UMRE İBADETİ NASIL YAPILIR

UMRE İBADETİ NASIL YAPILIR

UMRE İBADETİ NASIL YAPILIR

UMRE İBADETİ

Umre, Hac gibi Hz. İbrahim ile başlamış ve Hz. Muhammed’e (s,a,v) kadar eda ile gelmiştir. Umre ibadetinin nasıl yapılacağını, Hicretin 7. yılında Peygamber efendimiz ilk umresi ile nasıl yapılacağını öğretmiştir.

Umre ibadetinin iki farzı vardır.

1-İhrama girmek.

2- Tavaf yapmak.

Umre ibadeti yapmak için, ilk önce ihrama girme hazırlığı yapılır. Genel bir vücut temizliği yapılır ve gusül abdesti alınır. Erkekler iç çamaşırları dâhil bütün kıyafetlerini çıkarır, izar ve rida adlı iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini giyerler.

İki rekât ihram namazı kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra “kafirün” suresi, ikinci rekatında ise Fatiha suresinden sonra “ihlas” süresi okunur.

Umre ibadeti yapmak isteyen kimse afaki ise mikat sınırlarını geçmeden, Hıll bölgesinde ikamet ediyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde bulunuyorsa Hill bölgesinde Tenime giderek ihrama girer.

İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek sureti ile girilir. Niyet etmek umre yapacağını kalben onaylamak demektir.

“Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek tasdik edilir.

Niyet ettikten sonra ise;

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.” diye telbiye getirilir. Bu şekilde ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Mekke’ye abdestli girmek sünnettir. Yol boyunca tekbir, tehlil, telbiye, salâvat-ı şerife okunur.

Hacer-ül Esved’in bulunduğu hizadan başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dolaşarak tavaf yapılır. Kâbe etrafında dönülen her tura bir şavt denir. Tavaf tamamlanınca iki rekât namaz kılınır.

Umre ibadetinde Kâbe’nin tavafı tamamlanınca, sa’y yapmak için hazırlık yapılır. Safa tepesinden başlayarak, Merve tepesine doğru dua ve zikir ile yürünür. Ardından Merve’den Safa tepesine doğru yürünür Bu şekilde sa’y yedinci turda Merve tepesinde biter.

Sa’y tamamlanınca tıraş olunur, ihramdan çıkılır ve umre ibadeti tamamlanmış olur.

Umre ibadeti yapan kişiler için Mekke ve Medine’de ziyaret yerleri vardır. Buraları gezmek ve görmek her zaman nasip olmaz. Değerlendirmek gerekir.

Benzer Konular: