Hac Umre

HAC UMRE

Diyanet Hac ve Umre fiyatlarını açıkladı. Umre kayıtları başladı.

Hac ve umre fiyatları 2019 yılı için zamlandı. Bu yıl umre için 10 bin 400 TL ödenecek.

2018 sezonunda 2 kişilik oda da tek kişi için 6 bin 185 TL ile 7 bin 120 TL arasında olan, 7 günlük umre programı, aynı otellerde, aynı koşullarda 6.650-6.750 SAR ve 6.975 SAR olarak belirlendi.

Hac ve umre fiyatları 2019 yılı için Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden değerlendirildi. Türk Lirası vazgeçerek SAR değerlendirmesi yapan Diyanet, Hac ve umre programını açıkladı. Bugün piyasalarda Riyal 1,55 seviyesinde işlem görüyor.

Umre fiyatları 2017-2018 dönemi için 7 günlük umre 7120 TL dolayında iken, umre fiyatları 2018-2019 döneminde 6650 SAR oldu. Bu durumda geçen yıla göre umre fiyatları Türk Lirası değerinde yüzde 57 artmış oldu.

OTEL KONAKLAMA TÜRÜ (7 GÜNLÜK UMRE PROGRAMI)

3 Gün veya Gece Medine, 4 Gün veya Gece Mekke.

Medine otel: Hilton-Obray

Mekke otel: Fairmont-Swiss Makam

TURLAR.     SON MÜR. TAR.       GİDİŞ TARİHİ.      DÖNÜŞ TARİHİ.    2 KİŞİLİK ODA

1.TUR.          19 EKİM 2018.          03 KASIM 2018.     10 KASIM 2018.      6.650 SAR

2.TUR.          26 EKİM 2018.          17 KASIM 2018.     24 KASIM 2018.      6.650 SAR

3.TUR.          02 KASIM 2018.       24 KASIM 2018.     01 ARALIK 2018.    6.650 SAR

4.TUR.          09 KASIM 2018.       08 ARALIK 2018.   15 ARALIK 2018.    6.650 SAR

5.TUR.          16 KASIM 2018.       15 ARALIK 2018.   22 ARALIK 2018.    6.650 SAR

6.TUR.          30 KASIM 2018.       29 ARALIK 2018.   05 OCAK 2019.        6.975 SAR

7.TUR.          14 ARALIK 2018.     12 OCAK 2019.      19 OCAK 2019.         6.975 SAR

8.TUR.          21 ARALIK 2018.     19 OCAK 2019.      26 OCAK 2019.         6.975 SAR

9.TUR.          28 ARALIK 2018.     26 OCAK 2019.      02 ŞUBAT 2019.       6.975 SAR

10.TUR.        04 OCAK 2019.         02 ŞUBAT 2019.    09 ŞUBAT 2019.       6.975 SAR

11.TUR.        18 OCAK 2019.         16 ŞUBAT 2019.    23 ŞUBAT 2019.       6.700 SAR

12.TUR.        01 ŞUBAT 2019.       02 MART 2019.      09 MART 2019.         6.700 SAR

13.TUR.        15 ŞUBAT 2019.       16 MART 2019.      23 MART 2019.         6.700 SAR

14.TUR.        08 MART 2019.         06 NİSAN 2019.     13 NİSAN 2019.        6.700 SAR

15.TUR.        15 MART 2019.         13 NİSAN 2019.     20 NİSAN 2019.        6.700 SAR

16.TUR.        29 MART 2019.         27 NİSAN 2019.     04 MAYIS 2019.       6.700 SAR

Hac Nedir?
Hac, sözlük olarak, yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini olarak ise, yılın belli günlerinde kurallara uygun olarak, ihram denilen örtüye bürünerek, Arafat’ta ayakta durarak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belli zamanlarda ziyaret eden kişiye hacı denir.

HAC NİÇİN YAPILIR

Her Müslümanın gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanmak içinde peygamberleri aracılığıyla bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanları iyiliğe, güzelliğe doğruluğa yöneltmek, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Böylelikle insanların güzel ahlak sahibi olarak mutlu olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Allah’ın emirlerini yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, vermiş olduğu nimetlere şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet etmeye layık tek varlıktır.

İslam’ın beş temel şartlarından biri olan hac hem mal ile hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Maddi durumları uygun olan Müslümanların ömürlerinde bir kere hacca gitmeleri farzdır. Yüce Allah Kuran’ı kerimde ‘yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (Kabe’yi) hac ve ziyaret etmelerini, insanlar üzerinde bir hak olarak açıklamaktadır.(Ali İmran suresi 97 ayet)

Peygamberimiz haccı Müslümanlığın beş şartından biri olarak saymış, yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.

HAC KİMLERE FARZDIR?

1.Hür. Yetişkin ve akıllı olmak.

2.Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak.

3.Hacca gidip gelmeye yetecek zamanı bulunmak.

4.Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak.

5.Sağlığının yerinde olması

6.yol emniyetinin bulunması.

UMRE NE DEMEK?

Hac mevsimi haricinde Kâbe tavaf edilirse, safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir. Umre yapmak bir sünnettir. Umre için belli bir zaman yoktur. Arife ile ondan sonraki kurban bayramı günleri haricinde, dışında yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır

UMRENİN YAPILIŞI

Umre yapmak isteyen kişi’mikat’sınırları haricinde gerekli temizliği yapar. Umreye niyet eder. telbiye getirip ihrama girer. mekkeye vardığında usulüne uygun şekilde Kâbe’nin etrafında umre tavafı yapar. Tavaf bitince iki rekât namaz kılar. namazdan sonra Safa ile Merve arasında umrenin  say’ını yapar.Say’ı bitirince tıraş olur.İhramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HACCIN FAYDALARI

Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendine verdiği sağlık ve zenginlik için şükretmiş olur

Günahların affedilmesi için bir sebeptir. Bunun için dua edilir, ahlaklı olmak için söz verilir.

Hac Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştirir

Hac ibadetini yapan Müslüman dünya işlerinin ne kadar boş olduğunu anlar.
Hac Nedir ve Hac İle İlgili Ayetler

Hac; İslam’ın 5 şartından biri olup, gücü yeten her müslümana farzdır.

Lugât’ta Hac, “belli bir zamanda belli bir yeri ziyaret etmek” anlamına gelir. Hac hem mal, hemde beden ile yapılan bir ibadettir. Zekat ibadetinden kendini ayıran özelliği, beden ilede yapılma zorunluluğudur. Bu İslam’ın güzel vazifesi, Hicret’in 9. yılında farz kılınmıştır.

Şimdide içinde Hac meselesinin anlatıldığı bazı Ayet-i Kerime’leri sizlerle paylaşmak istiyorum;

(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.” (Bakara, 2/144) 

—-

“Şüphesiz Safa ile Merve, Allah”ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe”yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur.Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.” (Bakara,2/158)

—-

“Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir.” (Bakara,2/189)

—-

“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır) sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah”a karşı gelmekten sakının ve Allah”ın cezasının çetin olduğunu bilin.” (Bakara, 2/196)

—-

Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah”a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara, 2/197)

—-

“(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat”tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife”ye) akın ettiğinizde, Meş”ar-i Haram”da Allah”ı zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah”tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Bakara, 2/198-199)

—-

Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah”ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. (Bakara, 2/200)

—-

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke”de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ”be”dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah”ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O”na muhtaçtır.)” (Al-i İmran, 3/96-97)

—-

“Ey iman edenler! Allah”ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab”lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ”be”ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. Sizi Mescid-i Haram”dan alıkoydular diye birtakımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva (Allah”a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah”ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide, 5/2)

—-

“Hani biz İbrahim”e, Kâbe”nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.

İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah”ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah”ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik”i (Kâbe”yi) tavaf etsinler.” (Hac, 22/26-29)