRE İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Umre, her Müslüman’ın hayal dünyasını süsleyen, manevi dünyasını zenginleştiren, İslamiyet’in doğduğu yer olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v)) yaşadığı ortamı görmeyi, oraların havasını soluma imkânını sağlayan kutsal bir yolculuktur. Bundan dolayı her yıl dünyanın değişik bölgelerinden, milyonlarca Müslüman umre turları ile Mekke ve Medine şehirlerine gelerek Allah’ın istediği ibadeti Peygamber Efendimiz gibi yapma gayreti gösterirler.

Umre ibadeti için Müslümanların yola çıkılmadan önce ve yolculuk esnasında da umre için yapılması gereken hususlar vardır.

Yola çıkılmadan önce umre için yapılması gerekenler;

1.Daha önce ziyarete gidenlerden, umre için yapılması gerekenler konusunda bilgi almalıdır.

2.Akraba, komşu ve tanıdıklarla helalleşmelidir. Küskünlükler varsa barışılmalıdır.

3.Tövbe edilmelidir. Oruç gibi nafile ibadetler artırılmalıdır.

4.Umre yolculuna çıkacak kişi, borcu varsa ödemeli ya da vasiyet etmelidir.

5.Üzerinde her hangi bir emanet varsa sahibine teslim etmelidir.

6.Umre için yapılması gerekenlerden birisi de, mutlaka yola çıkmadan önce bedensel temizlik yapılmalı ve gusül abdesti alınmalıdır.

7.Dua isteyenlerin ve selam gönderenlerin listesi yapılmalıdır.

8.Umre yapacak olan kişi, geride bıraktığı aile fertlerinin ihtiyaçlarını gidermelidir.

9.Suudi Arabistan’da yemek genellikle iki öğün verildiği için, az yemek yemeye alışılmalıdır.

10.Gerekli olan para ve eşyalardan az veya fazla götürmemelidir.

11.Yola çıkmadan önce aşı olmalıdır. Aşı kartını da mutlaka yanında bulundurmalıdır.

12.Bagajlara mutlaka Ad, Soyadı, Adres ve Telefon numarası yazılmalıdır.

Yolculuk esnasında umre için yapılması gerekenler;

1.Öncelikli olarak Mekke’ye gidecek olanlar ihrama havaalanında gireceği için ihram ve terlikleri ayrı bir çanta da bulunmalıdır.

2.Devamlı olarak kullanılan ilaçlarız varsa, seyahat süresince yeterli olacak şekilde yanınıza almalısınız.

3.Cep telefonları gitmeden önce yurt dışı görüşmelerine açtırılmalıdır. Şarj cihazı da unutulmamalıdır.

4.Makas ve bıçak gibi kesici aletleri yanınıza almayınız, bagajınızda bulundurun. Gözlük kullanıyorsanız hafif olanı tercih ediniz.

5.Pasaportlarınızı el çantasında rahat olarak ulaşacağınız şekilde yanınızda bulundurun.

6.Suudi Arabistan’da, Dolar ve Riyal kullanacağınız için Türk Lirası yanınızda fazla bulundurmayınız. Bir miktar Riyal bulundurmak yeterlidir.

7.Bagajda 30 kg. fazlası ücrete tabidir. İhtiyaç fazlası malzeme götürmemelidir.

8.Uçuş saatinden 3 saat önce havaalanında hazır bulunmalıdır.

Umre Nasıl Yapılır?

Umre hac zamanı olan beş günden başka yılın her günü ihram ile yapılan tavaf ve say yapmak, saç kazımak ya da kesmektir.

Umrenin farzı ikidir. İhram, umrenin şartıdır. İhrama girmeden önce gerekli vücut temizliği yapılır. Mümkünse güzel koku sürülür. Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin dışında başkaları tarafından hissedilecek kokuları sürmelerinde mahzur vardır. Sıhhi tedbirler alınır. İhram yasağına uygun elbiseler giyilir. Erkekler giydikleri elbiseleri çıkarırlar, sadece izar ve rida denilen iki parça örtüye bürünürler. İzar bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya denir. Rida ise omuza alınan ve üstü örten parçaya denir. Bu iki örtünün temiz beyaz ve yeni olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalın olması gereklidir Ayaklara terlik giyilir, kadınlar ise elbiselerini çıkarmazlar. Onlar için daima tesettüre en uygun olan daha münasip olandır, tavaf ise rüknüdür.

Tavaf, Hacer’ül Esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyeti ile Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir Her bir dönüşe şavt denir Yedi şavt bir tavaf olur. Say yapmak ve tıraş olmak vaciptir. Say kelimesi koşmak hızlı yürümek anlamına gelir Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafından Safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki gidiş dönüş iki tepe arasında gidiş gelişe say denir. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına mesa denir. Merve de Safa ya her bir dönüşe şavt denir. Say’ın aslı, Hz. Hacer’ in kendisini emmekte olan oğlu Hz İsmail için su ararken bu iki tepe arasına koşması hatırına dayanmaktadır. Umre ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki mezhebinde sünnet, Şafi ve Hanbelî’de farzdır.

  1. Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir
  2. Telbiye, tekbir , tehlil salavat-ı şerife okunarak Harem i şerife girilir. Niyet edilerek umre tavafı yapılır.
  3.  Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin say’ı yapılır
  4.  Saçları tıraş ettirilip ihramdan çıkılır böylece umre tamamlanmış olur.

Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudüm ve veda tavafı yoktur.