Kabe’nin Dış Ölçüleri

Kâbe: Mekke’de bulunan küp şeklinde bir ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı olarak kabul edilir. Bu yapının etrafını çevreleyen kısım’a mescid-i haram denilir. Kur’an da Kâbe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir.

Dünyanın her bölgesindeki Müslümanlar, nerede olursa olsunlar namazlarını Kâbe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne ise kıble denilir.

İslam’ın beş temel şartlarından biri olan hac esnasında Kâbe, farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en azından yılda iki defa ziyaret edilir. Bunların dışında da sünnet olan tavaflar yapılır. Tavaf, hacer-ül esved köşesinden başlayarak saat yönünün tersi bir yönde Kâbe’nin etrafında tam yedi defa yürümektir. Tavaf sırasında dönülen her bir tura ise bir şavt denir. Tavaf, umrenin şartları arasındadır. Hac esnasında en azından beş milyondan fazla hacı toplanarak, aynı anda tavaf yaparlar.

Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide mescid-i haram denilmektedir. Kâbe’nin geniş duvarı yaklaşık bir küp şeklindedir.

Kâbe’nin kuzeydoğu duvarı 12.63m.kuzeybatı duvarı 11.03 m. güneybatı duvarı 13.10 m. Güneydoğu duvarı 11.22 m. ve yüksekliği 13 metredir.

145 metre karelik bir alan üzerine kurulmuştur. Duvarlarında Mekke tepelerinde ki granit taşları kullanılmıştır.

KÂBE’NİN BÖLÜMLERİ

Hacer-ül esved: Kâbe’nin doğu köşesinde hacer-ül esved taşı vardır. Görünen kısmı yaklaşık 16.5×20 cm.dir. Kara parlak bir taştır.

Kâbe kapısı: Kâbe’nin doğu duvarında zeminden 2.13 metre yükseklikte bulunmaktadır.

Altınoluk veya mizab: Kuzey duvarı üzerinde bulunan altından yapılmış oluk.

Şadervan: Kâbe’nin duvarlarının diplerini yağmur ve sel sularından korumak amacı ile yapılmış mermer koruma.

Hicr: Kâbe’nin batı duvarının önünde bulunan ve 90 cm yüksekliğinde ve 1,5 m. eninde beyaz mermerden yapılmış İsmail duvarı ya da hatim adı verilen alçak duvarla sınırlanmış bir bölge.

Multezem: Kâbe’nin doğu duvarında Kâbe kapısı ile hacer-ül esved arasındaki duvar kısmı. Bazı hadislerde multezemin duaların kabul edildiği, mübarek bir yer olduğu belirtilir.

Makam-ı İbrahim: İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kâbe inşa esnasında İbrahim’in ayak izini bıraktığı bir mevki.

Hacer-ül esved veya şarki köşe: Doğu köşesi.

Yemani: Güney köşesi.

Şami köşe: Batı köşesi.

Iraki köşe: Kuzey köşesi.

Kâbe örtüsü veya kisve: Kabe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü.

Cebrail makamı: Kâbe’nin doğu duvarının önünde, kapının bulunmadığı ıraki köşesinin hemen yanında bulunan mevki.

Benzer Konular: