Kabe Nerededir?

Kâbe: Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde mescid-i haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan kutsal bir yapı.

Müslümanlarca dünya üzerinde ki en kutsal mekân olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kâbe’ye yöneltirler. Ölüler yüzleri Kâbe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülür. Kâbe, hac ibadeti için her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilir.

M.Ö.800 de inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kabe, putperestlerin ve paganların putlarının bulunduğu bir yapıydı.

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed(s.a.v) Kâbe’de köklü değişikliklere gitmiş ve put sayılmayan hacer-ül esved’in dışındaki bütün putları kaldırmıştır. İslam’da Kâbe’nin ilk olarak Adem(a.s) tarafından yapıldığına, ancak ondan geriye sadece temellerinin ayakta kaldığına inanılır.

İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe’nin temellerini yükseltiyor.”Ey rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” diyorlardı.(Bakara suresi 127.ayet)

İslamiyet’ten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kâbe’de 360 tane put bulunuyordu. Bunların en büyüğü al-ilahi idi ve güneşle evliydi. Üç tanede kızları vardı. Mekke’nin fethinden sonra putlar atılmıştır.

Kâbe tarih boyunca birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da tamamen yıkılmış, çeşitli felaketlere maruz kalmış ve sonunda inşa çalışmaları yapılmış bugünkü durumuna gelmiştir. Günümüzde Kâbe’yi barındıran mescid-i haram toplam 361.000 Metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

Kâbe’yi ilk inşa edenin Hz. İbrahim olduğu iddia edilir. Yapı olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Yüksekliği 16 metredir. 630 yılında yüksekliğinin bundan daha az olduğunu Mekke’nin fethi günü Hz. Muhammed’in damadı Ali bin Ebu talibi omuzlarına çıkarıp onun da Kâbe’nin üzerindeki putları aşağı indirip kırdığına dair rivayet edilen hadis’ten anlıyoruz.

Yezit ve Abdullah bin Zübeyir savaşında Kâbe, mancınık atışından isabet alarak yıkılmış ve yanmıştı. Abdullah bin Zübeyir Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa etti. Mervan döneminde ise Kâbe eski durumuna getirildi.

Yeryüzündeki bütün Müslümanlar, nerede olursa olsunlar namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denir. İslamın beş şartından bir olan hac esnasında Kâbe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki defa tavaf yapılır. Bunların dışında ise sünnet olan tavaflar vardır. Tavaf saat yönünün tersine bir yönde hacer-ül esved hizasından başlanarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Hac esnasında milyonlarca Müslüman aynı anda Kâbe’yi tavaf ederler.

Benzer Konular: