HAC VE UMRE KAVRAMLARI

HAC VE UMRE KAVRAMLARI

HAC VE UMRE KAVRAMLARI

AFAKÎ: Mikat sınırlarının dışından gelen hacılar.

ALTINOLUK: Kâbe’de, Hatimin karşısındaki kuzey duvarının üst orta kısmındaki yağmurları akıtan oluk.

ARAFAT: Mekke’nin güney doğusunda, vakfenin yapıldığı yer.

BAB-I CİBRİL: Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı.

BAB-ÜR RAHME: Rahmet kapısı. Medine’de Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı.

CEBEL-İ RAHME: Arafat ovasının ortasındaki tepe. Rahmet dağı demektir.

CEBEL-SEVR: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken ilk sığındığı yer.

CEM-İ TAKDİM: Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi mezhebinde yalnız hac mevsiminde arife günü Arafat’ta, öğle ve ikindi, öğle vaktinde kılınır.

CEM-İ TEHİR: Vakti çıkan namazı, vakti giren namazla birlikte kılmaktır. Hanefi mezhebinde yalnız hac mevsiminde arife günü Müzdelife’de akşam ile yatsı birlikte, yatsı vaktinde kılınır.

CEMRELER: Mina’da birbirine birer ok uzaklıkta bulunan üçtaş kümesidir. Bunlardan birincisine Cemre-i Ula, ikincisine Cemre-i Vusta, üçüncüsüne Cemre-i Akabe denir.

CENNET’UL BAKİ: Medine’de bulunan kabristanın adı. Bu kabristanda, yaklaşık on bin sahabenin yattığı söylenir. Peygamberimizin oğlu, İbrahim’de buradadır. Bu kabristanda peygamberimizin çok yakınları ve büyük sahabeler de vardır.

HAC VAKTİ: Arife ve bayram günleri olmak üzere beş gündür.

HAC AYLARI: Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin ilk on günüdür,

HACC-I EKBER: Farz olan hac. Haccetül-İslam da denir.

HACC-I ASGAR: Umre.

HACER-ÜL ESVED: Kâbe’nin doğu köşesinde Cennetten gelen parlak taş.

HERVELE: Safa ile Merve arasında sa’y yapılırken yeşil direkler arasında süratli ve çalımlı yürümek.

HİL: Harem bölgesi ile mikat sınırları arasında kalan yerlerdir.

İHRAM: Hac ve umrede kuşanılan iki parça örtüdür. Ayrıca hac veya umre için niyet etmeye ve telbiyeye de ihram denir.

İZAR: İhramlının belden aşağıya doladığı örtü. Belden üst kısmını örtene de rida denir.

İZTİBA: Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmak. Böylece sağ omuz ve kolu ihramın dışında bırakmaktır.

MEKKİ: Mekke’de ve Mikat sınırları içinde ikamet eden kimseler.

MENASİK: Hacla ilgili fiil ve ibadetler.

MESCİD-İ HARAM: Beytullah’ın etrafındaki mescittir.

SA’Y: Safa’dan başlayarak Merve’ye, Merve’den Safa’ya dört gidiş, üç geliş.

Benzer Konular: