HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR KISACA

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR KISACA

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR KISACA

HAC İLE UMRE

Dinimizde beden ile yapılan ibadetler olduğu gibi, mal ile yapılan ibadetler de vardır. Mal ile yapılan ibadetlerden iki tanesi hac ile umredir. Hac ile umre arasında zaman ve yükümlülükler bakımından farklar vardır.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belirli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Bunlar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara süresi bu aylara şöyle işaret etmektedir.”Hac belli aylardadır” (Bakara,2/197)

Müslümanlar isterlerse Şevval ayında Hac yapmaya niyet ederek ihrama girebilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasikleri tamamlandığı için bu aylar “Hac ayları” olarak isimlendirilir. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak kabul ederler.

UMRE İBADETİ

Hac zamanı haricinde diğer bütün zamanlarda umre yapılabilir. Umrede yapılması gerekli olanlar hacca göre daha az ve daha kolaydır. Umre ibadeti niyet etmek, İhrama girmek, tavaf yapmak, sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkılmak suretiyle tamamlanan bir ibadettir.

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

HAC İBADETİNDE YAPILANLAR

 • Hac, İslam’ın beş şartından birisidir. Hacca gidilmesi farzdır. Umre ise sünnettir.
 • Hac ile Umre için, Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılırken (Kurban bayramı) Umre’de ise, herhangi bir sayı yoktur. İstenildiği kadar yapılabilir.
 • Hac daha zor süreci olan bir ibadettir.
 • Hac yapan bir kimse bütün günahlarından temizlenir.
 • Müslümanlar, hayatlarında bir defa yerine getirmekle farzı yerine getirmiş olurlar.

 UMRE İBADETİNDE YAPILANLAR

 • Umre için belirli bir vakit yoktur.
 • Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre ibadetinde namazları cem etme yoktur. (Cem-i Takdim ve Cem’i Tehir)
 • Umre ziyaretinde şeytan taşlama yoktur.
 • Umre ziyaretinde kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.
 • Umre ibadetinde kurban kesme yoktur.

Hac ile umre arasındaki farklar zaman ve yükümlülük olduğu kadar, fiyat olarak da farklı olmaktadır. Genel olarak Hac fiyatları umre fiyatlarına göre daha pahalıdır. Ekonomik durumu iyi olanlar haccı tercih etmelerine rağmen, hacca gideceklere kota uygulaması yapılması onları da umre ziyaretine yönlendirmektedir.

Benzer Konular: