UMRE İÇİN PASAPORT NASIL ÇIKARILIR

UMRE İÇİN PASAPORT NASIL ÇIKARILIR

UMRE İÇİN PASAPORT NEREDEN ALINIR

Umre için pasaport işlemleri artık Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Bu yeni düzenleme sayesinde pasaport işlemleri daha hızlı sonuçlanıyor. Bordo pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlar kendilerine en yakın İl ya da ilçe nüfus müdürlüklerine, yeşil pasaport veya hizmet pasaportu alacak vatandaşlar ise İl nüfus müdürlüklerine müracaat edecek.

PASAPORT HARÇ BEDELİ

2018 yılı için 6 aylık pasaport harç bedeli 137,40 TL olarak belirlendi. 6 aylık pasaportun maliyeti toplam olarak 245,40 TL oldu.

2018 Türkiye Pasaport Harç ve Defter bedelleri;

6 Aylık Harç Bedeli=137,4 TL, Defter Bedeli=108 TL, Toplam=245,4 TL.

1 Yıllık Harç Bedeli=208,8 TL, Defter Bedeli=108 TL, Toplam=308,8 TL.

2 Yıllık Harç Bedeli=327,8 TL, Defter Bedeli=108 TL, Toplam=435,8 TL.

3 Yıllık Harç Bedeli=465,5 TL, Defter Bedeli=108 TL, Toplam=573,5 TL.

4-10 Yıl Harç Bedeli=656 TL,   Defter Bedeli=108 TL, Toplam=764 TL.

UMRE İÇİN PASAPORT BAŞVURUSU

Umre için pasaport almak isteyen vatandaşlar, bordo pasaport alacaklar ise, kendilerine en yakın İl ya da ilçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak işlemlerini yaptırabilirler.

Umre için pasaport almak isteyen vatandaşlardan, yeşil pasaport ya da hizmet pasaportu alacak olanlar da İl nüfus müdürlüğüne başvuru yapmalıdır.

Umre için pasaport başvurusu yapıldığında, tanzim merkezinde düzenlenir ve başvuru sahibinin adresine 7-10 gün içerisinde PTT ile teslim edilir.

UMRE PASAPORTU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı,
 • 2 Adet Biyometrik fotoğraf. Ön cepheden çekilmiş, arka fonu beyaz renk olacak.
 • Biyometrik fotoğraf çizgi ile çerçeve içine alınmamalıdır.
 • Biyometrik fotoğrafta yüz 32 ile 36 mm. arasında olmalıdır.
 • Pasaport Defter Bedeli Makbuzu bulunmalıdır.
 • Maliye Bakanlığınca her yıl düzenlenen Pasaport Defter Bedeli, Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.
 • Vergi tahsil alındısının Mükellef yazılı birinci suretine tahsil edilmiştir kaşesi ile banka görevlisinin ıslak imzasının bulunması gerekir.
 • Umre için pasaport Harç Bedeli Makbuzu bulunmalıdır.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Umre için Pasaport işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılmaktadır. ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya ”randevu.nvi.gov.tr.” internet adresi üzerinden randevu alınabilmektedir.

UMRE YAPARKEN OKUNACAK DUALAR

UMRE YAPARKEN OKUNACAK DUALAR

Umre yapmak isteyen kimse, ilk önce güzel bir vücut temizliği yapar, gusül abdesti alır ve iki rekat ihram namazı kılar.

Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden kafirün suresini, ikinci rekâtında ise Fatiha suresinden sonra ihlâs suresini okumak gerekir.

UMREYE NİYET

Umre yapmak isteyen kimse, mikat sınırlarını gelmeden ihrama girer. İhrama niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Niyet, umre yapacağının kalben belirlenmesi demektir.

“Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diye dil ile ifade edilir.

Niyet ettikten sonra,

“Buyur Allah’ım buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur” diyerek dua okunur ve telbiye getirilir. Bu şekilde ihrama girilmesi ile birlikte ihram yasakları başlar.

HAREM BÖLGESİNE GİRİNCE OKUNACAK DUA

Mekke’ye yaklaşıp Harem bölgesine girince şu dua okunur;

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir, Beni cehenneminden koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diyerek dua edilir.

Mekke’ye abdestli girmek sünnet, gündüz girmek müstehaptır. Mekke’de, Mescid-i Harem’e gidilirken yolda tekbir, tehlil, telbiye ve salâvat-ı şerife getirilir. Saygı ile

“Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru” diye dua ederek Mescid-i Harem’e girilir.

KÂBE’Yİ GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

Beytullah’ı görünce tekbir ve tehlil getirilir ve şu dua okunur;

“Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin evindir. Onu sen yücelttin, Sen şereflendirdin. Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün” duası ve bilinen başka dualar okunur.

UMRE FARZLARI

UMRE FARZLARI

UMRE

Umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Ziyaret biçimi hac ziyaretine benzer. Ancak hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre, ihrama girerek, tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaktan ibaret olan bir ibadettir. Hanefi ve Maliki mezhebine göre, Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır.

UMRENİN FARZLARI

Umrenin farzları Hanefi mezhebine göre, ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şafii ve Hanbelî’lere göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa’y ve tıraş olmak birer rükündür. Maliki mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş olmak ise vaciptir.

UMRENİN ZAMANI

Umre için belirli bir zaman yoktur. Yılın her zamanında yapmak mümkündür. Ramazan ayında yapılması daha faziletli olarak kabul edilir. Sadece, Hanefi mezhebinde “teşrik günleri” denilen yılın beş günü yani, kurban bayramının arife ve bayramın 4 günü umre yapmak tahrimen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, hac yapmayan kişilerin teşrik günleri dâhil her zaman umre yapmaları kerahetsiz caiz görülmüştür. Hac yapanlar ise, Malikilere göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şafiiler ise veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

UMRENİN YAPILIŞI

Müslümanlar bulundukları yere göre mikat sınırında ya da Harem bölgesi dışında usulüne uygun olarak ihrama girerler. Harem-i şerif’e gelince:”Allah’ım, senin rızanı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!”şeklinde niyet ederek umre tavafı yapılır. Umre tavafından sonra iki rekât namaz kılınır. Tavaf namazı kıldıktan sonra,”Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre sa’y yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve onu benden kabul eyle!” diyerek niyet edilir ve Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y tamamlanınca uygun bir şekilde tıraş olunur, ihramdan çıkılır ve umre tamamlanmış olur.

UMRE ÇEŞİTLERİ NELERDİR

UMRE ÇEŞİTLERİ NELERDİR

UMRE YAPMAK

Umre, hac gibi (vacip, müstehap, müfrede ve temettü) olabilir.

Hac şartlarına sahip olan kimselere umre yapması da vacip olur. Umre vazifesi, hac vazifesi gibi en uygun zaman da yerine getirilmesi gerekli olan vaciplerdendir. O halde bir kimse, hac için müstati olmasa bile umre için müstati olursa umreyi yerine getirmek vaciptir. Zahiren vazifesi temettü haccı olup da sadece umre için mustati olan bir kimseye müfrede umreyi yapması vacip olmaz.

Bu şekilde mustati olan bir kimse hac döneminden önce ölecek olursa, ölen kimsenin adına müfrede umre yapılması için malından ecir tutulması vacip olmaz. Aynı durumda hac için ecir olan bir kişinin niyabet haccını yerine getirmesi, yerine getirdikten sonra umre haccı yapması, o esnada umre yapama imkânı olsa bile vacip olmaz. Tabi ki en uygun olanı zikredilen yerlerde ihtiyata riayet etmektir. Ancak temettü haccını yerine getiren bir kimsenin müfrede umre yapmak istemesi vacip değildir.

Umrenin her ikisi de aynı kişi olursa, ister kendisi yapsın, isterse başkası yapacak olsun bir ay içinde iki umre yapılmaz. Bir umre kendi için, bir umre de başkası için olursa bir ayda iki umre yapılması caiz olur. İki ayrı kimse için de aynı anda umre yapılabilir. Müfrede umresi ile temettü umresi arasında belirtilen aralığın gerekliliği sakıncalı olur.

Yılın her döneminde umre yapmak için her hangi bir engel olmaz. İki umre arasında 30 gün beklemeye gerek yoktur. Umrenin biri ayın başında, diğeri de ayın sonunda olmak üzere yapılabilir.

Zilhicce ayında temettü umresi yapan bir kimse, müfrede umre yapmak isterse, müfrede umreyi muharrem ayına kadar beklemesi en uygun olanıdır. Müfrede umreyi Şevval ayında yapan bir kimse temettü umresi de yapmak isterse, aynı zamanda temettü umresi yapmaması daha uygun olur. Ancak temettü umresi ile hac arasında müfrede umre yapmak isteyen kimse, zahiren temettü umresini bozar ve yenilemesi gerekir. Mekke’de tevriye gününe kadar hac yapmak için kalırsa daha önce müfrede umre yaptığı müfrede umresi, temettü umresi sayılır. Bundan sonra ise temettü haccı yerine getirilir.

Temettü umre ile Müfrede umrenin amelleri birdir. Müfrede umresinde nisa tavafı vacip, temettü umresinde ise vacip değildir.

UMRE PASAPORT ÜCRETLERİ

UMRE PASAPORT ÜCRETLERİ

2019 YENİ PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR

2019 yeni pasaport ücret tarifesi değişti. Yeni yıl döneminde pasaport fiyatlarına yüzde 23,73 oranında zam geldi. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Peki, 2019 Yeni Pasaport ücretleri ne kadar?

2019 yeni Pasaport ücretleri Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile belli oldu. Yeni dönemde pasaport ücretlerine yüzde 23.73 oranında zam yapılacak.

RESMİ GAZETE TEBLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için yüzde 23.73 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayınlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

2019 PASAPORT FİYATLARI

6 Aylık Geçerli Pasaport Ücreti: 137,40 TL+108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli=245,40 TL.

1 Yıllık Geçerli Pasaport Ücreti: 200,80 TL+ 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli=308,80 TL.

2 Yıllık Geçerli Pasaport Ücreti: 327,80 TL+ 108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli=435,80 TL.

3 Yılık Geçerli Pasaport Ücreti: 465,50 TL+108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli=573,80 TL.

4-10 Arası Geçerli Pasaport Ücreti:656,10 TL+108 TL Pasaport Cüzdan Bedeli=764 TL.

PASAPORT EVRAK LİSTESİ

1-Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı.

2-Harç ve cüzdan bedeli makbuzu.

3-2 adet biyometrik fotoğraf.

4-Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi.

6-Varsa eski pasaport

7-Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise, yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

2018 DİYANET UMRE FİYATLARI

2018 DİYANET UMRE FİYATLARI

Diyanet Umre fiyatlarını açıkladı. Umre kayıtları başladı.

2018-2019 yılında Diyanet organizasyonu ile umre’ye gitmeyi tercih edenler;

1-Aşağıdaki tur programlarından kendine uygun olanı belirlemeli

2-Seçilen tura ait “banka turkodu” alınmalı

3-Kodla birlikte giderek Diyanet’le anlaşmalı bankalardan birine umre ücretini yatırmalı

4-En yakın Müftülüklere müracaat edip umre kayıtlarını yaptırmalılar.

OTEL KONAKLAMA TÜRÜ (7 GÜNLÜK UMRE PROGRAMI)

3 Gün veya Gece Medine, 4 Gün veya Gece Mekke.

Medine otel: Hilton-Obray

Mekke otel: Fairmont-Swiss Makam

TURLAR.     SON MÜR. TAR.       GİDİŞ TARİHİ.      DÖNÜŞ TARİHİ.    2 KİŞİLİK ODA

1.TUR.          19 EKİM 2018.          03 KASIM 2018.     10 KASIM 2018.      6.650 SAR

2.TUR.          26 EKİM 2018.          17 KASIM 2018.     24 KASIM 2018.      6.650 SAR

3.TUR.          02 KASIM 2018.       24 KASIM 2018.     01 ARALIK 2018.    6.650 SAR

4.TUR.          09 KASIM 2018.       08 ARALIK 2018.   15 ARALIK 2018.    6.650 SAR

5.TUR.          16 KASIM 2018.       15 ARALIK 2018.   22 ARALIK 2018.    6.650 SAR

6.TUR.          30 KASIM 2018.       29 ARALIK 2018.   05 OCAK 2019.        6.975 SAR

7.TUR.          14 ARALIK 2018.     12 OCAK 2019.      19 OCAK 2019.         6.975 SAR

8.TUR.          21 ARALIK 2018.     19 OCAK 2019.      26 OCAK 2019.         6.975 SAR

9.TUR.          28 ARALIK 2018.     26 OCAK 2019.      02 ŞUBAT 2019.       6.975 SAR

10.TUR.        04 OCAK 2019.         02 ŞUBAT 2019.    09 ŞUBAT 2019.       6.975 SAR

11.TUR.        18 OCAK 2019.         16 ŞUBAT 2019.    23 ŞUBAT 2019.       6.700 SAR

12.TUR.        01 ŞUBAT 2019.       02 MART 2019.      09 MART 2019.         6.700 SAR

13.TUR.        15 ŞUBAT 2019.       16 MART 2019.      23 MART 2019.         6.700 SAR

14.TUR.        08 MART 2019.         06 NİSAN 2019.     13 NİSAN 2019.        6.700 SAR

15.TUR.        15 MART 2019.         13 NİSAN 2019.     20 NİSAN 2019.        6.700 SAR

16.TUR.        29 MART 2019.         27 NİSAN 2019.     04 MAYIS 2019.       6.700 SAR

UMRE DÖNEMLERİ

1.Dönem: 1 Kasım 2017-15 Ocak 2018

2.Dönem: 15 Ocak-10 Şubat 2018

3.Dönem: 10 Şubat-15 Mart 2018

4.Dönem: 15 Mart-10 Mayıs 2018

5.Dönem: Ramazan Ayı

UMRE İÇİN HANGİ PASAPORT

UMRE İÇİN HANGİ PASAPORT

Umre’ye gitmek isteyen vatandaşlarımız mevcut durumlarına göre pasaport alma hakkına sahiptir. Ülkemizde 4 çeşit pasaport türü mevcuttur.

1-Yeşil pasaport (umumi pasaport)

2-Bordo pasaport umumi pasaport)

3-Gri pasaport (görev pasaportu-hizmet pasaportu)

4-Siyah pasaport (diplomatik pasaport)

2011 yılı itibariyle çipli pasaport uygulamasına geçildiğinden dolayı, pasaport renklerinde bazı değişiklikler olmuştur.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Yeşil pasaport, devlet memurlarının 1,2. ve 3.kadro derecesinde olanlarına verilir. Yeşil pasaport çıkarma hakkı kamu personeli arasında kadro dereceleri 1.2.3 olması şartını getirmektedir. Bu durumda olan memurlar emekli olduklarında da pasaport hakları devam eder. Ayrıca yeşil pasaport sahibi olan memurların eşleri de yeşil pasaport haklarından faydalanırlar. Yeşil pasaport sahipleri 130 ülkeye vizesiz ya da sınır kapısında online vize alarak gitme hakkına sahip olurlar.

BORDO PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Devlete hizmet eden farklı durumlarda ki kişilere makamlarına göre yeşil, gri ve siyah pasaport verilir. Normal vatandaşlara ise bordo pasaport uygun görülmüştür. Şayet yeşil, siyah veya gri pasaport alma durumu söz konusu değilse, bordo pasaport almak için başvurulması gerekir.

Bordo pasaport, pasaport çeşitleri içerisinde dolaşma alanı en sınırlı olanıdır. Bu durumda olmasına rağmen yine de dünyada ki ülkelerin yarısından fazlasına vize almadan, kapıda vize ve online vize almak mümkündür. Biometrik pasaporta geçmeden önce, bordo pasaportun rengi lacivert renkte idi. Şimdi ki rengi bordo olmuştur.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Siyah ya da yeşil pasaportu bulunmayan, resmi daireler aracılığı ile her hangi bir görev için yurt dışına gönderilen kişilere gri pasaport verilir. Örneğin normal olarak bordo pasaport sahibi olan bir kişi belediye veya özel idare tarafından yurt dışına göreve gidecek ise, bu kişiye gri pasaport verilir. Gri pasaport sahibi kimsenin görevde olduğu süre içerisinde, aile fertleri de yeşil pasaport sahibi olurlar.

SİYAH PASAPORT KİMLERE VERİLİR

Siyah pasaport TBMM üyeleri, Bakanlar, Orgeneraller, Valiler ve Büyükşehir Belediye Başkanları gibi devletin en üst düzey seviyesinde görev yapan kimselere, görevde oldukları süre esnasında verilen pasaportlardır. Siyah pasaport sahibi olan kimselerin bazı aile bireyleri de yeşil pasaport sahibi olurlar.

UMRE VE HAC NEREDEDİR?

UMRE VE HAC NEREDEDİR

UMRE NEDİR

Umre; onarmak, tamir etmek, imar etmek manalarına gelmektedir. Bir Müslüman’ın Hac zamanı dışında (Teşrik günleri denilen 5 gün dışında) günümüzde Suudi Arabistan toprakları içerisinde bulunan Mekke’ye gitmek için ihrama niyet edip Mikat sınırından girmesi, Kâbe’yi tavaf etmesi ve Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmasından sonra, tıraş olup ihramdan çıkmasıdır. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır.

İslam inancına sahip olan kişilerin yapması gereken ibadetler vardır. Bu ibadetlerden hac görevi, kişinin maddi imkânları dâhilinde zorunludur. Hac görevi yapılamadığı zaman insanlar, ibadetlerini umre yaparak inançlarını yaşayabilirler. Bu umre ibadeti yapılması durumunda hac vazifesi farz kılınmaktadır.

UMRE VE HAC İBADETİ İÇİN NEREYE GİDİLİR

Umre ve Hac ibadeti için, Mekke ve dolayısıyla Suudi Arabistan’a gidilir. Kişilerin Suudi Arabistan’a gitmesi için pasaport ve ilgili ülkeden vize alınması zorunludur. Bunun yanında ülkeye giriş yapıldığı sırada aşı kartının kişinin yanında olması ve zorunlu olan aşıları yaptırması zorunludur. Aşıların yapılmasındaki amaç dünyanın her tarafından insanın ibadet için Mekke’ye gelmesinden dolayıdır. İnsanların toplu olarak hareket etmesi ve aynı yerde kalmasından dolayı salgın hastalıkların yayılmaması için aşı zorunlu kılınmıştır.

İslam inancının merkezi olan, Umre ve Hac ibadeti için gidilen Kâbe, Mekke’de yer almaktadır. Bu yüzden Umre ve Hac ibadeti sadece Kâbe’de yapılır. İslam inancının doğduğu topraklar olan Suudi Arabistan devleti, Hac mevsiminde milyonlarca insanı misafir eder. Hac mevsiminin bitmesinden sonra çeşitli umre programları ile bu ülkeye Müslümanlar akın ederler. Suudi Arabistan bütün dünyada yaşayan Müslümanların ibadetlerini kolay yapabilmesi için, ülkelere kota uygulamaktadır. Bu kotaya göre insan kabul etmektedir. Bu kabul sırasında vize onayı vermek sureti ile ülkeye kabul edeceği Müslümanları denetler.

Ulaşım imkânlarının kolaylaşması ve umre fiyatlarının cazip olması sebebi ile son zamanlarda insanlar umre ibadetini yapmak için Suudi Arabistan’da yer alan Kâbe’yi ziyaret ederler. Umre ve Hac ibadeti için gidilen Kâbe’nin yer aldığı bölge, Suudi Arabistan yönetimi tarafından sürekli olarak geliştirilerek, belli bir düzen sağlamaya çalışılmaktadır. İnsanların zarar görmememsi, izdiham olmaması için gerekli tedbirleri almaktadır.

UMRE İÇİN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

UMRE İÇİN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

SUUDİ ARABİSTAN UMRE VİZESİ

Suudi Arabistan umre vizesi için umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize almaları gereklidir. Umre seyahati için Suudi Arabistan vize prosedürleri yerine getirilmelidir. Suudi Arabistan Umre ve Hac vize başvuru işlemleri Suudi Arabistan Konsolosluğu, Suudi Arabistan Büyükelçiliği, konsolosluk tarafından yetki verilmiş vize merkezleri veya seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Suudi Arabistan Umre vizesinin geçerlilik süresi 30 gündür. Umre ziyaretine belirli bir tarihte gitme şartı olmayıp sayı olarak da herhangi bir sınırlaması yoktur. Umre ziyareti sırasında Kâbe’yi ziyaret ederek, Müslüman vatandaşlar vazifelerini yerine getirmiş olur. 45 yaş altındaki kadınlar 1. derece akrabaları olmadan Suudi Arabistan’a seyahat edemezler. Sadece eş veya baba nezaretinde ülkeye girebilir, Umre ziyaretinde bulunabilir.

Suudi Arabistan umre vizesine sahip olmak isteyenlerin pasaport bilgileri pasaport bilgileri online sistem üzerinden Suudi Arabistan’a iletilir. Alınacak onay ile beraber kayıt işlemleri başlatılmış olur. Hac vizesi başvuru işlemlerinin seyahat tarihinden 1 ay önce başlatılması tavsiye edilmektedir.

Suudi Arabistan umre vizesine başvuru yapacak kişilerin Suudi Arabistan resmi makamlarından davet mektubu almaları gerekmektedir.

8 yaş altında olan küçük çocukların umre ziyareti için annesinin yanında olması gereklidir. Yanlarında 1. derece yakınları olsa bile anneleri yoksa umre ziyaretine izin verilmeyecektir.

9 yaş ve 18 yaş arasında olan çocukların umre ziyaretinde yanlarında anne ve babası olmasa bile, 1.derece bir yakını bulunmalıdır. Bu kişiler için noterden onaylı muvafakat name ve aynı zamanda her kişi için vukuatlı nüfus kâğıt örneği alınması gerekir.

18 yaş ve 45 yaş arasında yalnız olan kadınlara, umre vizesi verilmemektedir. Umre vizesini almaları için yanlarında 1.derece akrabasının olması gereklidir. Birlikte gidilecek kişilerin de vukuatlı nüfus kayıt örneği beyan etmeleri gerekir.

Hac ziyareti için bir kontenjan sınırlaması varken, umre ziyareti için bir kontenjan sınırlaması yoktur. Vatandaşlar istedikleri kadar umre ziyareti yapabilirler.

Suudi Arabistan umre vize başvuru formu, okunaklı ve birbiriyle tutarlı olan bilgiler ile doldurulmalıdır.

HAC VE UMRENİN FARKI

HAC VE UMRENİN FARKI

Hac ve Umre’nin farkı nedir? Hac ve Umre hüküm farkları ile birbirinden ayrılır.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belirli aylarında yapılır. Hac ayları Hicri takvime göre belirlenir. Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları ”Hac ayları” olarak geçer. Bakara suresi (Bakara,2/197) bu aylara şu ayet ile işaret etmektedir.”Hac belli aylardır.”

Bir Müslüman Şevval ayında da istediği takdirde, Hac yapmaya başlayabilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar hac ibadetinin menasikleri tamamlanabildiği için bu aylar hac ayları olarak isimlendirilmiştir. Bu aylara Hac ayları denilmesinin sebebi, Haccın ilk şartı olan ihrama girilmesinin ön görülmüş olmasındandır.

UMRE İBADETİ

Hac ve umrenin farkı denildiğinde ilk akıla gelen, umrenin belli bir zamana bağlı olmamasıdır. Umrenin belli bir mevsimi yoktur. Şartlar ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girdikten sonra tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra da saç kesilerek ihramdan çıkılır.

Hac ve umrenin farkı, Hac belli aylarda yapılırken, umreyi ise yılın her zamanı yapmak mümkündür. Hac zamanı haricinde bütün aylarda yapılabilir. Umre için yapılması gerekenler hacca göre daha azdır ve kolaydır.

Umre ibadetinde, önce umre için niyet edilir, ihrama girilir, Kâbe etrafında tavaf yapılır, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapıldıktan sonra, tıraş olarak ihramdan çıkılarak umre tamamlanmış olur.

HAC VE UMRENİN FARKI

HAC

 • Hacca gitmek, İslam’ın beş şartından biridir. Hacca gitmek farzdır. Umre yapmak ise sünnettir.
 • Hac ibadetinde de, Umre ibadetinde de Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılırken, umre için belli bir sayı yoktur. İstenildiği kadar yapılabilir.
 • Hac, umreye göre daha zor bir ibadettir.
 • Hac ibadetini yerine getiren kişi, bütün günahlardan arınır.
 • Haccı ömründe bir kere yapan kişi, farzı yerine getirmiş olur.

UMRE

 • Umre için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre’de kudüm tavafı ve veda tavafı yapılmaz.
 • Umre’de kurban kesme yoktur.
 • Umre’de şeytan taşlama yoktur.
 • Umre’de namazları cem etme yoktur.