Mescidi Nebi Nedir

Mescid-i Nebi Nedir

Mescid-i Nebevi ya da Peygamber Mescidi; Hicret’ten sonra Medine’de İslam peygamberi Hz. Muhammed ve arkadaşları tarafından inşa edilen Hz. Muhammed’in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit.

Mescid-i Nebi, Hz. Muhammed’in mescidi anlamına gelir. Medine şehrinde, hicretten sonra Hz. Muhammed ve sahabelerin birlikte yaptıkları ilk mescittir. ”Mescid-i Nebevi”,”Mescid-i Resul”,”Mescid-i Seadet” ve “Mescid-i Şerif” adları ile de bilinir.

Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiği zaman Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olmuş ve oraya komşu olan Sehl ve Süheyl adlarındaki yetimlere ait olan arsayı satın alarak burada bir mescit yapılmasını istemiş ve temeline ilk taşı kendi elleri ile koymuştur.

Medine’de yapılan bu ilk mescidin duvarları kerpiçten, sütunları ise hurma ağaçlarındandı. Tavanı ise hurma yaprakları ile örtülmüştü.

Mescid-i Nebi, Hz. Ömer döneminde 638 yılında kargir olarak yapılıp, biraz daha genişletilmiş ve 649 yılında Hz. Osman tarafından mermer sütunlar ile çok güzel bir şekilde tesis olunmuştu. Emevi halifesi Velid b. Abdülmelik zamanında ve Ömer b. Abdülaziz’in Medine valisi olduğu dönemde Mısır’dan getirilen mimar ve sanatkârlar tarafından Salih b. Keysan’ın nezaretinde yeniden inşa edilmiştir. Abbasi halifesi Mehdi ve Me’mun zamanında biraz daha genişletilmiştir. Eyyubi ve Memlük hükümdarları da Mescid-i Nebi’ye büyük ilgi gösterdi. 1517’den sonra Osmanlı hükümdarları da Harem-i Şerif’in imarına çok önem vermişler Sultan Abdülmecit, Mescid-i Nebi’yi ve Ravza-i Mutahhara’yı yenilemiştir.

Mescid-i Nebi ilk yapıldığında batıda Babürrahme, doğuda Babücibril ve güneyde Babülcenubi olarak üç kapısı vardı. Kıble Kudüs’ten Kâbe’ye çevrildikten sonra, güney kapısı kapatılarak kuzeye başka bir kapı açılmıştır. Günümüzde ise, Mescid-i Nebi’nin 41 ana giriş ve çıkış noktası vardır.

Hicret’ten sonra Medine’deki Müslümanların sayısı her geçen gün artmaya başladı ve mescit namaz kılanlara dar gelmeye başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed mescidi genişletme kararı aldı. Mescid-i Nebi’nin başlangıçta kapılarından hiç biri kadınlara tahsis edilmemişti. Ancak camiye giden kadınların sayısı artınca, kapılardan biri kadınlara ayrıldı ve bu kapıdan erkeklerin girmesi yasaklandı. Hayber’in alınmasından sonra mescit yaklaşık olarak 20 metre en, 15 metre boy eklenmesi ile birlikte iki misli genişletildi. Bu şekilde mescit 50X50 m’lik bir kare şeklini almıştır.

Benzer Konular: