Umre Nasıl Yapılır Hangi Dualar Okunur

Umre Nasıl Yapılır Hangi Dualar Okunur?

UMRE NASIL YAPILIR HANGİ DUALAR OKUNUR

İhram hazırlığı;

Umre yapmak isteyen Müslüman genel vücut temizliği yapar, tıraş olur, tırnaklarını keser ve gusül abdesti alarak güzel kokular sürer. Erkekler İç çamaşırları dâhil olmak üzere bütün kıyafetlerini çıkartarak İzar ve rida adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Ayaklarına arkası ve önü açık terlik giyerler. Kadınlar ise, normal elbise ve kıyafetlerini giyerler. Başlarını açmazlar ve yüzlerini de örtmezler.

İhram namazı;

İki rekât ihram namazı kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra Kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresinden sonra İhlâs suresini okunur.

Umreye niyet;

Umre yapmak isteyen kişi afakî ise mikat sınırlarını geçmeden, Hill bölgesinde oturuyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde oturuyorsa harem dışına çıkarak ihrama girer. İhrama niyet ederek ve telbiye getirerek girilir. Niyet etmek: umre yapacağını kalben belirlemektir.

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur.”

 Diyerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra;

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.”

(Ebu Davud, Menasik, 27, II, 404, İbn Mace, Menasik, 15,II, 974.) diyerek telbiye getirir. Böylece ihrama girilir.

Harem bölgesine girince;

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua edilir.

Mescid-i Harem’e girince;

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” diye dua edilir.

Kâbe’yi görünce;

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün.”

Diye dua edilir. Kâbe’nin tavafı yapılır.

Tavaf’tan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y tamamlanınca saç tıraşı olunur ve ihramdan çıkılarak umre ibadeti yapılmış olur.

Benzer Konular: