Umre Nasıl Yapılır?

Umre hac zamanı olan beş günden başka yılın her günü ihram ile yapılan tavaf ve say yapmak, saç kazımak ya da kesmektir.

Umrenin farzı ikidir. İhram, umrenin şartıdır. İhrama girmeden önce gerekli vücut temizliği yapılır. Mümkünse güzel koku sürülür. Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin dışında başkaları tarafından hissedilecek kokuları sürmelerinde mahzur vardır. Sıhhi tedbirler alınır. İhram yasağına uygun elbiseler giyilir. Erkekler giydikleri elbiseleri çıkarırlar, sadece izar ve rida denilen iki parça örtüye bürünürler. İzar bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya denir. Rida ise omuza alınan ve üstü örten parçaya denir. Bu iki örtünün temiz beyaz ve yeni olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalın olması gereklidir Ayaklara terlik giyilir, kadınlar ise elbiselerini çıkarmazlar. Onlar için daima tesettüre en uygun olan daha münasip olandır, tavaf ise rüknüdür.

Tavaf, Hacer’ül Esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyeti ile Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir Her bir dönüşe şavt denir Yedi şavt bir tavaf olur. Say yapmak ve tıraş olmak vaciptir. Say kelimesi koşmak hızlı yürümek anlamına gelir Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafından Safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki gidiş dönüş iki tepe arasında gidiş gelişe say denir. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına mesa denir. Merve de Safa ya her bir dönüşe şavt denir. Say’ın aslı, Hz. Hacer’ in kendisini emmekte olan oğlu Hz İsmail için su ararken bu iki tepe arasına koşması hatırına dayanmaktadır. Umre ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki mezhebinde sünnet, Şafi ve Hanbelî’de farzdır.

  1. Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir
  2. Telbiye, tekbir , tehlil salavat-ı şerife okunarak Harem i şerife girilir. Niyet edilerek umre tavafı yapılır.
  3.  Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin say’ı yapılır
  4.  Saçları tıraş ettirilip ihramdan çıkılır böylece umre tamamlanmış olur.

Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudüm ve veda tavafı yoktur.

Benzer Konular: