İhram Yasakları Nedir?

İhrama girme: Hac veya umreye niyet eden kişinin, normal zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları hac veya umre bitene kadar kendi nefsine haram kılması demektir.

İhrama giren kişi, için bazı iş ve davranışlar yasaktır. Bunlara ihram yasakları denir. Bu yasaklar ihrama girildiği andan, yani niyet ve telbiyeden sonra başlar, ihramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı kişinin ihram yasaklarına uyması vaciptir. Yasakları ihlal edenlere yasağın çeşidine ve ihlal biçimine göre değişen cezalar gerekir.

İHRAM GİYENE YASAK OLANLAR

1-Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.

2-Koltuk altı ve kasık altı tıraşı tıraşı olmak veya yolmak.

3-Vücudun diğer yerlerindeki kılları kesmek veya koparmak.

4-Tırnakları kesmek.

5-Vücut ya da ihrama (kadınlar elbiselerine) güzel koku sürmek, kokulu sabun kullanmak.

6-Giyim elbisesi olarak hazırlanmış, dikilmiş ya da örülmüş giysileri giyinmek. Bu kıyafetler giyilmez de omuza alınır veya yatarken üzerine alınırsa yasak değildir. Sadece başın açıkta olması gerekir.

7-Başı veya yüzü örtmek, bere, takke giymek ya da sarık sarmak gibi.

8-Erkekler için, topukları kapalı ayakkabı, çorap veya eldiven giymek yasaktır. Kadınlar normal elbiselerini giyerler. İhramlı iken, sadece yüzlerini örtmezler.

9-Cinsel ilişki veya öpme v.s…gibi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak.

10-Şehvet duygularını tahrik eden şeyleri konuşmak.

11-Ta’at’tan ayrılıp, haram fiilleri yapmak.

12-Başkaları ile tartışmaya girmek, kavga etmek, küfür etmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak, diğer hacılara saygısızlık yapmak.

13-Her türlü kara avı yasaktır. Eti yensin ya da yenmesin fark etmez.

14-Av hayvanlarına zarar vermek.

15-Avcıya avı göstermek, ya da avlanmasına yardımcı olmak.

16-Harem bölgesinde ki kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların kopartılması, ihramlı ya da ihramsız olsun yasaktır.

17-Hamama gitmek.

18-Hatmi ile başını yıkamak.

Bunları bilerek ya da bilmeyerek, unutarak yapanlara; kurban kesmek ve sadaka verme cezaları gerekir. Ceza olarak kesilen kurbandan ceza sahibi yiyemez.

İHRAMLI İKEN YASAK OLMAYANLAR

İhramlı iken yıkanmak, parfümsüz sabun kullanmak, diş fırçalamak, diş çektirmek, kırılan tırnağı çıkarmak, zarar veren kılı koparmak, kan aldırmak, iğne yapınmak, yara üzerine sargı sarmak, kol saati, yüzük takmak, bilezik takmak, kemer kullanmak, omuza çanta asmak, yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto, hırka benzeri giysileri giyinmeden omuza almak yasak değildir.

Benzer Konular: